Playlisty Akcie
Reklama

'Till I Collapse - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Intro]
Cause sometimes you just feel tired, feel weak
And when you feel weak, you feel like you wanna just give up
But you got to search within you, and try to find that inner strength
And just pull that shit out of you
And get that motivation to not give up, and not be a quitter
No matter how bad you wanna just fall flat on your face, and collapse
[Intro]
Protože někdy se cítíš unavený, cítíš slabý
a když se cítíš slabý, cítíš že to prostě chceš vzdát
Ale musíš hledat v sobě, musíš najít tu vnitřní sílu
a prostě to ze sebe dostat a získat tu motivaci aby ses nevzdal a abys nepřestal
bez ohledu na to, jak moc chceš pouze spadnout naplocho na svou tvář a zkolabovat
[B/W Intro: Nate Dogg]
Yo left, yo left, yo left right left
Yo left, yo left, yo left right left
Yo left, yo left, yo left right left
Yo left, yo left, yo left right left
[B/W Intro: Nate Dogg]
Yo vlevo, yo vlevo, yo vlevo vpravo vlevo
Yo vlevo, yo vlevo, yo vlevo vpravo vlevo
Yo vlevo, yo vlevo, yo vlevo vpravo vlevo
Yo vlevo, yo vlevo, yo vlevo vpravo vlevo
[Verse 1]
'til I collapse I'm spilling these raps long as you feel 'em
'til the day that I drop you'll never say that I'm not killing 'em
Cause when I am not, then I'mma stop penning 'em
And I am not hip hop and I'm just not Eminem
Subliminal thoughts, when I'mma stop sending 'em?
Women are caught in webs, spin 'em and hock venom
Adrenalin shots, the penicillin could not get the illing to stop
Amoxicillin's just not real enough
The criminal cop-killing hip hop villain
A minimal swap to cop millions of Pac listeners
You're coming with me, feel it or not you're gonna fear it
Like I showed you the spirit of God lives in us
You hear it a lot, lyrics to shock
Is it a miracle or am I just product of pop fizzing up?
For shizzle my wizzle, this is the plot, listen up
You bizzles forgot, Slizzle does not give a fuck!
[Verš 1]
Dokud nezkolabuju vypouštím tyhle rapy dokud je cítíš
Až do dne kdy se zhroutím nikdy neřekneš že je nezabíjím
Protože když nebudu, tak je přestanu psát
A už nebudu hip hop a už nebudu Eminem
Podtextové myšlenky, kdy je přestanu posílat?
ženy jsou chycené v síti, zatočím s nimi a chrstnu jed
Adrenalinové střely, penicilin nemůže tu bolest zastavit
Amoxicilin není dostatečně silný
Kriminálník i polda zabíjející hip-hopové mizery
Minimální změna při přebrání milionů
2Pacových posluchačů
Přicházíte se mnou, ať to cítíte či ne, budete se toho bát
Jako kdybych vám ukázal, že duch Boha žije v nás
Hodně o tom slyšíte, texty které šokují
Je to zázrak nebo jsem jen produktem vymírajícího popu?
Určitě je to tím že jsem bílý, to je jen konspirace, teď poslouchejte
Vy hlupáci zapomínáte, že Slizzle (Eminema) to vůbec netrápí
[Hook: Nate Dogg]
'til the roof comes off, 'til the lights go out
'til my legs give out, can't shut my mouth
'til the smoke clears out, am I high? Perhaps
I'mma rip this shit, 'til my bone collapse
[Refrén - Nate Dogg]
Dokud se střecha nezhroutí, dokud světla nezhasnou
Dokud mi nohy nevypoví službu, nemůžu zavřít ústa
Dokud se dým nevypaří, jsem zhulenej? Možná
Budu využívat své šance, dokud se mé kosti nerozpadnou
'til the roof comes off, 'til the lights go out
'til my legs give out, can't shut my mouth
'til the smoke clears out, am I high? Perhaps
I'mma rip this shit, 'til my bone collapse
Dokud se střecha nezhroutí, dokud světla nezhasnou
Dokud mi nohy nevypoví službu, nemůžu zavřít ústa
Dokud se dým nevypaří, jsem zhulenej? Možná
Budu využívat své šance, dokud se mé kosti nerozpadnou
[Verse 2]
Music is like magic, there's a certain feeling you get
When you real and you spit and people are feeling your shit
This is your moment, and every single minute you spend
Tryna hold on to it because you may never get it again
So while you're in it, try to get as much shit as you can
And when your run is over just admit when it's at its end
Because I'm at the end of my wits with half the shit gets in
I got a list, here's the order of my list that it's in:
It goes Reggie, Jay-Z, 2Pac and Biggie
Andre from OutKast, Jada, Kurupt, Nas and then me
But in this industry I'm the cause of a lot of envy
So when I'm not put on this list, the shit does not offend me
That's why you see me walking 'round like nothing's bothering me
Even though half you people got a fuckin' problem with me
You hate it but you know respect you got to give me
The press's wet dream like Bobby and Whitney, Nate, hit me
[Verš 2]
