Playlisty Pokec
Reklama

Those Kinda Nights ft. Ed Sheeran - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Intro: Bizarre & Ed Sheeran]
Damn, girl, with your sexy ass, haha
Let me holla at you
D.A. got that dope
It's one of those kinda nights
[Intro: Bizarre a Ed Sheeran]
Sakra, holka, s tvojí sexy prdelí, haha
Nech mě na tebe zvolat
D.A. got that dope
Je to jedna z těchto nocí
[Verse 1: Eminem & Ed Sheeran]
Yes, this beat’s takin' me back to my D12 days
When we hit the club to go and hell-raise
Probably end up baggin' the cocktail waitress
And takin’ her straight back to the Motel-8
Yeah, Bizarre's tryna get a lap dance
Off a Xanax and Jack Dan' (Ayo)
Stripper walk by, I'm like "Goddamn"
She's like "That's harassment," I'm like "Yeah, and?" (Woo)
Holy Toledo, it's Miss Ohio
That’s the best ass I’ve seen in a while
We should be datin', she’s from Cleveland
But she's a bengal, this chick is catty
Is that a mini-skirt if it's a maxi?
That's the shortest thing for a dress since an addy (Since an addy)
She said "Fuck off" and threw her liquor at me
It’s one of those kinda nights
Then I said, I said
[Verš 1: Eminem a Ed Sheeran]
Ano, tenhle beat mě bere zpátky do mejch D12 dnů
Když jsme šli do klubu a spustili peklo
Asi skončim se servírkou koktejlů
A vezmu ji zpátky do Motel-8
Jo, Bizarre se snaží dostat tanec na klíně
Z Xanaxu a Jack Dana (Ayo)
Striptérka projde kolem, já na to "Zatraceně"
Ona na to "To je obtěžování," Já na to "Jo, a?" (Woo)
Holy Toledo, je to Miss Ohio
To je ta nejlepší prdel co jsem viděl za poslední dobu
Měli bysme spolu chodit, ona je z Clevelandu
Ale ona je bengal, tahle kočka je jízlivá
Je to minisukně když je to maxi
To je nejkratší věc jako oblečení od addy (Od addy)
Ona řekla "Naser si" a hodila na mě chlast
Je to jedna z těchto nocí
Pak jsem řekl, řekl jsem
[Chorus: Ed Sheeran]
If you wanna go hard tonight
Well then, the smoke and the bottle are on me, ah
Slip into the red dress you like
When we arrive, we probably won't leave, ah
I love the way you move like that
When you push your body on mine, oh my
You wanna smoke, drink, dance until the sun rise
It's one of those kinda nights
[Refrén: Ed Sheeran]
Jestli chceš dnes v noci jet tvrdě
Tak pak je hulení a chlast na mě, ah
Skoč do červených šatů co se ti líbí
Když přijedeme, asi neodjedeme, ah
Miluju jak se takhle hejbeš
Když tlačíš svoje tělo na mé, oh můj
Chceš kouřit, pít, tancovat dokud slunce nevyjde
Je to jedna z těchto nocí
[Verse 2: Eminem]
This beat keeps takin' me back like my ex does
Only 'cause how good the sex was
Hit up the next club, met Alexa
But she was so extra, called her etcetera
Had her like, "Oh my God
My whole iPod's filled with your songs, I mow my lawn to 'em"
I said, "Oh my God, you know my songs?
That's totally awesome, I'm Marshall, what's goin' on? Ah (Haha)
Seriously though, jokes aside, how you doin'? You straight?"
She said, "No, I'm bi"
She said, "Are you drunk?," I said, "No, I'm high
I'm checkin' out the chick," she said, "So am I"
"What's in the cup, let me see that
Girl, where the rest of that promethazine at?"
She said, "Cool, gotta run out to my Cadillac though
And I'll be like Fat Joe, and bring the lean back"
Then I said
[Verš 2: Eminem]
Tenhle beat mě bere zpátky jako moje ex
Jenom kvůli tomu jak dobrej byl sex
Šel jsem do dalšího klubu, potkal Alexu
Ale ona byla tak extra, říkal jsem ji etcetera
Dostal jsem ji jakože, "Oh můj Bože
