Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Intro]
I own a mansion but live in a house
A king-size bed but I sleep on the couch
I'm Mr.Brightside, glass is half-full
But my tank's half-empty, gasket just blew
[Intro]
Vlastím sídlo, ale žiju v domě
manželskou postel, ale spím na gauči
Jsem pan Pozitivní, sklenice je poloplná
ale moje nádrž je poloprázdná, těsnění vyletělo
[Verse 1]
This always happens, thirty minutes from home
Gotta lay a log cabin only option
I have's McDonald's bathroom
In a public stall droppin' a football
So every time someone walks
in the John I get maddened
''Shady, what up?''
What? Come on, man, I'm crappin'
and you're askin' for my
goddamn autograph on a napkin?
Oh, that's odd, I just happened to run out of tissue
Yeah, hand me that,
on second thought I'd be glad then
''Thanks, dawg, name's Todd, a big fan''
I wiped my ass with it, crumbled it up in a wad
and threw it back and told him,
''Todd, you're the shit''
When's all of this crap end?
Can't pump my gas without causin' an accident
Pump my gas, cut my grass,
can't take out the fuckin' trash
Without someone passin' through my sub harassin'
I'd count my blessings, but I suck at math
I'd rather wallow than bask, suffering succotash
But the ant-acid it gives my stomach gas
When I mix my corn with my fuckin' mashed
Potatoes, so what hoe kiss my country bumpkin ass
Missouri Southern roots, what the fuck is upper class?
Call lunch dinner, call dinner supper
Tupperware in the cupboard, plastic ware up the ass
Stuck in the past, iPod what the fuck is that?
B-boy to the core, mule, I'm a stubborn ass
[Sloka1]
Tohle se mi stává pořád, půlhodinová cesta domů
a já potřebuju na velkou, jedinou možností
je záchod v McDonaldu
Na veřejnosti tlačim hovno
takže pokaždý někdo
vejde na hajzl a já šílim
''Shady, jak je?''
Cože? Tyvole já seru
a ty po mně chceš
zatracenej autogram na ubrousek?
Tyjo, to je zvláštní zrovna mi došel toaleťák
Jo, podej mi to,
když o tom uvažuju, jsem vlastně rád
''Dík kámo, jsem Todd, tvůj velkej fanoušek"
Utřu si s tim prdel, roztrhám na cucky,
hodim to zpátky a řeknu mu,
''Todde, ty jsi to hovno''
Kdy všechno tohle skončí?
Nemůžu natankovat aniž bych nezpůsobil nehodu
Natankovat, posekat trávník,
nemůžu ani vynést zasraný smetí
aniž by někdo neprošel a neobtěžoval mě
Rád bych byl vděčný za to, co mám, ale neumim to
Radši bych se válel než si liboval v bolesti succotash
ale z antacidu mám větry
Vždy si mícham kukuřici s bramborovou
kaší, no a co, polib mi mojí vidláckou prdel
Původem z jižní Missouri, co to kurva je vyšší společnost?
Říkat obědu "dinner", říkat večeři "supper"
Plastový nádobí v kredenci, tři prdele plastovýho nádobí
Zaseknutý v minulosti, iPod a to má být co?
B-boy až do morku kostí, jsem tvrdohlavý jako mezek
[Hook]
Maybe that's why I feel so strange
Got it all, but I still won't change
Maybe that's why I can't leave Detroit
It's the motivation that keeps me going
This is the inspiration I need
I can never turn my back on a city that made me and
(Life's been good to me so far)
[Refrén]
Možná proto se cítím tak divně
Mám všechno, ale stejně se nezměním
Možná proto nemůžu odejít z Detroitu
Je to motivace, díky který nepřestávám
To je ta inspirace, kterou potřebuju
Nikdy se neotočím zády k městu, které mě stvořilo a
(život kě mně zatím byl dobrý)
[Verse 2]
They call me classless, I heard that,
I second and third that don't know
what the fuck I'd be doing if it weren't rap
Probably be a giant turd sack
But I blew, never turned back
Turned 40 and still sag
Teenagers act more fucking mature, Jack
Fuck you gonna say to me?
I leave on my own terms, asshole, I'm going berzerk
My nerves are bad, but I love the perks my work has
I get to meet famous people, look at her, dag
Her nylons are ran, her skirt's snagged
And I heard she drag-races, *burp* swag
Tuck in my Hanes shirt tag
