Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I've seen enough here, to know I don't belong
My imagination, again has lead me on
This stubborn aching, has a mind of its own
I've left, but I won't tell you where I've gone
Viděl jsem zde dost, abych věděl že sem nepatřím
Moje představivost mě opět vedla
Tato paličatá touha, má svůj vlastní smysl
Odešel jsem, ale neřeknu vám kam jsem odešel
I've never known that, the world could be so mean
I'll never go back, to who I used to be
A steady runway, is all that I would need
To reason with myself behind the scenes
Nikdy jsem nepoznal, jak může být svět zlý
Nikdy se nevrátím takový jaký jsem býval
Stabilní dráha je vše co budu potřebovat
Z důvodu se mnou za scénami
(Is it me)
Is it me, or can you see through my walls
As if they'd never shown?
(Could it be)
Could it be, all because of my lies
I've broken my own bones
(No more throwing stones)
(Zdá se mi to)
Zdá se mi to, nebo můžete vidět skrze mé zdi
Jako kdyby nikdy nebyly ukázány?
(Možná ano)
Možná ano, protože všechno kvůli mých lží
Jsem zlámal své kosti.
(Nikdy více házející kameny)
I could have sworn I, I had a life before
My short attention, had wanted something more
I can't erase it, I know I won't forget
But at least I learned my lesson in the end
Mohl bych přísahat, že jsem měl život před tím
Můj krátký důraz, chtěl něco víc
Nemůžu ho vymazat, já vím že nezapomenu
Ale alespoň jsem se v závěru poučil
Oh, winter breezes, were never gone so fast
It's straight ahead now, and no more looking back
Like separation, letting go of the past
And trying to rebuild my house of glass
Oh, zimní vánky, nikdy neodešly tak rychle
Je to přímo přede mnou, a nikdy víc se neohlédnu
Jako odloučení, loučím se s minulostí
A snažím se znovu zbudovat můj dům ze skla
(Is it me)
Is it me, or can you see through my walls
As if they'd never shown?
(Could it be)
Could it be, all because of my lies
I've broken my own bones
(Zdá se mi to)
Zdá se mi to, nebo můžete vidět skrze mé zdi
Jako kdyby nikdy nebyly ukázány?
(Možná ano)
Možná ano, protože všechno kvůli mých lží
Jsem zlámal své kosti.
(Is it me)
Is it me, or can you see through my walls
As if they'd never shown?
(Could it be)
Could it be, all because of my lies
I've broken my own bones
My own bones
(No more throwing stones)
(Zdá se mi to)
Zdá se mi to, nebo můžete vidět skrze mé zdi
Jako kdyby nikdy nebyly ukázány?
(Možná ano)
Možná ano, protože všechno kvůli mých lží
Jsem zlámal své kosti.
Mé vlastní kosti
(Nikdy více házející kameny)

Text pridal LoogleCZ

Text opravil LoogleCZ

Video přidal LoogleCZ

Preklad pridal LoogleCZ

Preklad opravil LoogleCZ

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.