Playlisty Pokec
Reklama

Only 1 - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
(I want you, I want you, I want you, I want you)
(Let me introduce myself, let me introduce myself, let me introduce myself)
(Chci tě, chci tě, chci tě, chci tě)
(Nech mě představit se, nech mě představit se, nech mě představit se)
Lookin' in your eyes
Makes me wonder how
I got so much time
With you and there's more around
I know all the competition that's after to you
So I get to thinking, is this too good to be true?-
Dívat se do tvých očí
nutí mě přemýšlet, jak
mám tolik času
S tebou a je ho víc kolem
Znám všechny soutěže, které jsou po tobě
Tak přemýšlím, jestli je to tak dobré aby to byla pravda?
That we're living
In a fairytale, no malice and no lies
Baby, oh, it's hard to believe,
That the love you have inside is only mine-
That's how I know-
Zda žijeme
V pohádce, žádná zlomyslnost a lži
Baby oh, je těžké věřit
Že láska, kterou máš v sobě je jen moje
I can't be your only one,
No, I can't be your only one,
'Cause you look twice as good as anyone I ever met
And your love is three times better,
How could anyone forget, no, I can't,
To je, jak vím,
Že nemohu být tvá jediná
Ne, nemůžu být tvá jediná
Protože vypadáš dvakrát lépe než kdokoliv koho jsem kdy potkala
A tvá láska je třikrát lepší
Jak může někdo zapomenout..
I can't be your only one,
No, I can't be your only one,
'Cause you look twice as good as anyone I ever met
And your love is three times better,
How could anyone forget it, no, I can't
Ne, nemůžu
Nemůžu být tvá jediná
Ne, nemůžu být tvá jediná
Protože vypadáš dvakrát lépe než kdokoliv koho jsem kdy potkala
A tvá láska je třikrát lepší
Jak může někdo zapomenout, yeah
As I'm laying down, with you every night
It still gets to me that you remain by my side,
I ain't saying, that I'm not deserving of you,
But I was dreaming bigger than I ever knew, when I..
Jak ležím s tebou každou noc
To mi ještě dochází,že při mě zůstaneš
Neříkám, že si tě nezasloužím
Ale snila jsem víc než jsem věděla, když ..
I wished for living
In a fairytale, no malice and no lies
Baby oh, it's hard to believe
That the love you have to give is only mine
Přála jsem si bydlet
V pohádce, žádná zlomyslnost a lži
Baby oh, je těžké věřit
That's how I know-
I can't be your only one,
No, I can't be your only one,
'Cause you look twice as good as anyone I ever met
And your love is three times better,
How could anyone forget, no I can't
Zda láska, kterou máš v sobě je jen moje
To je, jak vím,
Že nemohu být tvá jediná
Protože vypadáš dvakrát lépe než kdokoliv koho jsem kdy potkal
A tvá láska je třikrát lepší
Jak může někdo zapomenout..
I can't be your only one,
No, I can't be your only one,
'Cause you look twice as good as anyone I ever met
And your love is three times better,
How could anyone forget, no, I can't
Ne, nemůžu
Nemůžu být tvá jediná
Ne, nemůžu být tvá jediná
Protože vypadáš dvakrát lépe než kdokoliv koho jsem kdy potkala
A tvá láska je třikrát lepší
Jak může někdo zapomenout..
Ne, nemůžu
Only one
Be your only one,
Only one..
(Jediná)
(Být tvá jediná)
(Jediná)

Text pridala TheSelBiebs

Text opravila RiriFenty

Video přidala RiriFenty

Preklad pridala SuperSonic

Preklad opravila SisiBrokov

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.