You're Danica Patrick (yeah) word, skag
We'd be the perfect match
Cause you're a vacuum, I'm a dirtbag
My apologies, no disrespect to technology
But what the heck is all of these buttons?
You expect me to sit here and learn that?
Fuck I gotta do
to hear this new song from Luda?
Be an expert at computers?
I'd rather be an Encyclopedia Britannica,
hell with a Playstation
I'm still on my first manual from Zelda
Nintendo, bitch, run, jump, punch, stab and
I melt the Mozzarella on my spaghetti,
put in on bread
Make a sandwich with Welch's and belch
They say this spray butter is bad for my health, but
I think this poor white trash from the trailer
Jed Clampett, Redd Sanford and Welfare mentality
helps ta keep me grounded, that's why
I never take full advantage of wealth,
I managed to dwell within these parameters
Still crammin' the shelves full of Hamburger Helper
I can't even help it, this is the hand I was dealt a
Creature of habit, feel like I'm trapped
in an animal shelter with all these pet peeves
God damm it to hell, I can't stand all these kids
with their camera cellphones
I can't go anywhere, I get so mad I could yell, the
Other day someone got all elaborate and stuck a head
from a fucking dead cat in my mailbox
Went to Burger King, they spit on my onion rings
I think my karma is catching up with me
[Sloka 2]
Říkají, že jsem zkažený, slyšel jsem o tom,
A souhlasim, nevim
co bych dělal kdybych nedělal rap
Nejspíš bych byl obrovská hromada hnoje
ale já ho dělám, nikdy se nevrátim zpět
Překročil jsem čtyřicítku a pořád rozkrok u kolen
Teenageři se chovají víc dospěle, Jacku
Co mi hodláš říct?
Odejdu za vlastních podmínek, debile, začnu vyvádět
Jsem na nervy, ale miluju ty bonusy, který moje práce má
Setkávám se s celebritama koukni na ní, zatraceně
Její silonky jsou rozpáraný, přichytila se jí sukně
a slyšel jsem, že závodí *krk* swag
Narvanej ve svým Hanes triku s visačkou
Ty si Danica Patrick (yeah) herák
Byli bychom perfektní pár
protože ty jsi vysavač a já sáček
Bez urážky, mám úctu k technice
Ale k čemu jsou všechna ta tlačítka?
To čekáš, že tu budu sedět a učit se to?
Co kurva musim udělat,
abych si poslechl tu novou písničku od Luda?
Být odborník přes počítače?
To bych radši byl encyklopedie Britannica
Do háje s Playstationem
jsem pořád u manuálu k Zelda
Nintendo bitch, běž, skoč, bouchni, bodni a
rozpustim si Mozzarellu na špagety,
dám to na chleba
Udělám si sendvič s marmeládou a krknu si
Tohle máslo ve spreji je prej nezdravý, ale
já myslim, že ten bílej ubožák z přívěsu,
Jed Clampett, Redd Sanford a myšlení socky
mi pomáhají zůstat nohama na zemi, proto
nikdy nevyužívám všechny výhody bohatství
Dokázal jsem žít v těch omezeních
Pořád mám poličky narvaný Vitanou
Nemůžu si pomoct, takle mi to bylo dáno
Zvyk je železná košile, připadám si jako chycený v útulku
se všema těma psiskama
Sakra jak já nemůžu vystát všechny ty děcka
s jejich mobilama
Nemůžu nikam jít, naštvu se tak že bych ječel
Nedávno někdo zapracoval a strčil hlavu
mrtvý kočky do mý schránky
Šel jsem do Burger Kinga, naplivali mi na cibulový kroužky
Myslím, že mě dohání moje karma
[Hook]
Maybe that's why I feel so strange
Got it all, but I still won't change
Maybe that's why I can't leave Detroit
It's the motivation that keeps me going
This is the inspiration I need
I can never turn my back on a city that made me and
(Life's been good to me so far)
[Refrén]
Možná proto se cítím tak divně
Mám všechno, ale stejně se nezměním
Možná proto nemůžu odejít z Detroitu
Je to motivace, díky který nepřestávám
To je ta inspirace, kterou potřebuju
Nikdy se neotočím zády k městu, které mě stvořilo a
(život kě mně zatím byl dobrý)
[Bridge]
Got friends on facebook, all over the world
Not sure what that means, they tell me it's good
So I'm artist of the decade, I even got a plaque
I'd hang it up, but the frame is all cracked
