Playlisty Akcie
Reklama

Captain Kidd - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

My name is Captain Kidd
As I sailed, as I sailed,
Oh my name is Captain Kidd as I sailed,
My name is Captain Kidd
And God's laws I did forbid,
And most wickedly I did as I sailed.
Mé jméno je Kapitán Kidd
Pod tímto jménem já jsem plul, já jsem plul.
Mé jméno je Kapitán Kidd, tak jak jsem plul.
Mé jméno je Kapitán Kidd
a zákony boží ty jsem si nepřipouštěl,
a nemravně já činil, jak jsem plul.
My father taught me well
To shun the gates of hell,
But against him I rebelled as I sailed,
He shoved a bible in my hand
But I left it in the sand
And I pulled away from land,
As I sailed
Můj otec mě učil řádně,
abych se stranil branám pekla,
avšak proti němu já se vzbouřil, jak jsem plul.
Vecpal mi Bibli do rukou,
ale já ji zanechal v písku.
A odrazil od pevniny,
jak jsem plul.
[Chorus]
I murdered William Moore
And I left him in his gore
Twenty leagues away from shore
As I sailed,
And being crueler still, the gunner I did kill
All his precious blood did spill,
As I sailed,
Zavraždil jsem Williama Moora
a nechal ho v tratolišti krve
60 sáhů od pevniny,
jak jsem plul.
A že já vztelký byl, dělostřelce jsem zavraždil.
A všechna jeho drahocenná krev se rozlila kolem,
jak jsem plul.
[Chorus]
I was sick and nigh to death,
And I vowed at every breath,
Oh to walk in wisdom's path,
As I sailed
But my repentance lasted not,
My vows I soon forgot,
Oh damnation is my lot,
As I sailed.
Byl jsem nemocen a na sklonku smrti,
a přísahal každým dechem,
jak budu kráčet stezkou uvědomění,
jak jsem plul.
Avšak mé pokání nemělo dlouhého trvání,
na mé přísahy já brzo zapomněl,
zatracení je můj úděl,
jak jsem plul.
[Chorus]
To the execution dock
Lay my head upon the block,
Laws no more I'll mock as I sail,
So take warning here and heed
To shun bad company
Or you'll wind up just like me
As I sailed.
U popravčího doku,
hlavu pokládám na špalek,
zákonům už se nebudu vysmívat, jak já plul.
Vemte si z toho ponaučení a dbejte
ať se vyhnete špatné společnosti.
Nebo skončíte tak jako já
jak jsem plul.

Text pridal kamilos

Text opravil Linkyc

Video přidal Linkyc

Preklad pridal Linkyc

Preklad opravil Linkyc

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.