Playlisty Pokec
Reklama

Tessellate (Alt-J cover) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Bite chunks out of me
You're a shark and I'm swimming
My heart still thumps as I bleed
And all your friends come sniffing
Okousej ze mě kusy
Ty jsi žralok a já plavec
Moje srdce stále bije zatímco krvácím
A všichni tví přátelé to větří
Triangles are my favorite shape
Three points where two lines meet
Toe to toe, back to back, let's go, my love; it's very late
'Til morning comes, let's tessellate
Trojúhelníky jsou mé nejoblíbenější tvary
Tři body kde se setkají dvě čáry
Pata k patě, zády k sobě, pojďme, má lásko, už je velmi pozdě
Dokud nepřijde ráno, pojďme skládat kamínky
Go alone my flower
And keep my whole lovely you
Wild green stones alone my lover
And keep us on my heart
Půjdeme sami má květinko
Udržím si svou krásu pro tebe
Divoké zelené kamínky, sami má lásko
Udržím si nás tak v mém srdci
Three guns and one goes off
One's empty, one's not quick enough
One burn, one red, one grin
Search the graves while the camera spins
Tři zbraně a jeden odejde
Jeden je prázdný, jeden není dost
Jeden hoří, jeden rudý, jeden úšklebek
Hledáme hroby zatímco se kamera točí
Chunks of you will sink down to seals
Blubber rich in mourning, they'll nosh you up
Yes, they'll nosh the love away but it's fair to say
You will still haunt me
Kusy z tebe se dostanou až na těsnění
Velrybí tuk bohatý na smutek, bude pro tebe bašta
Ano, sní to naší lásku pryč, ale je fér říct
že mě budeš stále lovit
Triangles are my favorite shape
Three points where two lines meet
Toe to toe, back to back, let's go my love; it's very late
'Til morning comes, let's tessellate
Trojúhelníky jsou mé nejoblíbenější tvary
Tři body kde se setkají dvě čáry
Pata k patě, zády k sobě, pojďme, má lásko, už je velmi pozdě
Dokud nepřijde ráno, pojďme skládat kamínky

Text pridala AnneMar

Video přidala AnneMar

Preklad pridala jirinka8

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.