Pokec Playlisty
Reklama

A Beginner's Guide to Destroying the Moon - text, preklad

playlist Playlist
I can't blame you
I can't save you
But I will try
For you and I
For you and I
Nemůžu tě obviňovat
A nemůžu tě zachránit
Ale pokusím se
Kvůli tobě a sobě
Kvůli tobě a sobě
I won't find out
All the dirty little things that you've done
But I will try
Nedokážu přijít
Na všechny ty špinavé věci, které jsi udělala
Ale pokusím se
I'm coming for you giants and you liars
And your chariots of fire
You charmers with your anecdotes
Have started to show your true colors
Přicházím kvůli vám giganti a lháři
A kvůli vašim vozům, které hoří
Vy lichotníci s historkami
Začínáte ukazovat svou pravou barvu
Now I'm staring at the moon
Wondering why the bottom fell out
I've been searching for answers
And there's questions I've found
Open you eyes and share this burden somehow
Are you ready to drink
Or are you waiting to drown?
A teď civím na měsíc
Přemýšlím, proč se jeho spodek asi rozpadl
Hledajíc odpovědi
Jsou to otázky, které nacházím
Otevři oči a nějak se poděl s tím břemenem
Jsi připravena se napít
Nebo čekáš až žal utopíš v alkoholu?
I would break you
Before I let you
Fall into a blind
For you and I
For you and I
Zničil bych tě
Předtím než bych tě nechal
Zamilovat se do slepého
Kvůli tobě a sobě
Kvůli tobě a sobě
I will breath in
All the truth I can stomach
If it keeps you alive
Vdechnu
Celou pravdu, kterou dokážu strávit
Pokud tě to udrží naživu
We've changed the dreamers and the preachers and the wise men on the hill
To congrete stepping smilers
Terrified to lose their power and control
Změnili jsme snílky a kazatele
A moudré muže na hoře
Aby přesvědčili přešlapujicí usmívající se
Vystrašené ze ztráty síly a kontroly
We've been crying for a leader
To speak like the old prophets
The blood of the forgotten wasn't spilled without a purpose
Or was it?
Jo, pláčeme pro vůdce
Aby mluvil jako staří proroci
Krev zapomenutých nebyla prolitá bezdůvodně
Nebo byla?
Now I'm staring at the moon
Wondering why the bottom fell out
And searching for answers
And it's questions I found
Open you eyes, and share this burden somehow
Are you ready to drink
Or are you waiting to drown
A teď civím na měsíc
Přemýšlím, proč se jeho spodek asi rozpadl
Hledajíc odpovědi
Jsou to otázky, které nacházím
Otevři oči a nějak se poděl s tím břemenem
Jsi připravena se napít
Nebo čekáš až žal utopíš v alkoholu?
You'll never be whole
You'll never be whole
Until you lose control
And think freely to smash the wall of apathy
Stop your self-importance and lift the weight off somebody else
Nikdy nebudeš úplná
Nikdy nebudeš úplná
Dokud neztratíš kontrolu
A mysli volně, abys zničila tu zeď apatie
Skonči se svou domýšlivostí a odeber tu tíhu z někoho jiného
You'll never be whole
You'll never be whole
Until you lose control
And stop drinking the wine, that's been dripping
From lips of the gluttons and envying their bloody teeth
Nikdy nebudeš úplná
Nikdy nebudeš úplná
Dokud neztratíš kontrolu
A přestaň pít víno, kape ti z nenasytných rtů
A závidí jim jejich krvavé zuby
You'll never be whole
You'll never be whole
Until you lose control
Nikdy nebudeš úplná
Nikdy nebudeš úplná
Dokud neztratíš kontrolu

Text pridala Siiiima

Text opravila Siiiima

Video přidala sepe

Preklad pridala Siiiima

Preklad opravila Siiiima

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.