Pokec Playlisty
Reklama

Something - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
So now you're running
It's hard to see clearly
When I make you angry
You're stuck in the past
Tak teď utíkáš
Je těžké vidět jasně
Když tě rozčílím
Jsi uvízlá v minulosti
And now you're screaming
So can you forgive me?
I've treated you badly
But I am still here
A teď křičíš
Tak můžeš mi odpustit?
Zacházel jsem s tebou špatně
Ale pořád jsem tady
Sometimes I wonder
Why I'm still waiting
Sometimes I'm shaking
That's how you make me
Sometimes I question
Why I am still here
Sometimes I think I am going crazy
Někdy mě zajímá
Proč stále čekám
Někdy se třesu
To je jak mě přiměješ
Někdy se ptám
Proč tu stále jsem
Někdy si myslím že zešílím
Can you help me understand?
And now you wish that you meant something
And now you wish that you meant something to somebody else
Můžeš mi pomoct porozumět?
A teď si přeješ, abys znamenala něco
A teď si přeješ, abys znamenala něco pro někoho jiného
And now you wish that you met someone
And now you wish that you meant something to somebody else
(Something to somebody else, something to somebody else)
A teď si přeješ, abys potkala někoho
A teď si přeješ, abys znamenala něco pro někoho jiného
(Něco pro někoho jiného, něco pro někoho jiného)
You look at me through clouded eyes
I know you see through my lies
See the sky, see the stars
All of this could be ours
Koukáš se na mě skrz zamračené oči
Vím že vidíš skrz mé lži
Vidíš oblohu, vidíš hvězdy
Všechno z toho může být naše
Out of sight, out of mind
We've been through this a thousand times
Turn your back and then you make me feel so crazy
Mimo zrak, mimo mysl
Byli jsme skrz tohle tisíckrát
Otoč se zpět a tak mě přiveď k šílenství
Can you help me understand?
And now you wish that you meant something
And now you wish that you meant something to somebody else
Můžeš mi pomoct porozumět?
A teď si přeješ, abys znamenala něco
A teď si přeješ, abys znamenala něco pro někoho jiného
And now you wish that you met someone
And now you wish that you meant something to somebody else
A teď si přeješ, abys potkala někoho
A teď si přeješ, abys znamenala něco pro někoho jiného
You know I would wait forever
Yes, I would wait (I would wait)
You know I would wait forever
Yes, I would wait
Ty víš že bych čekal napořád
Ano, já bych čekal (čekal bych)
Ty víš že bych čekal napořád
Ano, já bych čekal
And now you wish that you meant something
And now you wish that you meant something to somebody else
A teď si přeješ, abys znamenala něco
A teď si přeješ, abys znamenala něco pro někoho jiného
And now you wish that you met someone
And now you wish that you meant something to somebody else
A teď si přeješ, abys potkala někoho
A teď si přeješ, abys znamenala něco pro někoho jiného
And I'm the one that should mean something
But still you wish that you meant something to somebody else
Something to somebody else
Something to somebody else
A já jsem ten, co by chtěl znamenat něco
Ale ty si stále přeješ znamenat něco pro někoho jiného
Něco pro někoho jiného
Něco pro někoho jiného

Text pridala kikushka01

Text opravila biba13

Videa přidali SuzySix, SaYuriiKim

Preklad pridala katie104

Preklad opravila SHinata

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.