Pokec Playlisty
Reklama

A Knife in the Ocean - text, preklad

playlist Playlist
When I come to walk the line
The fire may come, but we'll be just fine
When I go to walk the line
The fire, it will come but we'll be just fine
Když si zvolím cestu
Může přijít oheň, ale budeme v pořádku
Když si zvolím cestu
Oheň přijde, ale mi budeme prostě v pořádku
Mouth of the ocean, be well spoken
Watch your P's and Q's
Now that we're older, the future is colder
But what is there to do?
O chřtánu oceánu se bude mluvit v dobrém
Dej pozor na detaily
Teď, když jsme starší, budoucnost je chladnější
Ale co v ní budeme dělat?
I'll walk the line, I'll be just fine
I'll be right back on time
The fire is coming, but we'll outrun it
We'll never be undone
Zvolím si cestu, budu v pořádku
Budu zpátky včas
Oheň přichází, ale mi ho předstihneme
Nikdy nebudeme stejní
What came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
Oh, what came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
Co vzešlo z věcí, kterým jsme kdysi věřili?
Oh, všechny ztraceny v hlubinách hladového moře
Oh, co vzešlo z věcí, kterým jsme kdysi věřili
Oh, všechny ztraceny v hlubinách hladového moře
And now our parents are long departed
Who can finish the songs they started?
Bodies are broken, but it's just a token
Of what is surely to come
A nyní jsou naši rodiče dávno zesnulý
Kdo dokáže dokončit písně, které začali?
Těla jsou zlámaná, ale jsou to jen předzvěsti
Toho co určitě přijde
Unstitch the suture, please pause the future
So I can collect my things
The fire is coming, but we'll outrun it
We'll never be undone
Rozpárej šev, prosím pozastav budoucnost
Abych se sebral
Oheň přichází, ale mi ho předstihneme
Nikdy nebudeme stejní
What came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
Oh, what came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
Co vzešlo z věcí, kterým jsme kdysi věřili?
Oh, všechny ztraceny v hlubinách hladového moře
Oh, co vzešlo z věcí, kterým jsme kdysi věřili
Oh, všechny ztraceny v hlubinách hladového moře
When I go to walk the line
The fire it comes, but I'll be just fine
Když si zvolím cestu
Oheň přijde, ale já budu v pořádku
What came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
Oh, all lost and, oh, all lost, to the depths of a hungry sea
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
Co vzešlo z věcí, kterým jsme kdysi věřili?
Oh, všechny ztraceny v hlubinách hladového moře
Oh, vše ztraceno, oh, vše ztraceno, v hlubinách hladového moře
Oh, všechno ztraceno v hlubinách hladového moře
All that's left, all that's left
Is the echo of a roaring sea
Long gone, long gone
To the trace of a memory
Vše co zbylo, vše co zbylo
Je ta ozvěna řvoucího moře
Dávno zmizelá, dávno zmizelá
Vzdálená vzpomínka
What came of the things I once believed?
All that's left, all that's left
Is the trace of a memory
Co vzešlo z věcí, kterým jsme kdysi věřili?
Vše co zbylo, vše co zbylo
Je vzdálená vzpomínka

Text pridala lovely_lady

Text opravila lovely_lady

Video přidala lovely_lady

Preklad pridala lovely_lady

Preklad opravila lovely_lady

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.