Playlisty Akcie
Reklama

The Longest Journey - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Could my ruin have come,
My day of trouble have arrived,
in these tuonele cabins
these abodes of the dead land? - Kalevala
Mohol prísť môj zánik,
Moje dni utrpenia priniesť
v týchto kobkách
v týchto príbytkoch mŕtvych? - Kalevala
Far beyond the dark stream pagan souls will
roam those cold lands wild and free.
wait for the sign; a blood red sky.
Then beyond the dark stream we will ride.
Ďaleko za temným prúdom pohanské duše
budú križovať tú chladnú zem divoké a slobodné
Počkaj na znamenie- krvavo červenú oblohu
Potom poženieme svoje kone až za temný závoj
The path of mortals,
so narrow and brutal.
only bravest of them all
will find true valors
Cesta smrtelných
Tak úzka a krutá
Iba tí najodvážnejší
Nájdu pravé hodnoty
Decaying souls of men,
who trust in false omens,
will drown in the stream
with their untrue beliefs.
Duše mužov v rozklade
Ktorí veria vo falošné znamenia
Sa utopia v prúde
So svojimi zradnými vierami
He´s been drifting
for so long,
searching for the land.
Where heroes roam.
Nechal sa unášať
tak dlho
Hľadal zem
ktorú križujú hrdinovia
In the horizon,
The last ray of light,
a breeze from the other side,
before he dies.
Na obzore
posledný lúč svetla
vánok z Druhej Strany
kým zomrie
Dividing walls of stone,
Eternal heathen Throne,
Beneath the cold starlight.
Revealed for the purest sight.
Steny z kameňa sa otvárajú
Večný Pohanský Trón
Za chladným svetlom hviezd
Odhalený najčistejšiemu zraku
Through constant affliction
towards alleviations,
When a searing star is near.
Carry on, you're almost here
Cez dlhé trápenie
ku zmiereniam
Keď uvidíš blízko planúť hviezdu
Pokračuj, si skoro v cieli
Far beyond the dark stream we'll meet again.
across the wilderness and we will be home.
Gather your strength, dont be afraid.
Far beyond the dark stream, we'll meet again.
Stretneme sa opäť ďaleko za temným závojom
Za divočinou nájdeme nový domov
Zozbieraj silu, nemaj strach pred bojom
Stretneme sa opäť ďaleko za temným závojom
The longest journey of them all,
has to be made all alone
a flame in the skyline reaching the stars
guiding the seeker through the night!
Najdlhšiu zo všetkých ciest
Musí každý zvládnuť sám
Plameň na oblohe siahá až k hviezdam
Vedie pútnika nocou...

Text pridal Outlaw

Text opravil Outlaw

Video přidal Outlaw

Preklad pridal Rhobar

Preklad opravil Outlaw

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

From Afar

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.