Celej můj iPod je zaplněnej tvýma písničkama, kosim při nich trávník"
Já řekl, "Oh můj Bože, ty znáš moje písničky?
To je totálně skvělý, Já jsem Marshall, jak je? Ah (Haha)
Teď vážně, vtípky stranou, jak se máš?
"Jsi v pohodě (/hetero)?"
Ona řekla, "Ne, jsem bi"
Ona řekla, "Jsi opilej?," já řekl, "Ne, jsem zhulenej
Omrkávám holky," ona řekla, "To i já"
"Co je ve sklenici, ukaž mi to
Holka, kde je zbytek promethazinu?"
Ona řekla, "Hustý, musím běžet ke svýmu Cadillacu"
A já budu jako Fat Joe, a přinesu zpátky lean"
Pak jsem řekl
[Chorus: Ed Sheeran]
If you wanna go hard tonight
Well then, the smoke and the bottle are on me, ah
Slip into the red dress you like
When we arrive, we probably won't leave, ah
I love the way you move like that
When you push your body on mine, oh my
You wanna smoke, drink, dance until the sun rise
It's one of those kinda—
[Refrén: Ed Sheeran]
Jestli chceš dnes v noci jet tvrdě
Tak pak je hulení a chlast na mě, ah
Skoč do červených šatů co se ti líbí
Když přijedeme, asi neodjedeme, ah
Miluju jak se takhle hejbeš
Když tlačíš svoje tělo na mé, oh můj
Chceš kouřit, pít,tancovat dokud slunce nevyjde
Je to jedna z těchto—
[Verse 3: Eminem]
OMG
Like the gas in the tank, she's gettin' low on me
Said she wants to go with me
I said, "Go with you where?" She said, "Out"
I said, "I'm a candle, I'll go out if you blow on me"
Walk her out to the parkin' lot, here comes the brigade
Turn like a flip page, Swifty look shitfaced
Say peace to McVay and me and this chick take off like a sick day
Drivin' around, I said, "Let's pull over," she said, "No problemo
Windows are dark tint, roll up the car windows"
Monte Carlo in park, bumpin' Bizarre's demo
Gettin' head in the bucket, Marshmello
Yeah, I never in the club met a woman worth knowin'
But if you're ho'in
Opposites attract, I'm someone, you're a no one
I'm high and you're bi, I'm comin', you're goin'
[Verš 3: Eminem]
OMG
Ona ke mě klesá jako plyn v nádrži
Řekla že chce jít se mnou
Já řekl, "Jít s tebou kam?" Ona řekla, "Ven"
Já řekl, "Jsem svíčka, půjdu když mě sfoukneš (/vykouříš)"
Vyprovodil jsem ji na parkoviště, tady je brigáda
Otočí se jako stránka, Swifty vypadá zasraně
Řekni mír McVayovi a mě a tahle kočka odjíždí jako den pracovní neschopnosti
Jezdíme okolo, řekl jsem, "Zastavme," řekla, "No problemo"
Okna jsou zatmavený, vysuň okna"
Monte Carlo v parku, posloucháme Bizarrovo demo
Kouří mi s hlavou v kýblu, Marshmello
Jo, nikdy jsem v klubu nepotkal holku hodnou toho aby věděla
Ale pokud jsi kurva
Protiklady se přitahují, jsem někdo, ty nikdo
Jsem zhulenej a ty bi, já přicházim, ty odcházíš
[Chorus: Ed Sheeran]
If you wanna go hard tonight
Well then, the smoke and the bottle are on me, ah
Slip into the red dress you like
When we arrive, we probably won't leave, ah
I love the way you move like that
When you push your body on mine, oh my
You wanna smoke, drink, dance until the sun rise
It's one of those kinda nights
[Refrén: Ed Sheeran]
Jestli chceš dnes v noci jet tvrdě
Tak pak je hulení a chlast na mě, ah
Skoč do červených šatů co se ti líbí
Když přijedeme, asi neodjedeme, ah
Miluju jak se takhle hejbeš
Když tlačíš svoje tělo na mé, oh můj
Chceš kouřit, pít,tancovat dokud slunce nevyjde
Je to jedna z těchto nocí

Text pridal WerityB

Text opravil StanMitchell

Video přidal PavelCallta

Preklad pridal StanMitchell

Preklad opravil StanMitchell

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.