Pokec Playlisty
Reklama

In My Head - text, preklad

playlist Playlist
[Intro: Doug Middlebrook]
Here's the thing: you’re in love with a version of a person that you've created in your head, that you are trying to but cannot fix. Uh, the only thing you can fix is yourself. I love you, this has gone on way too long. Enough is enough. I'm two blocks away; I’m coming over
[Intro: Doug Middlebrook]
Tu je tá vec: Ste zamilovaný do verzie osoby, ktorú ste si vytvorili v svojej hlave, ktorú sa snažíte, ale nemôžte napraviť. Uh, jediná vec, ktorú môžte napraviť, ste vy. Ľúbim ťa, no toto trvá už príliš dlho. Dosť je dosť. Som odtiaľ dva bloky, prídem.
Painted a picture; I thought I knew you well
I got a habit of seeing what isn't there
Caught in the moment, tangled up in your sheets
When you broke my heart, I said you only wanted half of me
Namaľovala som obrázok, myslela som, že ťa poznám dobre
Mám vo zvyku vidieť niečo, čo tam nie je
Chytená v momente, zviazaná v tvojich perinách
Keď si mi zlomil srdce, povedala som, že si chcel len polovicu mňa
My imagination's too creative
They see demon, I see angel, angel, angel
Without the halo, wingless angel
Moja predstavivosť je príliš kreatívna
Oni vidia démona, ja anjela, anjela, anjela
Bez svätožiary, bezkrídleho anjela
Falling, falling, but I never thought you'd leave me
Falling, falling, needed something to believe in, oh
I thought that you were the one
But it was all in my head
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Padám, padám, ale nikdy som si nemyslela, že by si ma opustil
Padám, padám, potrebovala som niečomu veriť, oh
Myslela som, že si bol ten pravý
Ale celé to bolo v mojej hlave
Bolo to v mojej hlave (Skrrt, skrrt)
Yeah, look at you, boy, I invented you
Your Gucci tennis shoes, runnin' from your issues
Cardio good for the heart (For the heart, for the heart)
I figure we can work it out, hmm
Yeah, pozri na seba, chlapče, vynašla som ťa
Tvoje Gucci tenisky, utekáš pred svojimi problémami
Kardio dobré pre srdce (Pre srdce, pre srdce)
Zistila som, že to môžme zvládnuť, hmm
Painted a picture; I thought I drew you well
I had a vision of seeing what isn't there
Caught in the moment, tangled up in your sheets
When you broke my heart, said you only wanted half of me
Namaľovala som obrázok, myslela som, že som ťa načrtla dobre
Mala som víziu niečoho, čo tam nie je
Chytená v momente, zviazaná v tvojich perinách
Keď si mi zlomil srdce, povedal si, že si chcel len polovicu mňa
My imagination's too creative
They see Cain and I see Abel (Abel), Abel (Abel), Abel
I know you're able, willing and able
Moja predstavivosť je príliš kreatívna
Oni vidia Caina a ja vidím Abela (Abela), Abela (Abela), Abela
Ja viem, že si schopný, ochotný a schopný
Falling, falling, but I thought that you would need me
Falling, falling, needed something to believe in, oh
I thought that you were the one
But it was all in my head
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Padám, padám, ale myslela som si, že by si ma mohol potrebovať
Padám, padám, potrebovala som niečomu veriť, oh
Myslela som, že si bol ten pravý
Ale celé to bolo v mojej hlave
Bolo to v mojej hlave (Skrrt, skrrt)
Yeah, look at you, boy, I invented you
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
Cardio good for the heart (For the heart, for the heart)
I figure we can work it out, hmm
Yeah, pozri na seba, chlapče, vynašla som ťa
Tvoje Gucci tenisky, utekáš pred svojimi problémami
Kardio dobré pre srdce (Pre srdce, pre srdce)
Zistila som, že to môžme zvládnuť, hmm
Wanted you to grow, but, boy, you wasn’t budding
Everything you are made you everything you aren't
I saw your potential without seein’ credentials
Maybe that's the issue (Yeah, yeah)
Said maybe that's the issue, ah
Can't hold that shit against you, ah
Yes, I did it to myself, yeah
Thought you were somebody else, you
Chcela som, aby si rástol, ale, chlapče, ty si nespolupracoval
Všetko, čím si ťa urobilo všetkým, čím nie si
Videla som tvoj potenciál bez videnia poverovacej listiny
Možno to je ten problém (Yeah, yeah)
Povedala som, že možno to je ten problém, ah
Nemôžem držať tú sračku proti tebe, ah
Áno, urobila som to samej sebe, yeah
Myslela som, že si bol niekto iný, ty
Thought you were somebody else, you (You)
Thought you were somebody else, you
Myslela som, že si bol niekto iný, ty (Ty)
Myslela som, že si bol niekto iný, ty

Text pridala Sird

Video přidala Aninek44

Preklad pridal 3r1ks

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.