Pokec Playlisty
Reklama

Vagina - text, preklad

Now I cry myself to sleep.
In my dreams I often weep.
My children are hungry and my back in pain.
And yet they come to rape again.
Teď pláču sám ve spaní.
V mých snech často brečím.
Mé děti mají hlad a mě bolí záda.
A i přesto přijdou zase znásilňovat.
It's unfair. Je to nespravedlivé.
When it comes to Africa the world don't care.
Some parts people have no clothes to wear.
Some walk naked.
Some foot bare.
Food aid aeroplanes flying in the air.
Pokud jde o Afriku svět to nezajímá.
Část lidí nemá oblečení, které by nosili.
Někteří chodí nazí.
Někteří jsou bosí.
Letadla s potravinovou pomocí létají ve vzduchu.
White sacks of maize feeding refugees.
Babies dying from curable disease.
Western politics. African conflicts.
Bílé pytle kukuřice krmí uprchlíky.
Děti umírají na léčitelné nemoci.
Západní politika. Africké konflikty.
Divide and rule. Tactics practice.
Divide and rule. Tactics practice.
Rozděl a vládni. Taktika praxe.
Rozděl a vládni. Taktika praxe.
Pimps and thieves in Italian cut suits.
Stop raping Africa like she's your prostitute.
Pasáci a zloději v Italských řezaných oblecích.
Přestaňte znásilňovat Afriku jakoby to byla vaše prostitutka.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.
Never ever forget the genocide in Rwanda.
Child soldiers with broke hearts in Uganda.
Massacre taking place in Sudan.
Nikdy nezapomenu ne genocidu ve Rwandě.
Na dětské vojáky se zlomenými srdci v Ugandě.
Na masakr odehrávající se v Súdánu.
Young girs and women getting raped even now.
Young children walking in the mine fields.
Politicians allowing in bad deals.
Na znásilňované mladé dívky a ženy i teď.
Na malé děti, chodící v oblastech, kde jsou doly.
Na politiky podporující špatné obchody.
And then,... they steal.
And then,... they kill.
And due to your pressure in innocent suffer.
A pak,.. Kradou.
A pak,.. Zabíjí.
A díky tomu tlaku,.. Nevinní trpí.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.
I see the puppet governments.
But, who's pulling the strings?
Who's paying for the civil wars and uprisings?
Who's benefiting from our sufferings?
Could it be Mr. Oil, Diamond and Gold miner?
Vidím loutky vlády.
Ale kdo tahá za nitky?
Kdo platí občanské války a povstání?
Kdo těží z našich utrpení?
Mohli by to být obchodníci s ropou, diamanty a zlatokopové?
Who's treating Africa like it's their vagina?
Or is it the pharmaceutical companies
beneficiaries of the dreaded AIDS disease?
Or arm dealers, who hate peace treaties?
Kdo zachází s Afrikou jako by to byla jeho vagina?
Nebo je to farmaceutická společnost
používající obávanou nemoc AIDS?
Nebo ruce dealerů, kteří nenávidí mírové smlouvy?
Faceless, shameless and they remain nameless.
One thing for sure, they won't remain blameless.
One thing for sure, they won't remain blameless.
One thing for sure they won't remain blameless.
Bez tváře, nestydatí a zůstávají beze jména.
Jedna věc je jistá, nezůstanou bez viny.
Jedna věc je jistá, nezůstanou bez viny.
Jedna věc je jistá, nezůstanou bez viny.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.
We won't settle for that
they still a ravish mama land.
They say the kitty fat.
They violate our human rights.
We've not checked for that.
They're smashing up the ozone layer
claiming ownership of minerals and artifacts.
Nebudeme spokojeni, že
stále ještě znásilňují Matku Zemi.
Nazývají ji tučným kotětem.
Došlo k porušení lidských práv.
Musíme to zkontrolovat.
Rozbíjí ozonovou vrstvu.
Prohlašují vlastnictví minerálů a artefaktů.
Babies are born baptized in bloodshed.
Genocide for the gold, diamonds
and the oil spread.
Millions of orphans with no hope under the sun.
These corporate savages ravaging mama land
to have fun fire bun.
Miminka se rodí pokřtěny v krveprolití.
Genocida za zlato, diamanty a ropu se rozšířila.
Miliony sirotků bez naděje pod sluncem.
Tito firemní divoši pustoší Matku Zemi
pro zábavu nám ničí potravu.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.
To Mr. Oil, Diamond and Gold miner.
Stop treating Mama Africa like a vagina.
She's not your whore, not anymore.
You take the riches and you leave the people poor.
Pro obchodníky s ropou, diamanty a zlatokopy.
Přestaňte zpracovávat Matku Afriku jako vaginu.
Ona není vaše děvka, už ne.
Berete bohatství a necháváte lidi chudé.

Text pridala THerQA

Text opravila THerQA

Video přidala THerQA

Preklad pridala THerQA

Preklad opravila THerQA

Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Emmanuel Jal texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.