Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
You can stand beside the madness like a fallen tear
You can hold onto the sadness like a souvenir
or you can close your eyes and see your life
Like the air
Můžeš stát vedle šílenství jako
padlá slza.
Můžeš si nechat ten smutek jako suvenýr
nebo jen zavři oči a podívej se na svůj život
Jako vzduch
You can tap into the strength you never knew you had
You can breathe into your faith no matter where you’re at
Just close your eyes and change your life
Like the air
Můžeš klepat na sílu, o které jsi nikdy nevěděl, že máš
Můžeš dýchat do své víry bez ohledu na to,
kde jsi
Jenom zavři oči a změň svůj život
Jako vzduch
Like the air you can rise
from the rubble
with your mind you can hover,
You can rise like the tide, like the heat in the summer,
Yes, I know there are those
who will want to bring you down,
but you can rise with your mind
and make your higher power proud.
You can rise (like the air)
You can rise.
Jako vzduch, který může
vstát z trosek z tvé mysli,
můžeš se vznášet
Můžeš vstát jako příliv, jako teplo
v létě
Ano, vím, že jsou tu ti, kteří se tě budou snažit srazit dolů
Ale ty se můžeš vznést ve svojí mysli a udělal
svoji vyšší sílu pyšnou.
Jako vzduch se můžeš vznést
Vznést
The earth can pull you down with all its gravity
And the measure of your worth is sometimes hard to see
So just hold on, when the night is down
Like the sun
Země tě může svojí gravitací stáhnout dolů
A rozsah tvojí cennosti je
někdy těžké vidět
Takže se drž, až skončí noc
Jako slunce
Like the air you can rise
from the rubble
with your mind you can hover,
You can rise like the tide, like the heat in the summer,
Yes, I know there are those
who will want to bring you down,
but you can rise with your mind
and make your higher power proud.
You can rise (like the air)
You can rise.
Jako vzduch, který může
vstát z trosek z tvé mysli,
můžeš se vznášet
Můžeš vstát jako příliv, jako teplo
v létě
Ano, vím, že jsou tu ti, kteří se tě budou snažit srazit dolů
Ale ty se můžeš vznést ve svojí mysli a udělal
svoji vyšší sílu pyšnou.
Jako vzduch se můžeš vznést
Vznést
So even when your bones feel like weights
And it’s hard to lift the smile on your perfect face
You can still find a peaceful place
Close your eyes until you're floating up in outer space
It’ll be alright, they’re just jealous of your highs
So they can knock you down, but
Takže i když ty příjde, že tvoje kosti jsou jako váhy
a je těžké zvednout ten úsměv na tvém perfektním obličeji
Pořád můžeš najít klidné místo
Zavři oči až dokud se budeš vznášet ve vesmíru
Bude to v pořádku, oni ti jen závidí tvojí výšku,
aby tě mohli shodit dolů
Like the air you can
Rise from the rubble with your mind, you can hover
You can rise like the tide, like the heat it in the summer
Yes, I know there are those who will wanna bring you down
But you can rise with your mind and make your higher power proud
Like the air you can rise
Rise
Jako vzduch, který může
vstát z trosek z tvé mysli, můžeš se vznášet
Můžeš vstát jako příliv, jako teplo v létě
Ano, vím, že jsou tu ti, kteří se tě budou snažit srazit dolů
Ale ty se můžeš vznést ve svojí mysli a být na svoji moc pyšný
Jako vzduch se můžeš vznést
Vznést

Text pridal Dave89

Text opravila Lenin606

Videa přidal A1D2A3M4

Preklad pridala dykjo

Preklad opravila Lenin606

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.