Playlisty Akcie
Reklama

Revival - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I dive into the future
But I'm blinded by the sun
I'm reborn in every moment
So who knows what I'll become
Ponořila jsem se do budoucnosti
Ale jsem oslepena sluncem
Jsem znovuzrozena v každém okamžiku
Takže kdo ví, čím se stanu
I feel like I've awakened lately
The chains around me are finally breaking
I've been under self-restoration
I've become my own salvation
Showing up, no more hiding, hiding
The light inside me is bursting, shining
It's my, my, my time to butterfly
Mám pocit, že jsem se probudila později
Ty okovy kolem mě jsou konečně zničeny
Byla jsem po sebe-obnovení
Stala jsem se vlastní spásou
Ukazuji se, už žádné schovávání, žádné schovávání
To světlo ve mě praská, svítí
Nadešel můj, můj, můj Motýlí čas
What I've learned is so vital
More than just survival
This is my revival
This is a revival
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Revival
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Revival
To, co jsem se naučila je tak důležité
Víc, než jen přežít
Tohle je mé obnovení
Tohle je obnovení
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Obnovení
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Obnovení
I'll walk through the fire, I'll begin again
I'll burn through my skin
Cause I, cause I wanna feel it
Reaching for the truth, not afraid to lose
What shattered through me like a rifle was a revival
Půjdu skrz oheň, začnu znovu
Budu hořet skrz kůži
Protože já, protože já to chci cítit
Dosahování pravdy, nebát se prohry
Co jsi rozbil skrz mě jako puška bylo obnovení
I admit, it's been painful, painful
But I'll be honest, I'm grateful, grateful
It's my, my, my time to realize
Přiznávám, bylo to bolestivé, bolestivé
Ale budu upřímná, jsem vděčná, jsem vděčná
Je můj, můj, můj čas uvědomit si
What I've learned is so vital
More than just survival
This is my revival
This is a revival
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Revival
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Revival
To, co jsem se naučila je tak důležité
Víc, než jen přežít
Tohle je mé obnovení
Tohle je obnovení
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Obnovení
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Obnovení
This won't take too long, you'll see
I'm just tryna get to me, ooh
What shattered through me like a rifle was a revival
Nebude to trvat příliš dlouho, uvidíš
Jen se snažím dostat k sobě, ooh
Co jsi rozbil skrz mě jako puška bylo obnovení
What I've learned is so vital
More than just survival
This is my revival
This is a revival
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Revival
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Revival
To, co jsem se naučila je tak důležité
Víc, než jen přežít
Tohle je mé obnovení
Tohle je obnovení
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Obnovení
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Obnovení
What I've learned is so vital
More than just survival
This is my revival, this is my revival
This is a revival
To, co jsem se naučila je tak důležité
Víc, než jen přežít
Tohle je mé obnovení, tohle je mé obnovení
Tohle je obnovení

Text pridal Dave89

Text opravila Lenin606

Videa přidal A1D2A3M4

Preklad pridal Dave89

Preklad opravila Lenin606

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.