Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's like you got superpowers
Turn my minutes into hours
You got more than 20/20, babe
Made of glass the way you see through me
You know me better than I do
Can't seem to keep nothing from you
How you touch my soul from the outside
Permeate my ego and my pride
Je to jako bys měl super schopnosti
Přeměníš mé minuty na hodiny
Jsi víc než 20/20, zlato
Vyrobená ze skla, ten způsob, jakým přese mě vidíš
Znáš mě líp než já sama
Nevypadá to, že bych před tebou mohla něco udržet
Jak se dotýkáš mé duše zvenčí
Prostupuješ mým egem a mou hrdostí
I wanna love me (Ooh)
The way that you love me (Ooh)
Ooh, for all of my pretty
And all of my ugly too
I'd love to see me from your point of view
I wanna trust me (Trust me)
The way that you trust me (Trust me)
Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do
I'd love to see me from your point of view
Chci se milovat (Ooh)
Tak jako mě miluješ ty (Ooh)
Ooh, pro všechnu mou hezkost
A taky všechnu mou ošklivost
Ráda bych se viděla z tvého pohledu
Chci si důvěřovat (Důvěřovat si)
Tak jako mi důvěřuješ ty (Důvěřuješ mi)
Ooh, protože mě ještě nikdy nikdo nemiloval, tak jako ty
Ráda bych se viděla z tvého pohledu
I'm gеtting used to receiving
Still gеtting good at not leaving
I'ma love you even though I'm scared (Oh, scared)
Learnin' to be grateful for myself (Oh, oh, oh)
You love my lips 'cause they say the
Things we've always been afraid of
I can feel it startin' to subside
Learnin' to believe in what is mine
Začínám si zvykat na dostávání
Stále se stávám dobrou v tom, že neodcházím
Budu tě milovat, i když se bojím (Oh, bojím)
Učím se být za sebe vděčná (Oh, oh, oh)
Miluješ mé rty, protože ty říkají ty
Věci, kterých jsme se vždycky obávali
Cítím, jak to začíná polevovat
Učím se věřit v to, co je mé
I wanna love me (Ooh)
The way that you love me (Ooh)
Ooh, for all of my pretty
And all of my ugly too
I'd love to see me from your point of view
I wanna trust me (Trust me)
The way that you trust me (Trust me)
Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do
I'd love to see me from your point of view
Chci se milovat (Ooh)
Tak jako mě miluješ ty (Ooh)
Ooh, pro všechnu mou hezkost
A taky všechnu mou ošklivost
Ráda bych se viděla z tvého pohledu
Chci si důvěřovat (Důvěřovat si)
Tak jako mi důvěřuješ ty (Důvěřuješ mi)
Ooh, protože mě ještě nikdy nikdo nemiloval, tak jako ty
Ráda bych se viděla z tvého pohledu
I couldn't believe it or see it for myself
Boy, I be impatient, but now I'm out here
Fallin', fallin', frozen, slowly
Fallin', got me right
I won't keep you waitin' (Waitin')
All my baggage fadin' safely (My baggage fadin')
And if my eyes deceive me
Won't let them stray too far away
Nemohla jsem tomu věřit nebo to vidět pro sebe
Chlapče, budu trpělivá, ale teď jsem tam venku
Padám, padám, zmrzlá, pomalu
Padám, dobře jsi mě pochopil
Nenechám tě čekat (Čekat)
Všechny mé přítěže bezpečně blednou (Mé přítěže blednou)
A jestli mě mé oči zklamou
Nenechej je zabloudit příliš daleko
I wanna love me (Ooh)
The way that you love me (Ooh)
Ooh, for all of my pretty
And all of my ugly too
I'd love to see me from your point of view
I wanna trust me, ooh (Trust me)
The way that you trust me, baby (Trust me)
'Cause nobody ever loved me like you do
I'd love to see me from your point of view (Oh)
Yeah
Chci se milovat (Ooh)
Tak jako mě miluješ ty (Ooh)
Ooh, pro všechnu mou hezkost
A taky všechnu mou ošklivost
Ráda bych se viděla z tvého pohledu
Chci si důvěřovat (Důvěřovat si)
Tak jako mi důvěřuješ ty (Důvěřuješ mi)
Ooh, protože mě ještě nikdy nikdo nemiloval, tak jako ty
Ráda bych se viděla z tvého pohledu (Oh)
Yeah

Text pridal 3r1ks

Video přidal 3r1ks

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.