Playlisty Pokec
Reklama

The Real Slim Shady - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
"May I have your attention please
May I have your attention please
Will the real Slim Shady please stand up
I repeat, will the real Slim Shady please stand up
We're gonna have a problem here"
"Venujte mi prosím pozornosť
Venujte mi prosím pozornosť
Mohol by prosím vstať pravý Slim Shady?
Opakujem, mohol by prosím vstať pravý Slim Shady?
Máme tu problém..."
Y'all act like you never seen a White person before
Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door
And started whoopin' her ass worse than before
They first were divorced, throwin' her over furniture
It's the return of the... "ah wait, no way, you're kidding
He didn't just say what I think he did, did he"
And Dr. Dre said...nothin' you idiots
Dr. Dre's dead, he's locked in my basement (ha ha)
Feminist women love Eminem
"Chigga chigga chigga Slim Shady, I'm sick of him
Look at him, walking around grabbing his you-know-what
Flipping the you-know-who," "yeah, but he's so cute though"
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose
But no worse than what's going on in your parents' bedrooms
Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't
But it's cool for Tom Green to hump a dead moose
"My bum is on your lips, my bum is on your lips"
And if I'm lucky, you might just give it a little kiss
And that's the message that we deliver to little kids
And expect them not to know what a woman's clitoris is
Of course they're gonna know what intercourse is
By the time they hit 4th grade
They've got the Discovery Channel, don't they
We ain't nothing but mammals -- well, some of us, cannibals
Who cut other people open like cantaloupes
But if we can hump dead animals and antelopes
Then there's no reason that a man and another man can't elope
But if you feel like I feel, I got the antidote
Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes
Budete sa správať akoby ste nikdy predtým nevideli belocha
Sánky vám spadnú až na podlahu ako Pamina, keď Tommy rozrazil dvere
A začal ju mlátiť horšie než pred ich prvým rozvodom
A hádzať ju po nábytku
Je to návrat: "Počkať, to nie, musíte žartovať,
Práve nepovedal, to čo si myslím, povedal?"
A Dr. Dre povedal... nič vy idioti!
Dr. Dre je mŕtvy, zamknutý v mojej pivnici!
Feministky milujú Eminema
*čika čika čika* "Slim Shady
Je mi z neho zle
Pozri naňho, chodí okolo a chytá sa za veď-vieš-čo
Ukazuje veď-vieš-ktorý prst"
"To hej, ale je taký zlatý!"
Áno, asi mám v hlave zopár uvoľnených koliesok
Ale nič horšie, než čo sa deje v spálniach vašich rodičov
Niekedy chcem proste prísť do televízie a poriadne sa uvoľniť, ale nemôžem
Ale Tom Green tam môže pichať mŕtveho losa
"Môj zadok je na tvojich ústach, môj zadok je na tvojich ústach"
A ak mám šťastie, možno mu aj dáš pusu
A to je správa, ktorú predávame malým deťom
A potom očakávame, že nevedia, čo je to ženský klitoris
Samozrejme, že v štvrtej triede už budú vedieť, čo je to rozmnožovanie
Veď majú Discovery Channel, nemajú snáď?
"Nie sme nič než cicavce..."
Nuž, niektorí z nás sú kanibali
Ktorí režú ostatných ako melóny
Ak môžeme pichať mŕtve zvieratá a antilopy
Tak nevidím dôvod, prečo by dvaja muži nemohli spolu utiecť (FUJ!)
Ale ak sa cítite ako ja, mám pre vás protilátku
Ženy zamávajte pančuchami a spievajte refrén, je to tu:
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Som Slim Shady, áno, ja som ten pravý Slim Shady
Všetci ostatní Slimovia ma len napodobňujú
Takže, mohol by pravý Slim Shady prosím vstať,
prosím vstať, prosím vstať?
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Som Slim Shady, áno, ja som ten pravý Slim Shady
Všetci ostatní Slimovia ma len napodobňujú
Takže, mohol by pravý Slim Shady prosím vstať,
prosím vstať, prosím vstať?
Will Smith don't gotta cuss in his raps to sell records
Well, I do; so fuck him and fuck you too
You think I give a damn about a Grammy
Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me
But Slim, what if you win, wouldn't it be weird
Why, so you guys could just lie to get me here
So you can sit me here next to Britney Spears
Shit, Christina Aguilera better switch me chairs
So I can sit next to Carson Daly and Fred Durst
And hear 'em argue over who she gave head to first
Little bitch put me on blast on MTV
"Yeah he's cute, but I think he's married to Kim, hee-hee"
I should download her an audio on MP3
And show the whole world how you gave Eminem VD
I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me
So I have been sent here to destroy you
And there's a million of us just like me
Who cuss like me; who just don't give a fuck like me
