Playlisty Akcie
Reklama

Good For You (feat. A$AP Rocky) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
[Selena Gomez]
I’m in my 14 carats, I’m 14 carat
Doing it up like Midas, hmmm
Now you say I got a touch, so good, so good
Make you never wanna leave, so don’t, so don’t
(Selena Gomez)
Jsem ve svých 14-ti karátech, jsem 14-ti karátová
Dělám to jako Midas, hmmm
Teď říkáš, že mám dotek, tak dobrý, tak dobrý
Že nikdy nebudeš chtít odejít, tak neodcházej, tak neodcházej
Gonna wear that dress you like, skin-tight
Do my hair up real, real nice
And syncopate my skin to your heart beating
Budu nosit ty šaty, které máš rád, těsné
Udělám si vlasy opravdu, opravdu hezky
A spojím svou kůži s rytmem tvého bušícího srdce
'Cause I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
Let me show you how proud I am to be yours
Leave this dress a mess on the floor
And still look good for you, good for you, uh-huh
Protože pro tebe chci vypadat dobře, vypadat dobře, uh-huh
Jen chci pro tebe vypadat dobře, vypadat dobře, uh-huh
Nech mě ti ukázat, jak hrdá jsem na to, že jsem tvá
Nechat tyhle šaty pohozené na zemi
A pořád vypadat dobře, vypadat dobře, uh-huh
I’m on my Marquise diamonds, I’m a Marquise diamond
Could even make that Tiffany jealous, hmmm
You say I give it to you hard, so bad, so bad
Make you never wanna leave, I won’t, I won’t
Jsem ve svých Marquise diamantech
Jsem Marquise diamant
Dokonce i Tiffany by mohl žárlit, hmmm
Říkáš, že ti toho dávám moc, tak špatné, tak špatné
Že nikdy nebudeš chtít odejít, já neodejdu, neodejdu
Gonna wear that dress you like, skin-tight
Do my hair up real, real nice
And syncopate my skin to how you’re breathing
Budu nosit ty šaty které máš rád, těsné
Udělám si vlasy opravdu, opravdu hezky
A spojím svou kůži s rytmem tvého dechu
'Cause I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
Let me show you how proud I am to be yours
Leave this dress a mess on the floor
And still look good for you, good for you, uh-huh, uh-huh, uh
Uh-huh, uh-huh, uh
Protože pro tebe chci vypadat dobře, vypadat dobře, uh-huh
Chci pro tebe vypadat dobře, vypadat dobře, uh-huh
Nech mě ti ukázat jak hrdá jsem na to, že jsem tvá
Nechat tyhle šaty pohozené na zemi
A pořád vypadat dobře, vypadat dobře
Uh-huh, uh-huh, uh
Uh-huh, uh-huh, uh
Trust me, I can take you there
Trust me, I can take you there
Trust me, I, trust me, I, trust me, I
Věř mi, můžu tě tam vzít
Věř mi, můžu tě tam vzít
Věř mi, já, věř mi, já, věř mi, já
[A$AP Rocky]
Hold on, take a minute, love
'Cause I ain’t trying to mess your image up
Like we mess around in triple cuffs
Stumble ’round town, pull your zipper up
Pants sag like I don’t give a-
I ain’t trying to mess your fitness up
And I ain’t trying to get you into stuff
But the way you touchin’ on me in the club
Rubbin’ on my miniature
John Hancock, the signature
Any time I here, I know she feelin’ for it through
And any time we get our boys in up on the news
Ain’t worried 'bout no press and ain’t worried bout the next chick
They love the way you dress and ain’t got shit up on you
Jackpot, hit the jackpot (whoo!)
Just made a bad miss without the ass shots (whoo!)
You look good, girl, you know you did good, don’t you?
You look good, girl, bet it feel good, don’t it?
(A$AP Rocky)
Zadrž, na sekundu, lásko,
Protože já se ti nesnažím zničit image,
Jako když tu pobíhame v poutech
Klopýtat kolem města, zapni si zips
Kalhoty padají, jako bych na to...
Nesnažím se ti zničit kondičku
A nesnažím se tě dostat do problémů
Ale způsob, jakým se mě v klubu dotýkáš,
Otíráš se o mou maličkost
John Hancock, ten podpis
Kdykoliv jsem tady, vím, že to procítí
A kdykoliv dostaneme našich chlapců do novin
Nebojíme se o tisk a nebojíme se o další holku
Milují to, jak se oblékáš a mají na tebe sračku
Jackpot, stiskni jackpot (whoo!)
Minula si aniž by si hrála mizerně (whoo!)
Vypadáš dobře, dívko, víš, že sis vedla dobře, že?
Vypadáš dobře, vsadím se, že je to dobrý pocit, že?
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
Baby, let me be good to you, good to you, uh-huh
Let me show you how proud I am to be yours
Leave this dress a mess on the floor
And still look good for you, good for you, uh-huh, uh-huh, uh
Uh-huh, uh-huh
Trust me, I, trust me, I, trust me, I
Protože pro tebe chci vypadat dobře, vypadat dobře, uh-huh
Zlato, nech mě být pro tebe dobrou, dobrou, uh-huh
Nech mě ti ukázat jak hrdá jsem na to, že jsem tvá
Nechat tyhle šaty pohozené na zemi
A pořád vypadat dobře, vypadat dobře
Uh-huh, uh-huh, uh
Uh-huh, uh-huh, uh
Věř mi, já, věř mi, já, věř mi, já

Text pridala Smurfette

Text opravila RiriFenty

Videa přidali tvdtp, SelenaJuly92, michelle888

Preklad pridala CaraTHENBHD

Preklad opravila RiriFenty

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.