Playlisty Pokec
Reklama

Talkin' 2 Myself ft. Kobe - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Intro]
Aiyyo, Before I start this song man.
I just want to thank everybody for being so patient.
And bearing with me over these last couple of years.
While I figure this shit out...
[Intro]
Okey, dřív než začnu tento song,
Pouze chci poděkovat všem za to, že jste byli tak trpěliví.
A drželi jste se mnou během těchto posledních pár let,
Než jsem se s tím vypořádal.
[Chorus - Kobe]
Is anybody out there?!
It feels like I'm talkin to myself.
No one seems to know my struggle.
And everything I come from.
Can anybody hear me?!
I guess I keep talkin to myself.
It feels like I'm going insane.
Am I the one who's crazy?!
[Chorus - Kobe]
Je tam někdo?
Je to jakoby jsem mluvil sám se sebou.
Zdá se, že nikdo neví o mých problémech
A o všem, čím jsem si prošel.
Slyšíte mě?
Asi se fakt vyprávím sám se sebou.
Jakoby jsem šílel.
Jsem ja ten, co je blázen?
Yeayah
Woah wah
Woah wah (oh oh oh oh oh)
Woah wah
Woah wah (oh oh oh oh oh oh oh oh)
Yeayah
Woah wah
Woah wah (oh oh oh oh oh)
Woah wah
Woah wah (oh oh oh oh oh oh oh oh)
[Bridge - Eminem]
So why in the world?! Do I feel so alone?!
Nobody but me, I'm on my own.
Is there anyone out there, who feels the way I feel?!
If there is, let me hear just so I know I'm not the only one.
[Bridge - Eminem]
Proč jen se cítím tak sám?
Kromě mě nikdo, jsem sám
Je venku někdo, Kdo se cítí tak jako já?
Pokud jo, pusť mě k sobě a řekni mi, že nejsem jediný.
I went away I guess to open up some lanes...
But there was no one who even knew that I was going through growin' pains.
Hatred was flowing through my veins.
On the verge of going insane, i almost made a song dissin Lil Wayne.
It's like I was jealous of him 'cause of the attention he was gettin'.
I felt horrible about myself. He was spittin and I wasn't.
Anyone who was buzzin back then coulda got it.
Almost went at Kanye too. God it feels like I'm goin' psychotic.
Thank God that I didn't do it. I would've had my ass handed to me.
And I knew it but Proof wasn't here to see me through it.
I'm in the booth poppin another pill tryna talk myself into it.
" Are you stupid?! You gon' start dissin people for no reason?!
Especially when you can't even write a decent punchline even.
You're lying to yourself, you're slowly dying, you're denying.
Your health is declining with your self-esteem.
You're crying out for help! "
Opustil jsem vás, asi jsem si chtěl otevřít nové obzory.
Ale nebyl tam nikdo, kdo by věděl, čím jsem si procházel.
Nenávist proudila mými žílami.
Když už mi úplně jebalo,
Téměř jsem udělal song proti Lil Waynovi.
Jakobych na něj žárlil, kvůli pozornosti, která mu byla věnována.
Cítil jsem se strašně.
Dařilo se mu, ale mně ne.
Kdokoliv, o kom se mluvilo toho pak mohl dosáhnout.
Málem jsem šel i proti Kanyemu.
Bože jakobych šílel
Bohudíky, že jsem to neudělal.
Jakoby mi vrátily zpět důstojnost
A věděl jsem, že to není správně, ale Proof tu nebyl, aby mi řekl jak to vypadá.
Jsem v budce snažím se spolknout další pilulku, abych mohl mluvit sám se sebou.
Jsi hloupý? Začneš lidi bezdůvodně dissovat?
Obzvlášť, když sám nejsi ani schopen napsat pořádný útočný rým?
Klameš sám sebe, pozvolna umíráš, popíráš to!
Tvé zdraví padá tak jako tvá sebeúcta, pláčeš o pomoc.
[Chorus - Kobe]
Is anybody out there?!
It feels like I'm talkin to myself.
No one seems to know my struggle.