Who dress like me; walk, talk and act like me
And just might be the next best thing but not quite me
Will Smith nemusí v rape nadávať, aby predal svoje albumy,
Ale ja musím, takže do p**i s ním a do p**i aj s vami!
Myslíte si, že mi záleží na Grammy?
Polovica z kritikov na mňa nemá žalúdok, tak ma nechajte na pokoji
"Ale Slim, čo ak by si vyhral, nebolo by to divné?"
Prečo? Aby ste ma mohli oklamať, aby ste ma sem dostali?
Aby ste ma mohli posadiť vedľa Britney Spears?
Do r**i, Christina Aguilera, radšej mi vymeňte miesto
Aby som mohol sedieť vedľa Carlsona Dalyho a Freda Dursta
A počuť ich hádať sa, ktorému vyfajčila prvému
Tá malá š**tka ma strápnila v MTV
"Áno, je zlatý, ale myslím, že je ženatý s Kim, hihi!"
Mal som stiahnuť jej audio do MP3-ky
A ukázať celému svetu, ako dala Eminemovi pohlavnú chorobu
Je mi zle z vašich dievčenských a chlapčenských skupín, iba ma otravujú
Takže som sem bol zoslaný, aby som ich zničil
A je nás tu milión, rovnakých ako ja
Ktorí nadávajú ako ja
Ktorí majú proste v p**i ako ja
Ktorí sa obliekajú ako ja
Chodia, rozprávajú a správajú sa ako ja
A možno raz môžu byť tým najlepším
Ale nikdy nebudú mnou!
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Som Slim Shady, áno, ja som ten pravý Slim Shady
Všetci ostatní Slimovia ma len napodobňujú
Takže, mohol by pravý Slim Shady prosím vstať,
prosím vstať, prosím vstať?
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Som Slim Shady, áno, ja som ten pravý Slim Shady
Všetci ostatní Slimovia ma len napodobňujú
Takže, mohol by pravý Slim Shady prosím vstať,
prosím vstať, prosím vstať?
I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you
Things you joke about with your friends inside your living room
The only difference is I got the balls to say it
In front of y'all and I don't gotta be false or sugarcoat it at all
I just get on the mic and spit it
And whether you like to admit it, I just shit it
Better than 90% of you rappers out can
Then you wonder how can kids eat up these albums like Valiums
It's funny; cause at the rate I'm going, when I'm 30
I'll be the only person in the nursing home flirting
Pinching nurse's asses when I'm jacking off with Jergens
And I'm jerking but this whole bag of Viagra isn't working
And every single person is a Slim Shady lurking
He could be working at Burger King, spittin' on your onion rings
Or in the parking lot, circling
Screaming I don't give a fuck
With his windows down and his system up
So, will the real Shady please stand up
And put one of those fingers on each hand up
And be proud to be outta your mind and outta control
And one more time, loud as you can, how does it go
Počúvať moju hudbu je ako byť na drogách
Lebo vám dávam iba to, o čom žartujete s priateľmi v obývačke
Jediný rozdiel je, že ja mám gule to povedať
Pred vami všetkými, a nemusím nič predstierať ani to skrášľovať
Proste prídem k mikráku a vypľujem to
A aj keď to nechcete priznať
Som lepší ako 99% rapperov
A potom sa divíte ako môžu deti hltať tieto albumy ako Valium
Je to vtipné
Lebo pri tempe, ktoré mám keď mám 30
Budem jediná flirtujúca osoba v domove dôchodcov
Štípať sestričky do zadku kým si honím s lubrikantom
Honím si, ale ani celé vrece Viagry nefunguje
A v každom jednom človeku číha Slim Shady
Mohol by pracovať v McDonalde a pľuvať vám do hranoliek
Alebo krúžiť na parkovisku, kričať: "Mám v p**i!"
So spustenými oknami a hudbou na plné pecky
Takže mohol by prosím vstať ten pravý Slim Shady?
A vztýčiť ten prst na každej ruke?
A byť hrdý že je bláznivý a vymyká sa spod kontroly
A ešte raz, tak hlasno ako dokážete, ako to je?
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Som Slim Shady, áno, ja som ten pravý Slim Shady
Všetci ostatní Slimovia ma len napodobňujú
Takže, mohol by pravý Slim Shady prosím vstať,
prosím vstať, prosím vstať?
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Som Slim Shady, áno, ja som ten pravý Slim Shady
Všetci ostatní Slimovia ma len napodobňujú
Takže, mohol by pravý Slim Shady prosím vstať,
prosím vstať, prosím vstať?
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Som Slim Shady, áno, ja som ten pravý Slim Shady
Všetci ostatní Slimovia ma len napodobňujú
Takže, mohol by pravý Slim Shady prosím vstať,
prosím vstať, prosím vstať?
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Haha
Slim Shady je asi v každom z nás...
J**ať na to, postavme sa všetci
Ha ha
I guess there’s a Slim Shady in all of us
Fuck it, let’s all stand up

Text pridala Loulinka

Text opravil Matras

Videa přidali pixator, StanMitchell

Preklad pridal Kwyjibo

Preklad opravil Jeremias

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.