Playlisty Pokec
Reklama

Flashlight prod. DJ Fresh - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Do you remember boy when you were so cruel?
When you played the thief and I played the fool.
Gonna make you move,
I’ll make you move, make you move.
Pamatuješ si chlapče když jsi byl tak krutý?
Když jsi hrál zloděje a já hrála blázna
Přinutím tě hnout se,
Přinutím tě hnout se, hnout se
Spent so long crying over you,
now I’m coming your way
Gonna make you move
Gonna make you move,
I’ll make you move, make you move
Dlouho jsem brečela kvůli tobě
teď přicházím tvým způsobem
Přinutím tě hnout se
Přinutím tě hnout se,
Přinutím tě hnout se, hnout se
Tracing faces in the sand
Now your dagger is in my hand
Hledám stopy tváře v písku
Teď je tvá dýka v mých rukou
I’ll make you move, I’ll make you move,
I’ll make you move
I’ll make you run faster, faster, faster, flashlight
Flashlight, get outta my way, get outta my way
Cause I can’t lose.
Přinutím tě hnout se, přinutím tě hnout se
Přinutím tě hnout se
Přinutím tě běžet rychleji, rychleji, rychleji, bleskurychle
Bleskurychle, padej z mojí cesty, padej z mojí cesty
Protože já nemůžu prohrát
I’ll make you run faster, faster, faster, flashlight
Flashlight, get outta my way, get outta my way
I’m coming through.
Přinutím tě běžet rychleji, rychleji, rychleji, bleskurychle
Bleskurychle, padej z mojí cesty, padej z mojí cesty
Procházím skrz to
I’ll make you run – oh, I’ll make you run – ah
I’ll make you run – oh, I’ll make you run – ah
Přinutím tě běžet - oh, přinutím tě běžet - ah
Přinutím tě běžet - oh, přinutím tě běžet - ah
Coming down on you with a flashing light, there’s nowhere to run
Baby you can’t hide
Gonna make you move, make you move, make you move
Jdu na tebe s blikajícím světlem, nemáš kam utéct
Zlato, nemůžeš se schovat
Přinutím tě hnout se, hnout se, hnout se
It’s too late now the table’s turned, there’s no going back and you’ll never learn
Unless I make you move
I’ll make you move, I’ll make you move, I’ll make you move
Teď už je příliš pozdě, karty se obrátily, nemůžeš se vrátit zpět a nikdy se neponaučíš
Dokud tě nepřinutím hnout se
Přinutím tě hnout se, přinutím tě hnout se, přinutím tě hnout se
And you think I’m still broken hearted, but you’ll never win the war you started
You'll never open your eyes
A ty si myslíš že mám pořád zlomené srdce, ale ty nikdy nevyhraješ válku kterou jsi začal
Nikdy neotevřeš svoje oči
I’ll make you run faster, faster, faster, flashlight
Flashlight, get outta my way, get outta my way
Cause I can’t lose.
I’ll make you run faster, faster, faster, flashlight
Flashlight, get outta my way, get outta my way
I’m coming through.
Přinutím tě běžet rychleji, rychleji, rychleji, bleskurychle
Bleskurychle, padej z mojí cesty, padej z mojí cesty
Protože já nemůžu prohrát
Přinutím tě běžet rychleji, rychleji, rychleji, bleskurychle
Bleskurychle, padej z mojí cesty, padej z mojí cesty
Procházím skrz to
And you think I’m still broken hearted but you will never win the war you started,
You'll never open your eyes
I’ll make you run, I’ll make you run, I’ll make you run, I’ll make you run, I’ll make you run, I’ll make you run
A ty si myslíš že mám pořád zlomené srdce, ale ty nikdy nevyhraješ válku kterou jsi začal
Nikdy neotevřeš svoje oči
Přinutím tě běžet, přinutím tě běžet, přinutím tě běžet, přinutím tě běžet, přinutím tě běžet, přinutím tě běžet
Faster, faster, faster, flashlight
Flashlight, get outta my way, get outta my way
Cause I can’t lose.
I’ll make you run faster, faster, faster, flashlight
Flashlight, get outta my way, get outta my way
I’m coming through.
Rychleji, rychleji, rychleji, bleskurychle
Bleskurychle, padej z mojí cesty, padej z mojí cesty
Protože já nemůžu prohrát
Přinutím tě běžet rychleji, rychleji, rychleji, bleskurychle
Bleskurychle, padej z mojí cesty, padej z mojí cesty
Procházím skrz to
I’ll make you run faster, faster, faster, flashlight
Flashlight, get outta my way, get outta my way
Cause I can’t lose.
I’ll make you run faster, faster, faster, flashlight
Flashlight, get outta my way, get outta my way
I’m coming through.
Přinutím tě běžet rychleji, rychleji, rychleji, bleskurychle
Bleskurychle, padej z mojí cesty, padej z mojí cesty
Protože já nemůžu prohrát
Přinutím tě běžet rychleji, rychleji, rychleji, bleskurychle
Bleskurychle, padej z mojí cesty, padej z mojí cesty
Procházím skrz to
Get outta my way, get outta my way,
I’m coming through.
Padej z mojí cesty, padej z mojí cesty,
Procházím skrz to

Text pridal Elestr

Text opravila jirinka8

Video přidala djane

Preklad pridala jirinka8

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.