Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

There's no picture,
I could paint to tell you what you mean to me
And no poem,
I could write to tell you what you mean to me
Není žádný obraz,
Mohl bych ho namalovat, abych ti ukázal, co pro mě znamenáš
A žádná báseň,
Mohl bych ji napsat, abych ti ukázal, co pro mě znamenáš
You're more than fire
You are more than rain
You're more than love
And you are more than pain
No, no, there's no single word
that could explain
Jsi víc než oheň
Jsi víc než déšť
Jsi víc než láska
A jsi víc než bolest
Ne, ne, není jediné slovo
Které by to mohlo vysvětlit
There's no flower,
blooming like the smile in your ethereal eyes
And no scholar,
ever could explain it – he could be so wise
Není žádná květina,
Kvetoucí tak jako úsměv ve tvých nadpozemských očích
A není žádný učenec,
Který by to kdy mohl vysvětlit - byl by tak moudrý
You're more than heaven
You are more than Earth
You're the origin
You are more than birth
You're more than beautiful
You're everything to me
Jsi víc než nebe
Jsi víc než Země
Ty jsi počátek
Jsi víc než narození
Jsi víc než krásná
Jsi pro mě vším
It's not the way that you move
It's not the glowing
on your face when you smile
that makes me trembling and calm
It's not that look in your eyes
when I am going
It's just everything – what you are
To není cesta, po které kráčíš
To není nadšení
Ve tvé tváři, když se usmíváš
Budí to ve mně třes a zároveň klid
To není ten pohled ve tvých očích
Když přicházím
Je to prostě všechno - co jsi ty
There's no ocean,
deep enough to show you what you mean to me
And no mountain,
high enough to show you what you mean to me
Není žádný oceán,
Dost hluboký, aby ti ukázal, co pro mě znamenáš
A žádná hora,
Dost vysoká, aby ti ukázala, co pro mě znamenáš
You're more than meaning
You are more than time
You are redemption
You're the reason why
You're so mysterious
You're everything to me
Jsi víc než smysl
Jsi víc než čas
Ty jsi spása
Jsi důvod proč
Jsi tak tajemná
Jsi pro mě vším
It's not the way that you move
It's not the glowing
on your face when you smile
that makes me trembling and calm
It's not that look in your eyes
when I am going
To není cesta, po které kráčíš
To není nadšení
Ve tvé tváři, když se usmíváš
Budí to ve mně třes a zároveň klid
To není ten pohled ve tvých očích
Když přicházím
Don't you let them live in your soul
whenever they will try
to barricade the way that you go
You're fragile – souls can fly
Nedovol jim žít ve tvé duši
Kdykoliv se budou pokoušet
Zahradit cestu, po které půjdeš
Jsi křehká - duše umí létat
It's not the way that you move... To není cesta, po které kráčíš

Text pridala Baruna

Video přidala Baruna

Preklad pridala Baruna

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Go & Ask Peggy for the Principal Thing

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.