Pokec Playlisty
Reklama

What Went Down - text, preklad

playlist Playlist
I buried my heart in a hole in the ground
With the lights and the roses and the cowards downtown
They threw me a party, there was no one around
They tried to call my girl but she could not be found
Pohřbil jsem své srdce v díře v zemi
S těmi světly a růžemi a těmi zbabělci
v centru
Udělali pro mě večírek, nikdo nepřišel
Pokusili se zavolat mé holce, ale ona byla k nenalezení
I buried my guilt in a pit in the sand
With the rust and the vultures and the trash downtown
So don't step to me, kid, you'll never be found
Cause while you were sleeping, I took over your town
Pohřbil jsem svou vinu v jámě v písku
Se rzí a těmi supy a tím odpadem
v centru
Tak se ke mě nepřibližuj, děcko, nikdy nebudeš nalezen
Protože mezitím co jsi spal, převzal jsem vaše město
When I see a man, I see a lion
When I see a man, I see a liar
You're the apple of my eye, of my eye, of my eye
You're the apple of my eye, of my eye, I want ya
Když vidím člověka, vidím lva
Když vidím člověka, vidím lháře
Jsi má největší láska, láska, láska
Jsi má největší láska, láska, láska
I fell for a girl with a port-wine stain
I knew her initials but never her name
I tried and I tried and I was never the same
So no longer felt love and I'm forever changed
Zamiloval jsem se do dívky se skvrnou v barvě vína
Znal jsem její iniciály, ale nikdy její jméno
Snažil jsem se a snažil a nikdy jsem už nebyl stejný
Pak jsem už necítil lásku a navždy jsem se změnil
When I see a man, I see a lion
When I see a man, I see a liar
You're the apple of my eye, of my eye, of my eye
You're the apple of my eye, of my eye, I want ya
Give up my money, give up my name, take it away
I'll give it away, I'll give it away, I'll give it
When I see a man, I see a lion
When I see a man, I see a liar
Když vidím člověka, vidím lva
Když vidím člověka, vidím lháře
Jsi má největší láska, láska, láska
Jsi má největší láska, láska, láska
Vzdej se mých peněz, vzdej se mého jména, dej to pryč
Dám to pryč, dám to pryč, dám to
Když vidím člověka, vidím lva
Když vidím člověka, vidím lháře
When I see a man, I see a lion
When I see a man, I see a liar
You're the apple of my eye, of my eye, of my eye
You're the apple of my eye, of my eye, I want ya
Give up my money, give up my name, take it away
I'll give it away, give it away, I'll give it
I’m a sycophantic animal, I’m a sycophantic fool, I’m a sycophantic fool, I know
Break up the chain, I'll break up the chain, I'll break it
Give it away, I'll give it away, I'll give it
When I see a man, I see a lion
When I see a man, I see a liar
You're the apple of my eye, of my eye, of my eye
You're the apple of my eye, of my eye, I want ya
Give up my money, give up my name, take it away
Give it away, give it away, I'll give it
See you again, I'll see you again, I'll see ya
Give it away, I'll give it away, I'll give it
When I feel low, when I feel low, I feel it
When I see a man, I see a lion
When I see a man, I see a liar
You're the apple of my eye, of my eye, of my eye
You're the apple of my eye, of my eye, I want ya
Když vidím člověka, vidím lva
Když vidím člověka, vidím lháře
Jsi má největší láska, láska, láska
Jsi má největší láska, láska, láska
Vzdej se mých peněz, vzdej se mého jména, dej to pryč
Dám to pryč, dám to pryč, dám to
Jsem podlézavé zvíře, jsem podlézavý blázen
Jsem podlézavý blázen, vím to
Rozbij řetěz, rozbiji ten řetěz, rozbiji ho
Dám to pryč, dám to pryč, dám to
Když vidím člověka, vidím lva
Když vidím člověka, vidím lháře
Jsi má největší láska, láska, láska
Jsi má největší láska, láska, láska
Vzdej se mých peněz, vzdej se mého jména, dej to pryč
Dám to pryč, dám to pryč, dám to
Uvidím tě, znovu tě uvidím, uvidím
Dám to pryč, dám to pryč, dám to
Když jsem na dně, když jsem na dně, cítím to
Když vidím člověka, vidím lva
Když vidím člověka, vidím lháře
Jsi má největší láska, láska, láska
Jsi má největší láska, láska, láska

Text pridal marwin836

Text opravila Siiiima

Video přidal Metkam

Preklad pridala lovely_lady

Preklad opravila Siiiima

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.