And everything I come from.
Can anybody hear me?!
I guess I keep talkin to myself.
It feels like I'm going insane.
Am I the one who's crazy?!
[Chorus - Kobe]
Je tam někdo?
Je to jakoby jsem mluvil sám se sebou.
Zdá se, že nikdo neví o mých problémech
A o všem, čím jsem si prošel.
Slyšíte mě?
Asi se fakt vyprávím sám se sebou.
Jakoby jsem šílel.
Jsem ja ten, co je blázen?
[Bridge - Eminem]
So why in the world?! Do I feel so alone?!
Nobody but me, I'm on my own, i'm on my own.
Is there anyone out there, who feels the way I feel?!
If there is, let me hear just so I know I'm not the only one.
[Bridge - Eminem]
Proč jen se cítím tak sám?
Kromě mě nikdo jsem sám
Je tam někdo,
Kdo se cítí tak jako já?
Pokud jo, pusť mě k sobě a řekni mi, že nejsem jediný.
Marshall you're no longer the man. That's a bitter pill to swallow!
All I know is I'm wallowin'. Self-loathing, and hollow.
Bottoms up on the pill bottle. Maybe I'll hit my bottom tomorrow
My sorrow echoes in this hall though. But I must be talkin to the wall though,
I don't see nobody else (I guess I keep talkin to myself.)
But all these other rappers suck is all that I know.
I've turned into a hater, I've put up a false bravado.
But Marshall is not a egomaniac that's not his motto.
He's not a desperado he's desperate, it's starting to bottle inside 'em!
One foot on the brake one on the throttle!
Fallin asleep with writers block in the parking lot of McDonald's.
But instead of feeling sorry for yourself do something about it.
Admit you got a problem you brain is clouded you pouted long enough.
It isn't them it's you you fuckin baby.
Quit worrying about what they do and do shady.
I'm fucking going crazy...
Marshalle, ty už nejsi muž, si jen kousek pilulky, kterou polykáš.
Jediné, co vím je, že se válím, znechucený sám ze sebe a falešný.
Vyprázdnim láhev od léků, možná už zítra padnu na dno.
Můj žal se ozývá v těchto zdech
Ale musím mluvit do zdi,
nikoho jiného tu totiž nevidím (Asi si mluvím sám se sebou).
Ale všichni ostatní rappeři jsou na hovno, to jediné vím.
Změnil jsem se na hatera, začal jsem se chvástat
Ale Marshall není egomaniak, to není jeho motto.
Není Desperado, je zoufalý, začíná se to v něm plnit.
Jednou nohou brzdí a druhou šlape na plyn.
Usíná s poznámkovým blokem na parkovišti před McDonaldem.
Ale namísto sebelítosti s tím něco udělej!
Přiznej si, že máš problém, tvá mysl je zamlžená, dostatečně dlouho si trucoval.
Nejde o ně, ale o tebe, ty zasraný děcko!
Přestaň se bát, co udělají a udělej to, co by udělal Shady!
Zblázním se z toho.
[Chorus - Kobe]
Is anybody out there?!
It feels like I'm talkin to myself.
No one seems to know my struggle.
And everything I come from.
Can anybody hear me?!
I guess I keep talkin to myself.
It feels like I'm going insane.
Am I the one who's crazy?!
[Chorus - Kobe]
Je tam někdo?
Je to jakoby jsem mluvil sám se sebou.
Zdá se, že nikdo neví o mých problémech
A o všem, čím jsem si prošel.
Slyšíte mě?
Asi se fakt vyprávím sám se sebou.
Jakoby jsem šílel.
Jsem ja ten, co je blázen?
[Bridge - Eminem]
So why in the world?! Do I feel so alone?!
Nobody but me, I'm on my own, i'm on my own.
Is there anyone out there, who feels the way I feel?!
If there is, let me hear just so I know I'm not the only one.
[Bridge - Eminem]
Proč jen se cítím tak sám?
Kromě mě nikdo jsem sám
Je tam někdo,
Kdo se cítí tak jako já?
Pokud jo, pusť mě k sobě a řekni mi, že nejsem jediný.
