Pokec Playlisty
Reklama

Obsession - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Woah (x2)Woah (x2)
Listen up I'm gonna' tell you bit about myself
I got a situation, ain't concerning nobody else
Just you and what you can do for me
(Ooh)
Poslouchej, povím ti něco o mě,
Mám tu situaci, netýká se nikoho jiného
Jenom tebe a co můžeš udělat pro mě.
(Ooh)
I had the life of ordinary, I spat it out
Now my condition's kind of scary, I need you now
Not love but I need something else
Měla jsem obyčejný život, zahodila jsem ho
Teď je to pro mě trochu děsivé, teď tě potřebuju
Ne lásku, potřebuji něco jiného
(Hook)
So here's my confession (This time x2)
Don't just want you to love me
I want to be your attention (This time x2)
Want my name on the Marky
(Hook)
Takže tady je moje zpověď (Nyní x2)
Nechci abys mě jenom miloval
Chci tvojí pozornost (Nyní x2)
Chci svoje jméno na "Marky"
I want you (To want me)
I want you (To need me)
I want you
To hear my confession
Chci (abys mě chtěl)
Chci (abys mě potřeboval)
Chci
Abys slyšel mojí zpověď
I want to be your Obsession Chci být tvoje posedlost
(Whoa) (Whoa)
I'll fake sick, shy until you never let me go
So I can be your addiction in the stereo
I could be, just your type of high
(I can give what you like)
Budu falešně nemocná, stydlivá až mě opustíš
Takže můžu být tvoje závislost na stereu
Můžu být tvůj typ výšek
(Můžu ti dát co se ti líbí)
Your talkin' bout' the narcissist, it meants, in Hollywood
I'm lovin' myself, the word I need's for you to feel good (Let's go)
Let the music just take control
Tvoje řeči o narcistických lidech, to znamená v Hollywoodu
Miluju sebe, slovo co potřebuji je aby ses cítil dobře (Pojďme)
Nech aby hudba převzala kontrolu
(Hook) (Hook)
So here's my confession (This time x2)
Don't just want you to love me
I want to be your attention (This time x2)
Want my name on the Marky (Whoa)
Takže tady je moje zpověď (Nyní x2)
Nechci abys mě jenom miloval
Chci tvojí pozornost (Nyní x2)
Chci svoje jméno na "Marky" (Whoa)
I want you (To want me)
I want you (To need me)
I want you
To hear my confession
Chci (abys mě chtěl)
Chci (abys mě potřeboval)
Chci
Abys slyšel mojí zpověď
I want to be your Obsession (x2) Chci být tvoje posedlost (x2)
Whoa (x3) Whoa (x3)
Ain't nothing wrong with OCD
Long as it's for me, long as it's for me
Není nic špatného s OCD
Dlouho jako je to pro mě, dlouho jako je to pro mě
Ain't nothing wrong with OCD
Long as it's for me, long as it's for me
Není nic špatného s OCD
Dlouho jako je to pro mě, dlouho jako je to pro mě
(Hook) (Hook)
Here's my confession (This time x2)
Don't just want you to love me
I want to be your attention (This time x2)
Want my name on the Marky (Whoa)
Takže tady je moje zpověď (Nyní x2)
Nechci abys mě jenom miloval
Chci tvojí pozornost (Nyní x2)
Chci svoje jméno na "Marky" (Whoa)
I want you (To want me)
I want you (To need me)
I want you
To hear my confession
Chci (abys mě chtěl)
Chci (abys mě potřeboval)
Chci
Abys slyšel mojí zpověď
I want to be your Obsession (x3) Chci být tvoje posedlost (x2)
Oooh Oooh

Text pridala Queen-B

Text opravila aviva

Video přidal zanzara

Preklad pridala aviva

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.