Playlisty Pokec
Reklama

Sweet Sacrifice - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
It's true, we're all a little insane
But it's so clear
Now that I'm unchained
Je to tak, jsme všichni trochu šílenci
Ale teď je to tak jasné
Teď, když jsem osvobozena z řetězů
Fear is only in our minds
Taking over all the time
Fear is only in our minds
But it's taking over all the time
Strach je jen v našich myslích
Celou dobu přebírá vedení
Strach je jen v našich myslích
Ale celou dobu přebírá vedení
You poor sweet innocent thing
Dry your eyes and testify
You know you live to break me, don't deny
Sweet sacrifice
Ty ubohé, sladké neviňátko
Otři si oči a dokaž to
Víš že žiješ, jen abys mě zlomil, nezapírej
Sladká oběť
One day I'm gonna forget your name
And one sweet day, you're gonna drown in my lost pain
Jednoho dne zapomenu tvé jméno
A jednoho sladkého dne se utopíš v mé ztracené bolesti
Fear is only in our minds
Taking over all the time
Fear is only in our minds
But it's taking over all the time
Strach je jen v našich myslích
Celou dobu přebírá vedení
Strach je jen v našich myslích
Ale celou dobu přebírá vedení
You poor sweet innocent thing
Dry your eyes and testify
And oh you love to hate me don't you, honey?
I'm your sacrifice
Ty ubohé, sladké neviňátko
Otři si oči a dokaž to
A oh ty miluješ nenávidět mě, že, miláčku?
Jsem tvá obět
(I dream in darkness
I sleep to die
Erase the silence
Erase my life
Our burning ashes
Blacken the day
A world of nothingness
Blow me away)
(Sním v temnotě
Spím, abych zemřela
Vymazat ticho
Vymazat můj život
Náš žhnoucí popel
Začernil den
Svět nicoty
Mě odfouknul)
Do you wonder why you hate?
Are you still too weak to survive your mistakes?
Přemýšlíš, proč nenávidíš?
Jsi stále příliš slabý na to, abys přežil své chyby?
You poor sweet innocent thing
Dry your eyes and testify
You know you live to break me
Don't deny
Sweet sacrifice
Ty ubohé, sladké, neviňátko
Otři si oči a dokaž to
Víš, že žiješ, abys mě zlomil
Nezapírej
Sladká oběť

Text pridala danulka

Text opravila Heidi9

Videa přidali noomi, Jurule99

Preklad pridala ladygirl

Preklad opravila Heidi9

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.