Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Dreaming
I was only dreaming
of another place and time
where my family's from
Snil
jen jsem snil
o jiném místě a čase
odkud pochází má rodina
Singing
I can hear them singing
when the rain had washed away
all these scattered dreams
Zpívat
slyším je zpívat
když už déšť odplavil
všechny ty rostroušené sny
Dying
everyones reminding
hearts are washed in misery
drenched in gasoline
Umírání
všem je připomínano
srdce očištěna v utrpení
ponořena v benzínu
Laughter
there is no more laughter
songs of yesterday
now live in the underground
Smích
už nikdy tu nebude smích
písničky včerejška
teď žijí v podzemí
Life before the lobotomy
Christian sang the eulogy
sign my love a lost memory
from the end of the century
Život před lobotomií
Christian zpíval chvalozpěv
podepiš lásko ztracenou vzpomínku
z konce tohodle století
Well, it's enough to make your sick
to cast a stone and throw a brick
when thy sky is falling down
it burned your dreams into the ground
Tohle stačí, aby ti z toho bylo zle
abys kamenovala a házela cihly
když padá nebe
vpálí tvé sny do země
Christian's lesson is what has been sold
we are normal and self-controlled
remember to learn to forget
whiskey shots and cheap cigarettes
Christianovo ponaučení bylo prodáno
jsme normální a sebekontrolovaní
pamatuj učit se zapomínat
panáky whiskey a levný cigarety
Well I'm not stoned
I'm just fucked up
I got so high I can't stand up
I'm not cursed 'cause I've been blessed
I'm not in love 'cause I'm mess
Nejsem zfetovanej
sem akorát nasranej
zpil sem se tak, že sem se nemůžu postavit
nejsem prokletý, protože jsem požehnaný
nejsem zamilovaný, protože jsem zmatený
Like refugees
we're lost like refugees
like refugees
we're lost like refugees
the brutality of reality
is the freedom that keeps me from
Jako uprchlíci
jsme ztracení jako uprchlíci
Jako uprchlíci
jsme ztracení jako uprchlíci
krutost skutečnosti
je svododa, která mě drží dál od
Dreaming
I was only dreaming
of another place and time
where my family's from
Snění
jen jsem snil
o jiném místě a čase
odkud pochází má rodina
Singing
I can hear them singing
when the rain had washed away
all these scattered dreams
Zpívaní
slyším je zpívat
když už déšť odplavil
všechny ty rostroušené sny
Dying
everyones reminded
hearts are washed in misery
drenched in gasoline
Umírání
všem je připomínano
srdce očištěna v utrpení
ponořena v benzínu
Laughter
there is no more laughter
songs of yesterday
now live in the underground
Smích
už nikdy tu nebude smích
písničky včerejška
teď žijí v podzemí

Text pridala mySaints

Text opravil Dghost

Video přidala d-chocolate

Preklad pridala Semi

Preklad opravil Dghost

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.