Playlisty Akcie
Reklama

Losing My Mind - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I’ve got the motherfucking world in my palm now
Don’t tell me to calm down
Strikin’ a match, ignitin’ the track,
While I’m typin’ in caps, it’s on now
The rap Casanova with cash in a sofa
In the back of a Rover
Six pack in a backpack,
And I’m crackin’ ‘em open,
Sippin’ I’m trapped in a moment
Open your eyes
Cause you’re never gonna know
If your next move might be your last
Living a lie
Everybody’s always gonna bring up my past
Well I’m past that, my interest up and my bag’s packed
I’m the NASDAQ with a rad rap so
Teraz mám ten skurvený svet na dlani
Nehovor mi, nech stíchne
Škrtám zápalku, Zapaľujte stopu,
Kým píšem veľkými písmenami
Rapový Casanova s ​​peniazmi na gauči
Vzadu v Roveru
Six pack v batohu
A ja ich otváram
Srkáním sa drží vo väzení momentu
Otvor oči
Pretože sa nedozvieš,
Či tvoj ďalší pohyb môže byť posledný
Žiješ v klamstve
Každý vynáša moju minulosť
No, prechádzam to, záujem je Vysokej a má taška zbalená
Som NASDAQ s radikálnym rapom
I’m not ready to change
I’m doing my thing
You’re pointing the blame
You know I’m not ready to choose
So don’t get confused and stay the hell out of my way
So why do you believe
You’re losing your mind, losing your mind again
In everyone but me?
I’m losing my mind, losing my mind again
Nie som pripravený na zmenu
Robím si svoje veci
VINIS
Vieš, že nie som pripravený vyberať
Tak nech ťa to nezmätie a zostaň sakra mimo moju cestu
Tak prečo veríš
Strácaš hlavu, strácaš svoju hlavu
V každého len nie mňa?
Strácam hlavu, strácam zas hlavu
I’ve seen the hardships, lived in darkness,
Through the mud into the marshes
My reputation is tarnished
But regardless I am awesome
Saw the gossip from my lockup go colossal
Then I blossomed to the boss of this rock stuff
And I’m never gonna stop till the cops come
What I’m really trying to say
Is say it to my face and if you won’t
Then stay the fuck out my way
Rocking shows, lock and load, stop me no,
I’m reppin’ the new shit
The essence of music I’m blessed with the fusion of both
Videl som trápenie, žil v temnote,
Cez blato pochodoval
Má reputácia je poškodená,
Ale bez ohľadu na to som úžasný
Videl som klebety svojim zámkom, sú obrovské,
Potom som vyrástol v šéfa tejto rockovej veci
A nikdy neprestanem, kým neprídu cajti
Čo sa naozaj snažím povedať
Je, povedz mi to do tváre a ak nie,
Potom sa drž kurva stranou
Rozhýbanie show, zaistiť a nabiť, zastav ma, nie,
Rapu o novom hovne
Esencia hudby, som požehnaný spojením
obidvoch
I’m not ready to change
I’m doing my thing
You’re pointing the blame
You know I’m not ready to choose
So don’t get confused and stay the hell out of my way
So why do you believe
You’re losing your mind, losing your mind again
In everyone but me?
I’m losing my mind, losing my mind again
Nie som pripravený na zmenu
Robím si svoje veci
VINIS
Vieš, že nie som pripravený vyberať
Tak nech ťa to nezmätie a zostaň sakra mimo moju cestu
Tak prečo veríš
Strácaš hlavu, strácaš svoju hlavu
V každého len nie mňa?
Strácam hlavu, strácam zas hlavu
Ever since I was a little boy I always
thought
That the world was going to end in my lifetime
So I tried to seize every opportunity
As it came to me
Because I believed it might stop the sky
From falling down one more day
But the older I got the more I realized
That I cannot save the world
I’m not a superhero, I’m not perfect,
I’m just me, a human being
Od doby čo som bol malý chlapec, som si vždy myslel,
Že svet počas môjho žitia skončí
Tak som snažil chopiť sa každej príležitosti,
Keď ku mne prišla
Pretože som veril, že by to mohlo
Raz zachrániť padajúce neba
Ale ako starší som si uvedomil,
Že nemôžem zachrániť svet
Nie som superhrdina, nie som dokonalý,
Som to len ja, ľudská bytosť
So let’s take take take the throne and break
the cycle
So why do you believe in everyone but me?
Every single day we kill our idols
But you won’t break me down
You’re losing your mind, losing your mind again
You’re losing your mind, losing your mind again
We’re losing our minds, losing our minds
Takže vezmime, vezmime, vezmime trón a zlomy kruh
Tak prečo veríš v každého len nie vo mňa?
Každý deň zabíjame naše idoly
Ale nezlomíš ma
Strácaš hlavu, strácam zas hlavu
Strácaš hlavu, strácam zas hlavu
Strácame hlavu, strácame hlavu

Text pridal LimeCZ

Text opravil Standa2706

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Losing My Mind - Single

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.