Playlisty Akcie
Reklama

Respite on the Spitalfields - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

We are here in the after
Of a murderous crafter
The past...
Is spun like a yarn and mangled
With flesh and blood and bones
I wonder
Did no one hear the distant thunder?
Jsme tady vzápětí
Vražedného řemeslníka
Ta minulost...
Je upředena jako příze a zmačkaná
S masem a krví a kostmi
Přemýšlím
To nikdo neslyšel to vzdálenou hřmění?
The autumnal reaper
The stains of this creeper
...Will last
The shine and the sham entangled
Like salting earth with tears of Jesus
He sliced and diced our dreams to pieces
Podzimní žnec
Ty skvrny tohoto plížila
...Potrvají
Ta záře a zapletená faleš
Jako solení země slzami Ježíše
On rozkrájel naše sny na kousíčky
For the dreams that you dread
Can becomе just as real
As the blood that was shed
With thе slash of his steel
Now the street walking dead
Was quite a scene, wasn't it?
For the lost and mislead
Were promised seats by the pit
Pro sny kterých se bojíš
Mohou se stát skutečnými
Jako krev, která byla prolita
Švihem jeho oceli
Nyní je ulice mrtvá
Docela silný pohled, že?
Pro ztracené a spletené
Byla slíbena místa u jámy
We will break away together
I will be the shadow
You will be the light
Nothing ever lasts forever
We will go softly into the night
Utečeme spolu pryč
Já budu stín
Ty budeš světlo
Nikdy nic netrvá věčně
Půjdeme jemně do noci
We are leaving this city
So this is farewell
Goodbye Seven Sisters
And Saint Jezebel
The moon in the gutter
Has a story to tell
One day he will come back
From the bowels of hell
Opouštíme město
Takže tohle je sbohem
Nashle Sedm Sester
A Svatá Jezábel
Měsíc ve žlabu
Má příběh k vyprávění
Jednoho dne se vrátí
Z útrob pekla
He appeared to ascend
So we all stood there in awe
Now we have to pretend
We did not see what we saw
When the curtain unveiled
To the sound of applause
For the king that we hailed
Was the Wizard of Oz
Zdálo se, že stoupá
Takže my všichni tu stojíme v úžasu
Teď musíme předstírat
Že jsme neviděli co jsme viděli
Když je opona otevřena
Zvuku aplausu
Pro krále kterého jsme oslavovali
Byl to Čaroděj ze země Oz
We will break away together
I will be the shadow
You will be the light
Nothing ever lasts forever
We will go softly into the night
Utečeme spolu pryč
Já budu stín
Ty budeš světlo
Nikdy nic netrvá věčně
Půjdeme jemně do noci
Nothing ever lasts forever
We will go softly into the night
Nikdy nic netrvá věčně
Půjdeme jemně do noci

Text pridal letale

Video přidal letale

Preklad pridal Matthew06660

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Impera

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.