Playlisty Pokec
Reklama

W.T.P. - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

*Intro*
Yeah! Oh! Get Up! I said get up! Let's go!
Better watch out, now
Here we come (come)
And we ain't stoppin' until
We see the mornin' sun (sun)
So give us room to do our thing
Cuz we ain't come to hurt no one (one)
So everybody come on get up on the floor
Right now and grab someone (one)
*Intro*
Yeah! Oh! Vstaň! Řekl jsem, vstaň! Jdem na to!
Měl bys radši dávat pozor, teď
Tady jsme (jsme)
A nepřestaneme
Dokud neuvidíme východ slunce (slunce)
Tak nám připravte pokoj, ať si uděláme to svoje
Protože nechceme nikoho zranit (nikoho)
Tak všichni pojďte na parket
Právě teď a popadněte někoho
*1st verse*
Now first of all I'm the boss
I just wanna get that across
Man even my Dentist hates when I floss
Pull up to the club in a Pinto likes it's a Porsche
Garbage bag on one of the windows
Spray-painted doors with the flames on 'em
Michigan plates and my name's on 'em
Baby, Shady's here come on get him
If you dames want 'em
But he ain't stupid so quit tryin' to run them games on him
He's immune to Cupid, why you tryin' to put your claims on him?
Cuz you won't do to me what you did to the last man
Now climb in back try not to kick over the gas can
There's a half a gallon in it, that could be our last chance
We have of just gettin' home, now could I get that lap dance?
She's got a tattoo of me right up off her ass, man
In the streets of Warren, Michigan we call 'em tramp stamps
That means she belongs to me, time to put the damn clamps
Down and show this hussy who's the man
Now, get up, dance!
*1. sloka*
Teď, především jsem boss
Jen to chci vyjasnit
Vole, i můj zubař nesnáší, když používám nit
Přijedu si do klubu v Pintu, jako by to bylo Porsche
Pytel s odpadky na jednom z oken
Posprejovaný dveře a na nich plameny
Michiganská spz s mým jménem
Baby, Shady je tu, pojď a vem si ho
Jestli ho vy dámy chcete
Ale on není blbej, tak na něj nezkoušejte hrát nějaký ty triky
Je imunní vůči amorkům, proč si na něj zkoušíte dělat nároky
Protože mi neuděláte to co, jste udělali jinýmu
Teď zalezte dozadu, zkuste nezakopnout o sud benzínu
Je v něm půl galonu, to by mohla být maše poslední šance
Že bysme se jen tak vrátili domů, teď zatančíš mi na klíně?
Má moje tetování přímo na zadku, vole
V ulicích Warrenu v Michiganu jim říkáme tramp stamp
To znamená, že patří ke mně, čas zahodit ty zatracený sponky
Pryč a ukázat týhle couře, kdo je chlap
Teď vstaň a tancuj!
*Chorus*
Now you can do this on your own, but everyone knows
That no one likes to be alone, so get on the floor and grab somebody
Ain’t nothing but a white trash party!
So let’s have us a little bash, and if anyone asks
It ain’t no one, but us trash
You don’t know, you better ask somebody
Cause we’re having a white trash party!
*Refrén*
Teď to můžeš všechno dělat posvém, ale každý ví
Že nikdo není rád sám, tak běž na parket a popadni někoho
Není to nic, než bělošská párty!
Tak si dopřejme malou pařbu, a když se někdo zeptá
Není to nikdo, jen my spodina
Nevíš, radši se někoho zeptej
Protože máme bělošskou párty!
*2nd Verse*
Pull a fifth of Bacardi from outta my underwear
And walk around the party without a care
Like a body without a head
Lookin' like a zombie from Night of the Livin' Dead
And tomorrow I'll prolly still be too high to get outta bed
Til I feel like I been hit wit the sharp part'a the hammer
Mixin' Hennessey and Fanta with Pepto and Mylanta
I shoot to kill like I'm hollerin' "Die Santa!"
Miss the tree and hit Rudolph and two innocent bystanders
So quit tryin' ta play the wall like you pawlin'
Get on the floor when the beat drops and stop stallin'
They call me the Stephon Marbury of rap, darlin'
Cuz as soon as they throw on some R-Kelly I start ballin'
Makin' it rain for them ladies in the mini's
But I'm not throwin' ones, fives, tens, or even twenties
I'm throwin' quarters, nickels, dimes, pennies up at skinnies
Man I do this for them bunnies up at Denny's
From the north, east and west, but when
It comes to them trailers in them South Parks
Muffle it, cuz homie that hood's tighter then Kenny's
So ladies if your belly button's not an innie then I'm outie
Now hop in my minivan, let's get rowdy
C'mon
*2. sloka*
Vytáhni 5. Bacardi z mých spoďárů
A jako by nic procházej párty
Jako tělo bez hlavy
Vypadáš jako zombie z Night of the Living Dead
