Playlisty Akcie
Reklama

Chasing The Dragon - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Free my mind
Heal my scars
Erase the past
Dark days to forget
And memories to last
In my heart
Dej svobodu mé mysli
Zahoj mé jizvy
Vymaž minulost
Zapomenout na temné dny
a uchovat vzpomínky
v mém srdci
Free me now Dej mi ihned volnost
Make me forget
And forgive
There's no use
To go on and live
Show me a way
To the sun
Donuť mě zapomenout
a odpustit
Není potřeba
pokračovat a žít
Ukaž mi cestu
ke slunci
Heal my scars Zahoj mé jizvy
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don’t deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
Nic nebude navždy ztraceno
Vzpomínky zůstanou a naleznou svou cestu
Opět nastane, co má nastat
Nepopírej, že máš obavy,
nech je odejít a zmizet ve světle
Vzdej tady ten boj
Let my eyes take in
The beauty that's here
That’s left on this earth
My ears long to hear
A melody
Nech mé oči spatřit
krásu, která je zde
Tu která zůstala na tomto světě
Mé uši touží slyšet
Melodii
Give me sight Daruj mi zrak
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don’t deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
Nic nebude navždy ztraceno
Vzpomínky zůstanou a naleznou svou cestu
Opět nastane, co má nastat
Nepopírej, že máš obavy
nech je odejít a zmizet ve světle
Vzdej tady ten boj
Poison is slowly seeping through my veins
Stealing the only dignity in me
Jed pomalu prosakuje skrz do mých žil
Bere mi zbytek mé důstojnosti
I pick them up and let them fall
To cause your pain and hit them all
[grunts]
Stáhl jsem je sebou a nechal je klesnout,
abych zapříčinil vaši bolest a dal jim všem lekci
One more life to live is what I want To co chci, je žít ještě jeden život
I’ll take the joy away from them
See to it, they will all be damned
Zaženu pryč jejich radost
Postarám se o to, všichni budou zatraceni
One more chance to heal what I have harmed Ještě jednu šanci napravit to, co jsem zkazil/a
The dragon is wreaking havoc in my brain
Plays my emotion, a never ending game
Drak způsobuje zmatek v mé hlavě
Hraje si s mými city - nekonečnou hru
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don’t deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
Nic nebude navždy ztraceno
Vzpomínky zůstanou a naleznou svou cestu
Co se opakuje, opět nastane
Nepopírej, že máš obavy
nech je odejít a zmizet ve světle
Vzdej tady ten boj
One more life to live for me Žít pro mě navíc ještě jeden život
I want the night just to colour the day
The morning to chase all my nightmares away
Don’t you deny that we're all human beings
We all have our flaws that can make ourself obscene
Chci pouze, aby se noc zbarvila v den,
aby ráno zahnalo mé noční můry
Nezastírej, že všichni jsme pouhé lidské bytosti,
máme své chyby, které nás činí nechutnými
Obscene… Odpornými…
Give me what I want
Give me what I need right now
That’s what I want
That’s what I need, get it!
Dej mi co chci
Hned teď mi dej, to co chci
To je ono, to chci
Je to ono, co potřebuji, dostanu to!
Dolendo novit mortalis vitam Útrapy nás naučí co je život
Tell me what I want
Tell me what I need right now
That’s what I want
That’s all I need, cure me
Řekni mi, co chci
Okamžitě mi řekni, co chci slyšet
To je ono, to chci
Vše co potřebuji, uzrav mě!
Dolendo discit mori mortalis
Losers
Útrapy nás naučí zemřít
Trosky!
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don’t deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
Nic nebude navždy ztraceno
Vzpomínky zůstanou a naleznou svou cestu
Opět nastane, co má nastat
Nepopírej, že máš obavy
nech je odejít a zmizet ve světle
Vzdej ten boj

Text pridala katchess

Text opravil scary.prcek

Video přidala glasspiano

Preklad pridal habera

Preklad opravil scary.prcek

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.