Hudba je jako magie, je tu určitý pocit který získáte
Když je váš rap skutečný a lidi cítí vaši tvorbu
Tohle je tvůj moment, a každá minuta kterou strávíš
Snaž se ho držet protože příště už tu šanci nemusíš mít
Takže zatímco jsi v něm, snaž se z toho získat tak moc jak dokážeš
A když tvůj běh skončí, proste přiznej že je to už konec
Protože já jsem už vyčerpal svou chytrost na tyto polovičaté rapery
Mám seznam a tady je poradí mého seznamu
Je tam Reggie, Jay-Z, 2Pac a Biggie
Andre z Outkastu, Jada, Kurupt, Nas a až pak já
Ale v tomhle průmyslu způsobuju hodně závisti
Takže když mě nezařadíte na tenhle seznam, Tahle sračka mě neuráží
To je to proč mě vidíte procházet kolem jako kdyby mě nic netrápilo
Přesto že polovina lidí má se mnou zasraně velkej problém
Nesnášíte to, ale víte, že mi musíte projevovat kus respektu
Jsem vlhký sen reportérů, asi jako Boby a Whitney,
Nate nakopni to
[Hook]
'til the roof comes off, 'til the lights go out
'til my legs give out, can't shut my mouth
'til the smoke clears out, am I high? Perhaps
I'mma rip this shit, 'til my bone collapse
[Refrén]
Dokud se střecha nezhroutí, dokud světla nezhasnou
Dokud mi nohy nevypoví službu, nemůžu zavřít ústa
Dokud se dým nevypaří, jsem zhulenej? Možná
Budu využívat své šance, dokud se mé kosti nerozpadnou
'til the roof comes off, 'til the lights go out
'til my legs give out, can't shut my mouth
'til the smoke clears out, am I high? Perhaps
I'mma rip this shit, 'til my bone collapse
Dokud se střecha nezhroutí, dokud světla nezhasnou
Dokud mi nohy nevypoví službu, nemůžu zavřít ústa
Dokud se dým nevypaří, jsem zhulenej? Možná
Budu využívat své šance, dokud se mé kosti nerozpadnou
[Verse 3]
Soon as a verse starts, I eat at an MC's heart
What is he thinking? How not to go against me, smart
And it's absurd, how people hang on every word
I'll probably never get the props I feel I ever deserve
But I'll never be served, my spot is forever reserved
If I ever leave Earth, that would be the death of me first
Cause in my heart of hearts I know nothing could ever be worse
That's why I'm clever when I put together every verse
My thoughts are sporadic, I act like I'm an addict
I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers
But I don't want to go forth and back in constant battles
The fact is I would rather sit back and bomb some rappers
So this is like a full blown attack I'm launching at 'em
The track is on some battling raps who want some static?
Cause I don't really think that the fact that I'm Slim matters
A plaque and platinum status is wack if I'm not the baddest, so
[Verš 3]
Hned jak sloka začíná, zakousnu se do MC-ho srdce
Co si asi myslí? Jak se mi vyhnout, chytré
A je absurdní jak se lidi přidržují každého slova
Pravděpodobně nikdy nedostanu, uznání které si zasloužím
Ale nikdy nebudu sesazen, mé místo je navždy zarezervované
Až někdy opustím Zemi, to bude má první a jediná smrt
Protože v mém srdci srdcí cítím, že nic by nemohlo být horší
To je důvod proč jsem střízlivý když skládám všechny verše
Mé myšlenky jsou spontánní, tvářím se jako závislák
Rapuju jako bych byl závislý na dávce jako Kim Mathers
Ale nechci chodit tam a zpět za neustálými bitkami
Faktem je, že bych radši seděl v studiu a bombardoval ostatní rapery
Takže tohle berte jako plnohodnotný útok, který proti nim zahajuji
Track je připravený na nějaké bojovné rapy, tak kdo by chtěl zůstat statický?
Protože si skutečně nemyslím že fakt že jsem Slim (eng. štíhlý) zaváží
Plakety a platinové desky mi jsou na nic, pokud nejsem nejlepší, takže
[Hook]
'til the roof comes off, 'til the lights go out
'til my legs give out, can't shut my mouth
'til the smoke clears out, am I high? Perhaps
I'mma rip this shit, 'til my bone collapse
[Refrén]
Dokud se střecha nezhroutí, dokud světla nezhasnou
Dokud mi nohy nevypoví službu, nemůžu zavřít ústa
Dokud se dým nevypaří, jsem zhulenej? Možná
Budu využívat své šance, dokud se mé kosti nerozpadnou
[Outro]
Until the roof (until the roof)
The roof comes off (the roof comes off)
Until my legs (until my legs)
Give out from (underneath me)
I will not fall, I will stand tall
Feels like no one can beat me
[Outro]
Dokud střecha (dokud střecha)
Střecha nespadne (střecha nespadne)
Dokud se moje nohy (dokud se moje nohy)
Nepodlomí (pode mnou)
Nespadnu, budu stát přímo
Cítím že mě nikdo nemůže porazit

Text pridala Loulinka

Text opravil Jirvo4

Video přidal StanMitchell

Preklad pridala edinqad

Preklad opravil Jirvo4

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.