A zítra asi budu pořád dost zkouřenej, než abych vylezl z postele
Dokud se budu cítit jako by mě dostal žralok a kladivo
Mixuju Hennessey a Fantu s Pepto a Mylanta
Střílím abych zabil jako když křičím „Die Santa!“
Miss the tree a zasáhnu Rudolfa a dva nevinný přihlížející
Tak se přestaň chovat zaraženě jako zeď
Běž na parket, když beat ustane a přestaň stát
Říkají mi rapový Stephon Marbury, zlato
Protože jakmile tam pustí R-Kelly, tak to rozbalím
Házím peníze pro holky v mini
Ale neházím dolarovky, pěti-, deseti-, ani dvacítky
Házím čtvrt-, nikláky, deseťáky, penny na legíny
Chlape, dělám to pro ty kočičky u Denny’s
Ze severu, východu a západu, ale když
Přijde na ty přivěsy v South Partku
Hoď to do pece, protože chlapče ta kapuce je těsnější než Kennyho
Takže dámy, pokud nemáte hubený pupíčky
Já odcházím
Teď nasedněte do mého minivanu, budeme dělat bordel
Jdem na to
*Chorus*
Now you can do this on your own, but everyone knows
That no one likes to be alone, so get on the floor and grab somebody
Ain’t nothing but a white trash party!
So let’s have us a little bash, and if anyone asks
It ain’t no one, but us trash
You don’t know, you better ask somebody
Cause we’re having a white trash party!
*Refrén*
Teď to můžeš všechno dělat posvém, ale každý ví
Že nikdo není rád sám, tak běž na parket a popadni někoho
Není to nic, než bělošská párty!
Tak si dopřejme malou pařbu, a když se někdo zeptá
Není to nikdo, jen my spodina
Nevíš, radši se někoho zeptej
Protože máme bělošskou párty!
*3rd Verse*
Now whether you're black, white or purple
If you're misunderstood
But you don't give a fuck
You weren't doin' shit that you should
Long as you know you're up to evil
And you're no damn good
Get on the floor, man, and rep your 'hood
Now honey, don't let them pricks trip
We should make a quick dip
And go do some donuts in the hospital parkin' lot
Cuz girl I got a sick whip
Kick the back window outta my Gremlin
Put two milk crates in the trunk
Rip out the stick shift and
Make a five seater
I'll be damned if I feed a chick
It ain't like me to split a piece 'a dry pita
I'll be the S-L to the I-M to the S-H-A-D-Y
And I don't need a tank top to be a wife beater
I'll rip a tree out the ground
And flip it upside down
'Fore I turn over a new leaf, clown
I'll tell ya now
I'm so raw I still need to un-thaw
You feel me, yall?
I shut the club down like Drake in the mall
But baby, a body like that's against the law
You the baddest little chain with the blades I ever saw
Coleslaw containers, empty straw wrappers and all
You got more junk in your trunk than I do in my car
Now get up!
*3. sloka*
Teď, jestli jsi černý, bílý, nebo fialový
Jestli jsi nerozuměl
Ale ty se nestaráš
Nedělal jsi ty sračky, co jsi měl
Dokud jsi nevěděl, že hraješ pro ďábla
A nejsi vůbec dobrej
Běž na parket, vole, a rapuj si to svoje
Teď, zlato, nenechej je, čůráky, klopýtat
Měli bysme se rychle ponořit
A zajít někam u nemocničního parkoviště na donuty
Protože, holka, mně je blbě
Vykopni zadní okno mýho Gremlinu
Do kufru hoď dvě bedny mlíka
Vytrhni řadící páku a
Udělej pětisedačku
Budu zatracen, když krmím holku
Není to jako když dělím kousky z pita chlebu
Budu S-L k I-M k S-H-A-D-Ymu
Nepotřebuju nátělník, abych byl drsňák
Vytrhnu strom ze země
A otočím ho vzhůru nohama
Proto otočím nový list, klaun
To ti teď řeknu
Jsem tak syrový, že pořád potřebuju roz-mrazit
Cítíš mě, jo?
Zruším klub jako Drake v obchoďáku
Ale baby, takový tělo je protizákonný
Ty a tvoje nemožný řetízky, co jsem kdy viděl
Přívěsy s Coleslawem, obaly od brček a všechno
Máš víc krámů, než mám já v autě
Teď vstaň!
*Chorus*
Now you can do this on your own, but everyone knows
That no one likes to be alone, so get on the floor and grab somebody
Ain’t nothing but a white trash party!
So let’s have us a little bash, and if anyone asks
It ain’t no one, but us trash
You don’t know, you better ask somebody
Cause we’re having a white trash party!
*Refrén*
Teď to můžeš všechno dělat posvém, ale každý ví
Že nikdo není rád sám, tak běž na parket a popadni někoho
Není to nic, než bělošská párty!
Tak si dopřejme malou pařbu, a když se někdo zeptá
Není to nikdo, jen my spodina
Nevíš, radši se někoho zeptej
Protože máme bělošskou párty!

Text pridal MajkyK

Text opravil DarkGhostCZE

Video přidal StanMitchell

Preklad pridal Palms

Preklad opravil Palms

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.