Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Do you know what's worth fighting for?
When it's not worth dying for?
Does it take your breath away
And you feel yourself suffocating?
Víš, za co se vyplatí bojovat,
když nestojí za to, zemřít?
Bere to tvůj dech pryč,
a ty cítíš, jak se dusíš?
Does the pain weigh out the pride?
And you look for a place to hide?
Did someone break your heart inside?
You're in ruins
Přetíží bolest pýchu
a ty hledáš místo, kde by ses skryl?
Zlomil někdo tvé srdce zevnitř?
Jsi v troskách.
One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky, you and I
Jedna, jednadvacet pistolí,
slož své zbraně, vzdej svůj boj.
Jedna, jednadvacet pistolí,
zvedni své ruce k obloze, ty a já.
When you're at the end of the road
And you lost all sense of control
And your thoughts have taken their toll
When your mind breaks the spirit of your soul
Když jsi na konci cesty
a ztrácíš veškerou kontrolu
a tvé myšlenky si vybraly svou daň,
když tvá mysl rozbíjí přízraky tvé duše.
Your faith walks on broken glass
And the hangover doesn't pass
Nothing's ever built to last
You're in ruins
Tvá důvěra se prochází po rozbitém skle,
a kocovina neodchází,
nikdy nic nebylo postaveno navždy,
jsi v troskách.
One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky, you and I
Jedna, jednadvacet pistolí,
slož své zbraně, vzdej boj.
Jedna, jednadvacet pistolí,
zvedni své ruce k obloze, ty a já.
Did you try to live on your own
When you burned down the house and home?
Did you stand too close to the fire
Like a liar looking for forgiveness from a stone?
Zkusil jsi žít na vlastní pěst,
když jsi spálil dům a domov?
Stál jsi příliš blízko ohně,
jako lhář hledající odpuštění od kamene?
When it's time to live and let die
And you can't get another try
Something inside this heart has died
You're in ruins
Když je čas žít a nechat zemřít,
a už nedostaneš jinou šanci,
cosi v tomto srdci zemřelo,
jsi v troskách.
One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky
Jedna, jednadvacet pistolí,
slož své zbraně, vzdej boj.
Jedna, jednadvacet pistolí,
zvedni své ruce k obloze.
One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky, you and I
Jedna, jednadvacet pistolí,
slož své zbraně, vzdej boj.
Jedna, jednadvacet pistolí,
zvedni své ruce k obloze, ty a já.

Text pridal Echelon

Video přidala Lindush

Preklad pridal Echelon

Preklad opravila Ree

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.