So I pick myself off the ground, and fuckin swam 'fore I drowned.
Hit my bottom so hard I bounced twice suffice this time around.
It's different them last two albums didn't count.
Encore I was on drugs, Relapse I was flushing em out.
I've come to make it up to you no more fucking around.
I've got something to prove to fans cause I feel like I've let em down.
So please accept my apology I finally feel like I'm back to normal.
I feel like me again.
Let me formally reintroduce myself to you for those of you who don't know.
The new me's back to the old me and homie I don't show no.
Signs of slowin up, pullin up, blowin up, all over,
my life is no longer a movie but the show ain't over homos!
I'm back with a vengeance, homie, Weezy keep ya head up,
T.I., keep ya head up, Kanye, keep ya head up!
Don't let up, keep slayin em, Rest in Peace to DJ AM!
Cause I know what it's like, i struggle with this shit every single day...
Takže se zvedám ze země a skoncuji s tím, než se utopim.
Padl jsem na dno tak tvrdě, až jsem se dvakrát odrazil.
Je to jiný, ty poslední 2 alba se nepočítaly.
Při Encore jsem byl na drogách, při Relapse jsem se léčil.
Přišel jsem, abych vám to vynahradil, už žádné chození kolem horké kaše.
Musím něco dokázat fanouškům, cítím, že jsem je zklamal.
Takže přijměte moji omluvu. Konečně se cítím opět v pohodě.
Cítím, že jsem znovu sám sebou.
Dovolte mi abych se formálně znovu představil těm, co mě neznají.
Mé nové já je zpátky v mém starém a už žádné náznaky
zpomalování, zastavování, výbuchy, více už ne.
Můj život už není film, ale, přátelé, show ještě neskončila.
Jsem zpět s odplatou, kámo, Weezy drž hlavu nahoru
T.I. hlavu nahoru, Kanye dej hlavu nahoru!
Nepřestávejte, ničte je!
Odpočívej v pokoji DJ AM,
Protože vím, jaké to je.
Musím s tím zápasit každý den!
Is anybody out there?!
It feels like I'm talkin to myself.
No one seems to know my struggle.
And everything I come from.
Can anybody hear me?!
I guess I keep talkin to myself.
It feels like I'm going insane.
Am I the one who's crazy?!
[Chorus - Kobe]
Je tam někdo?
Je to jakoby jsem mluvil sám se sebou.
Zdá se, že nikdo neví o mých problémech
A o všem, čím jsem si prošel.
Slyšíte mě?
Asi se fakt vyprávím sám se sebou.
Jakoby jsem šílel.
Jsem ja ten, co je blázen?
So why in the world?! Do I feel so alone?!
Nobody but me, I'm on my own, i'm on my own.
Is there anyone out there, who feels the way I feel?!
If there is, let me hear just so I know I'm not the only one.
[Bridge - Eminem]
Proč jen se cítím tak sám?
Kromě mě nikdo jsem sám
Je tam někdo,
Kdo se cítí tak jako já?
Pokud jo, pusť mě k sobě a řekni mi, že nejsem jediný.
So there it is... Damn!
It feels like I just woke up or something.
I guess I just... forgot who the fuck I was man!
Aiyyo... And to anybody who thought about going there,
it was never nothing personal,
some shit I was going through.
And to everybody else...
I'm back! Hahah...
Takže tady to je....sakra
Je to, jako bych se právě probudil, nebo něco takovýho..
Mám pocit, že jsem právě... zapomněl, kdo jsem byl.
A pro ty, kdo přemýšleli o tom, že tam půjdou.. Nebylo to nic osobního, nějaký sračky, kterejma jsem si procházel... A všem ostatním:
Jsem zpátky! Haha!

Text pridal a1capo

Text opravila FriChick

Video přidal StanMitchell

Preklad pridal a1capo

Preklad opravila FriChick

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.