Playlisty Akcie
Reklama

Carpe Diem - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Breaking in a sweat
Like a bomb threat
Is your silhouette fading out
Zlomený v potu
Jako hrozba bombou
Bledne tvá siluleta?
Nothing left to lose
Detonate the fuse
Another breaking news blowout
Už není co ztratit
Odpal pojistku
Další výbuch a ty vypadneš
Ain't it beautiful
So unusual
Life's a gas and it's running out
Není to krásné
Tak nezvyklé
Život je plyn a uniká pryč
Living a cliche
Gonna seize the day
Bottle rockets and celebrate
Celebrate, celebrate
Žijeme klišé
Zmocni se dne
Lahvové rakety a oslavuj
Oslavuj, oslavuj
Carpe Diem, a battle cry
Aren't we all too young to die
Ask a reason and no reply
Aren't we all too young to die
Carpe Diem, bojovný pokřik
Nejsme příliš mladí na to, abychom umřeli?
Zeptej se proč a nedostane se ti odpovědi
Nejsme příliš mladí na to, abychom zemřeli?
Making a living
Making a killing
What's worth forgiving?
Alright
Žijeme
Zabíjíme
Jakou cenu má odpuštění?
Dobře
A blink of an eye
Barely scraping by
Dominated by passersby
Mrknutí oka
Sotva zaškábe
Dominován kolemjdoucím
Feeling out of luck
When the traffic's stuck
And you're feeling so left behind
Cítíš, že tě opustilo štěstí
Když je dopravní zácpa
Cítíš se tak odstrčeně
Getting off a binge
Get a second wind
Another promise to make a change
Dostáváš se ze záchvatu
Nabíráš druhý dech
Další slib něco změnit
Got a broken wing
Hear the angels sing
when the signal is out of range
Ain't it strange, ain't it strange
Máš polámaná křídla
Slyšíš anděly zpívat
Když signál je mimo dosah
Není to divné? Není to divné?
Carpe Diem, a battle cry
Aren't we all too young to die
Ask a reason and no reply
Aren't we all too young to die
Capre Diem, bojovný pokřik
Nejsme příliš mladí na to, abychom umřeli?
Zeptej se proč a nedostane se ti odpovědi
Nejsme příliš mladí na to, abychom zemřeli?
Making a Living
Making a Killing
What's worth forgiving?
Alright
Žijeme
Zabíjíme
Jakou cenu má odpuštění?
Dobře
Making a Living
Making a Killing
What's worth forgiving?
Alright
Žijeme
Zabíjíme
Jakou cenu má odpuštění?
Dobře
Carpe Diem, a battle cry
Aren't we all too young to die
Ask a reason and no reply
Aren't we all too young to die
Carpe Diem, bojovný pokřik
Nejsme příliš mladí na to, abychom umřeli?
Zeptej se proč a nedostane se ti odpovědi
Nejsme příliš mladí na to, abychom zemřeli?
Carpe Diem, a battle cry
Aren't we all too young to die?
Ask a reason and no reply
Aren't we all too young to DIE?!
Carpe Diem, bojovný pokřik
Nejsme příliš mladí na to, abychom umřeli?
Zeptej se proč a nedostane se ti odpovědi
Nejsme příliš mladí na to, abychom zemřeli?!

Text pridal karagen

Text opravila rena223

Videa přidali NickieAnne, tyny99

Preklad pridala SuperSonic

Preklad opravila rena223

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.