Pokec Playlisty
Reklama

Martyr Of The Free Word - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Speaking in degradation
A conversation can take a sudden turn
And reaching the point of violence
Because your silence left you without a hand to hold
Hovoříme o hanbě
Konverzace se může náhle zvrtnout
Dosáhnout k bodu násilí
Protože tvá mlčenlivost tě zanechala bez ruky, kterou bys chytil
Your past will lead you on to ... Tvá minulost vede tě, aby se...
Making a final judgement
Based on your bias will never bring you forward
Terror should never guide you
For even the fearful can take a beating in the end
Konal konečný soud
Založený na tvé náklonnosti, nikdy tě neupozorní
Hrůza tě nikdy neustráží
I pro strach se nakonec můžeme bít
Suspicion gets you nowhere Podezření dostalo tě do nicoty
Those who denounce a way of life
Will stand alone
Left to atone their social blunders
If you gun down the messenger
You guarantee that he will be made
Into a saint
The martyr of the free word
Ti, co kritizují životní cestu
Budou stát sami
Opuštěni, aby pykali za své hrubé omyly
Když je složen zbraní
Můžeš si být jistý, že bude
Prohlášen za svatého
Mučedníka svobodného slova
I will say what i think
I will do what i say
When liberty seems out of reach
We'll fight for our freedom of speech
Povím, co si myslím
Udělám, co povím
Když se svoboda zdá být mimo dosah
Budeme bojovat pro svobodu mluvy
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis
Věčný odpočinek ti daruje, Pane,
a světlo dál na tebe svítiti bude
Missing a simple context
A mental weakness can throw you out of balance
Listen, respect each other
Then you'll discover
It mustn't always end in hate
Postrádám jednoduchý kontext
Mentální slabost tě může rozhodit
Poslouchej, respektuj ostatní
Pak zjistíš,
že to nemusí končit nenávistí.
It's not too late for mercy Není příliš pozdě na soucit
I will say what i think
I will do what i say
When tolerance seems out of sight
We will fight
When liberty seems out of reach
We'll fight for our freedom of speech
Povím, co si myslím
Udělám, co povím
Když se tolerance zdá být mimo dosah
Budeme bojovat
Když se svoboda zdá být mimo dosah
Budeme bojovat pro svobodu mluvy

Text pridala MissH

Text opravila nikiraider

Video přidala natiax002

Preklad pridala MissH

Preklad opravila nikiraider

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.