Playlisty Pokec
Reklama

The Monster (feat. Rihanna) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I'm friends with the monster that's under my bed
Get along with the voices inside of my head
You're trying to save me, stop holdin' your breath
And you think I'm crazy
Yeah, you think I'm crazy
[Refrén: Rihanna]
Priatelím sa s príšerou, čo je pod mojou posteľou
Výjdi von s hlasmi zvnútra mojej hlavy
Snažíš sa ma zachrániť, prestaň zadržiavať dych
A myslíš si, že som šialená, yeah, myslíš si, že som šialená
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek
Oh, well, guess beggars can't be choosey
Wanted to receive attention for my music
Wanted to be left alone in public excuse me
For wanting my cake, and eat it too
And wanting it both ways
Fame made me a balloon,
cause my ego inflated
When I blew, seep
It was confusing, cause all I wanted to
Do's be The Bruce Lee of loose leaf
Abused ink, used it as a tool
When blew steam
Hit the lottery, ooh-wee
With what I gave up to get
It was bittersweet
It was like winning a used mink
Ironic cause I think
I'm getting so big
I need a shrink
I'm beginning to lose sleep
One sheep, two sheep
Going cucko and cuckier as Kool Keith
But I'm actually weirder than you think
Cause I'm...
[Eminem]
Chcel som slávu, ale nie byť na obálke Newsweek*
Fajn, hádam, že žobráci nemôžu byť vyberaví
Chcel som získať pozornosť pre svoju hudbu
Chcel som byť mimo verejnosť, ospravedlnte ma
Že som chcel svoj koláč a chcel som ho zjesť a chcel som oboje
Sláva zo mňa urobila balón, pretože moje ego sa nafúklo, keď som fúkal, pozri
Ale bolo to mätúce, pretože všetko čo som chcel bolo byť Bruce Lee na prázdnom papieri
Zneužiť atrament, použiť ho ako nástroj k vypusteniu pary
Vyhral som v lotérií, oh -nepošti sa
Ale tým všetkým čoho som sa musel vzdať , aby som to dokázal, nebola horko-sladká príchuť
Bolo to ako vyhrať použitú mínu
Irónia, pretože myslím, že sa stávam tak obrovským, že potrebujem psychiatra
Začínam strácať spánok
Jedna ovečka, druhá ovečka
Začínam coo-coo* a blázniť ako Kool Keith
Ale ja som naozaj divnejší ako si myslíš
pretože ja som..
I'm friends with the monster that's under my bed
Get along with the voices inside of my head
You're trying to save me, stop holdin' your breath
And you think I'm crazy,
Yeah, you think I'm crazy
[Refrén: Rihanna]
Priatelím sa s príšerou, čo je pod mojou posteľou
Výjdi von s hlasmi zvnútra mojej hlavy
Snažíš sa ma zachrániť, prestaň zadržiavať dych
A myslíš si, že som šialená, yeah, myslíš si, že som šialená
Well, that's not fair [Rihanna]
No, to nič nie je...
Now, I ain't much of a poet but I know somebody once told me to seize the moment
and don't squander it
Cause you never know when it all could be over Tomorrow, so I keep conjuring
Sometimes I wonder where these thoughts spawn from
[Eminem]
Nie, nemám veľa z básnika, ale niekoho poznám
Raz mi povedal nech zachytím moment a nepremárnim ho
Pretože nikdy nevieš kedy to všetko skončí zajtra, takže pokračujem v čarovaní
Občas sa čudujem odkiaľ sa všetky tie myšlienky rodia
(Yeah, uvažovanie vytvorí tvoj údiv
Bez údivov strácať pokojnú myseľ, ten smer akým sa túla)
Yodel-odel-ay-hee-hoo!
Myslím, že sa túla niekam preč tam dole
A naráža na Jeffa VanVoderena
Pretože potrebujem prostredníka, aby zasiahol medzi mňa a túto príšeru
A aby ma zachránil pred mnou samotným a pred celým tým konfliktom
pretože tá jediná vec, ktorú som miloval, ma zabíja a ja to nemôžem poraziť
Moje OCD* ma bije v mojej hlave, stále ťuká