[Bridge]
Na Facebooku mám přátele z celého světa
Nejsem si jistý, co to znamená, říkaj, že je to dobrý
Takže jsem umělec desetiletí, dokonce jsem dostal plaketu
Pověsil bych ji, ale rám je celý popraskaný
[Verse 3]
I'm tryin' ta be low-key, hopefully nobody notices me
In produce, hunched over, giant nosebleed
Orge style as I mosey over to the frozen aisle
By the frozen yogurt this guy approached me
Embarrassed, I just did Comerica with Hova
Show's over, I'm hidin' in Kroger's buyin' groceries
He just had front row seats, told me sign his poster
Then insults me,
"Wow up close didn't know you had crow's feet"
I'm at a crossroad lost sill shopping at Costco's
Sloppy Joe's, bulk waffles
Got caught picking my nose (aaghh!)
Look over see these two hot hoes
Finger still up in one of my nostrils
Right next to 'em, stuck at the light
The fuckin' shit's takin' forever to change
It's stuck, these bitches are lovin' it rubbin' it in
Chucklin', couldn't do nothing, play it off
''What you bumping? Trunk Muzik? Yelawolf's better'',
fuckin' bitch
They want me to flip at the label,
but I won't succumb to it
The pressure, they want me to follow up with a-
nother one after Recovery was so highly coveted,
but what good is a fucking recovery if I fumble it?
Cause I'mma drop the ball if I don't get a grip
Hopping out shrubbery on you sons of bitches
Wrong subdivision to fuck with, bitch
Quit snappin' fucking pictures of my kids
I love my city, but you push me to my limit,
what a pity
The shit I complain about
It's like there ain't a cloud in the sky and it's raining out
Kool Aid stain on the couch, I'd never get it out
Bitch, I got an elevator in my house
Ants and a mouse, I'm living the dream
[Sloka 3]
Snažím se být nenápadný, snad mě nikdo nepozná
V oddělení ovoce-zeleniny, předkloněný, spousta krve z nosu
Styl jako obr, jak se courám kolem mrazáků
U mražených jogurtů mě oslovil chlápek
Trapas, právě jsem měl koncert s Hovou
Show skončila, schovávám se v Krogeru při nákupu potravin
On měl zrovna přední místa, řekl mi ať mu podepíšu plakát
a pak mě urazí,
"Wow takhle zblízka, nevěděl jsem, že máš vrásky "
Jsem na křižovatce, ztracenej, stále nakupuju v Costco,
Sloppy Joe's, waffle
Přistižen při šťourání v nose (aaghh!)
otočím se a vidím dvě kočky,
prst stále v nose
Přímo vedle nich, zaseknutý na semaforu
tomu sráči trvá věčnost než se změní
zamrznul, ty krávy si to užívaj, šťouraj se v tom
Hihňaj se, nemohl jsem nic dělat, dělám jako by nic
"Co posloucháš? Trunk Muzik? Yelawolf je lepší,
Zasraný děvky
Chtějí abych se podřídil vydavatelství,
ale já tomu nepodlehnu
Ten nátlak, chtějí abych navázal dalším
Potom, co byla Recovery tak žádaná,
Ale k čemu je dobrý zkurvený uzdravení když ho zničim?
protože já pustim míč, jestli nebudu mít kontrolu
Vytlačim vás do křoví, zmrdi
Špatnej člověk, s kterým vyjebávat, svině
Přestaňte cvakat fotky mých dětí
Miluju svý město, ale vy mě tlačíte za moje limity, jaká škoda
ty blbosti, na který si stěžuju
jsou jako jasná obloha, z který prší
Flek od TANGu na gauči, nikdy to nedostanu dolu
V domě mám výtah
mravence a myš, můj život je jako sen
[Hook]
Maybe that's why I feel so strange
Got it all, but I still won't change
Maybe that's why I can't leave Detroit
It's the motivation that keeps me going
This is the inspiration I need
I can never turn my back on a city that made me and
(Life's been good to me so far)
[Refrén]
Možná proto se cítím tak divně
Mám všechno, ale stejně se nezměním
Možná proto nemůžu odejít z Detroitu
Je to motivace, díky který nepřestávám
To je ta inspirace, kterou potřebuju
Nikdy se neotočím zády k městu, které mě stvořilo a
(život kě mně zatím byl dobrý)

Text pridala smizuzi

Text opravila Annndy

Video přidal StanMitchell

Preklad pridala Annndy

Preklad opravila Annndy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.