Nikto nie je doma, som námesačný
ja len odovzdávam, čo mi hovoria hlasy v mojej hlave
Nestrieľaj posla, ja som len kamoš s ...
(Yeah, pondering'll do you wonders
No wonder you're losing your mind,
the way it wanders)
Yodel-odel-ay-hee-hoo!
[Refrén: Rihanna]
Priatelím sa s príšerou, čo je pod mojou posteľou
Výjdi von s hlasmi zvnútra mojej hlavy
Snažíš sa ma zachrániť, prestaň zadržiavať dych
A myslíš si, že som šialená, yeah, myslíš si, že som šialená
I think it went wandering off down yonder
And stumbled onto Jeff VanVonderen
Cause I need an interventionist to intervene
between me and this monster
And save me from myself and all this conflict
Cause the very thing that I love's killing me and
I can't conquer it
My OCD is conking me in the head, keep knockin'
Nobody's home, I'm sleepwalkin'
I'm just relaying what the voice in my head is saying
Don't shoot the messenger, I'm just friends with a...
[Rihanna]
No, to nič nie je...
I'm friends with the monster that's under my bed
Get along with the voices inside of my head
You're trying to save me, stop holdin' your breath
And you think I'm crazy,
Yeah, you think I'm crazy
[Eminem]
Nazývaj ma šialencom, ale ja mám tú víziu
že jedného dňa budem kráčať medzi vami bežnými občanmi
Ale do tej doby budú zabití bubnami a ja
Prichádzam priamo k MCs, potečie krv a ja to
vrátim do dní, kedy som sa dával na Dreho track
Venujem to každému dieťaťu, ktoré bolo šikanované, dodávam im odvahu, aby mali čo odpovedať späť tým, čo im to robia
Nie som tu, aby som zachraňoval posraté deti
Ale ak jedno dieťa zo sto miliónov
Ktorí prechádzajú bojom, ucíti a nájde sa v tom, je to skvelé
Je to odplata, Russell Wilson padá späť
Nemení nič v niečo, stále môže
Môže to zvládnuť, dosiahnuť zlata, ja stratím
Rumpelstiltskina v kope sena
Možno potrebujem zvieraciu kazajku, čeliť faktom
Som naozaj šialený, ale som s tým v pohode
To nič nie je, stále sa priatelím s ...
Well, that's not fair [Refrén: Rihanna]
Priatelím sa s príšerou, čo je pod mojou posteľou
Výjdi von s hlasmi zvnútra mojej hlavy
Snažíš sa ma zachrániť, prestaň zadržiavať dych
A myslíš si, že som šialená, yeah, myslíš si, že som šialená
Call me crazy, but I have this vision
One day that I'll walk amongst you a regular civilian
But until then drums get killed and
I'm coming straight at MCs, blood gets spilled and
I'll take it back to the days that
I'd get on a Dre track
Give every kid who got played that,
pumped up feelin'
And shit to say back to the kids who played him
I ain't here to save the fucking children
But if one kid out of a hundred million
Who are going through a struggle
feels it and relates, that's great,
it's payback, Russell Wilson
Falling way back in the draft,
turn nothing into something, still can
Make that, straw into gold chump,
I will spend Rumpelstiltskin in a haystack
Maybe I need a straight jacket, face facts
I am nuts for real, but I'm okay with that
It's nothing, I'm still friends with a...
2x
No, to nič nie je
I'm friends with the monster that's under my bed
Get along with the voices inside of my head
You're trying to save me, stop holdin' your breath
And you think I'm crazy,
Yeah, you think I'm crazy
*Newsweek - bulvárny americký časopis
*coo-coo - napodobňuje vtákov, u nás je to "vrkú"
*OCD - obsedantne kompulzívna porucha
Well, that's not fair
Well, that's not fair

Text pridala misazu

Text opravila misalka66

Videa přidali misazu, wisdom

Preklad pridala wisdom

Preklad opravil Kwyjibo

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.