Playlisty Akcie
Reklama

River ft. Ed Sheeran - text, preklad

playlist Playlist
I've been a liar, been a thief
Been a lover, been a cheat
All my sins need holy water, feel it washing over me
Well, little one, I don't want to admit to something
If all it's gonna cause is pain
Truth and my lies right now are falling like the rain
So let the river run
Byl jsem lhářem, byl jsem zlodějem
Byl jsem milencem, byl jsem nevěrný
Všechny mé hříchy potřebují svěcenou vodu, cítím jak mě omývá.
Oh, zlato, nechci se k něčemu přiznat
Pokud vše, co to způsobí bude jen bolest
Pravda a mé lži právě prší jako déšť
Tak nech tu řeku téct
[Eminem]
He's comin' home with his neck scratched, to catch flack
Sweat jackets and dress slacks, mismatched
On his breath's Jack, he's a sex addict
And she just wants to exact revenge and get back
It's a chess match, she's on his back like a jet-pack
She's kept track of all his Internet chats
And guess who just happens to be movin' on to the next
Actually, just shit on my last chick and she has what my ex lacks
'Cause she loves danger, psychopath
And you don't fuck with no man's girl, even I know that
But she's devised some plan to stab him in the back
Knife in hand, says their relationship's hangin' by a strand
So she's been on the web lately
Says maybe she'll be my Gwen Stacy, to spite her man
And I know she's using me to try to play him, I don't care
Hi Suzanne, but I shoulda said "Bye Suzanne"
After the first night, but tonight I am
[Eminem]
Přichází domů s rozedřeným krkem, aby získal trochu slávy
Tepláková bunda a kalhoty od obleku, mix všeho.
Oh, v jeho dechu je Jack, je sexuálně závislej
A ona se jen chce pěkně pomstít a vrátit se zpátky
Je to šachová hra, ona je na jeho zádech jako batoh
Sledovala všechny jeho internetový chaty
A hádejte kdo se náhodou přesouvá k další?
Vlastně, úplně seru na svojí poslední kost a ona má to, co moje ex ne
Protože ona miluje nebezpečí, psychopat
A ty bys neměl šukat s něčí holkou, to vím dokonce i já
Ale ona už vymyslela nějakej plán, aby ho bodla do zad
S nožem v ruce říká, že ten vztah visí na vlásku
Takže je v poslední době dost na webu
Říká že možná bude má Gwen Stacy, aby naštvala svého chlapa.
A já vím, že ona mě využívá k pokusům o jeho manipulaci, je mi to jedno
Ahoj Suzanne, ale měl jsem spíš říct "Sbohem Suzanne"
Po první noci, ale dnes v noci říkám...
[Ed Sheeran]
I've been a liar, been a thief
Been a lover, been a cheat
All my sins need holy water, feel it washing over me
Well, little one, I don't want to admit to something
If all it's gonna cause is pain
The truth and my lies now are falling like the rain
So let the river run
[Ed Sheeran]
Byl jsem lhářem, byl jsem zlodějem
Byl jsem milencem, byl jsem nevěrný
Všechny mé hříchy potřebují svěcenou vodu, cítím jak mě omývá.
Oh, zlato, nechci se k něčemu přiznat
Pokud vše, co to způsobí bude jen bolest
Pravda a mé lži právě prší jako déšť
Tak nech tu řeku téct
[Eminem]
A one-night stand turned a two-night stand
It was "come sunlight, scram," now we hug tight, and...
He found out, now she feels deserted and used
'Cause he left, so what? He did it first to her too
Now how am I supposed to tell this girl that we're through?
It's hard to find the words, I'm aloof, nervous, and Sue
Don't want this to hurt, but what you deserve is the truth
Don't take it personal, I just can't say this in person to you
So I revert to the studio, like hole-in-the-wall diners
Don't have to be reserved in a booth
I just feel like the person who I'm turning into's
Irreversible, I preyed on you like it's church at the pew
And now that I got you I don't want you
Took advantage in my thirst to pursue
Why do I do this dirt that I do?
Get on my soapbox and preach, my sermon and speech
Detergent and bleach is burnin' the wound
'Cause now with her in the womb
We can't bring her in this world, shoulda knew
To use protection 'fore I bit into your forbidden fruit
Fuck!
[Eminem]
Sex na jednu noc se proměnil v zůstávání přes noc
Bylo to "přijď za světla, pak se vypař" a teď se pevně objímáme a...
On to zjistil, takže se teď ona cítí opuštěná a zneužitá
Protože odešel, no a co? On jí to taky napoprvé udělal
Jak mám teď téhle holce říct že je konec?
Je těžké najít správná slova, jsem odměřený, nervózní a Sue
Nechci, aby ti to ublížilo, ale zasloužíš si pravdu
Neber si to osobně, já ti to prostě jen nemůžu říct osobně
Takže se obracím na studio jako na díra-ve-zdi restaurace
Nemusím být v kabince zdrženlivý
Jen cítím že člověk kterým se stávám je
Nezvratný, kořistil jsem tě jako jako na lavici v kostele
A teď když tě mám, tak tě nechci
Využil jsem svojí žízeň k usilování
Proč dělám tu špínu, co dělám?
Postav se na mé pódium a kázej, moje kázání a proslov
Čistící prášek a bělidlo pálí zranění
Protože teď s ní v lůně
Nemůžeme jí přivést na tenhle svět, měl jsem to vědět
Použít ochranu před tím, než jsem se zakousnul do tvýho zakázanýho ovoce
Kurva!
[Ed Sheeran]
I've been a liar, been a thief
Been a lover, been a cheat
All my sins need holy water, feel it washing over me
Well, little one, I don't want to admit to something
If all it's gonna cause is pain
The truth and my lies now are falling like the rain
So let the river run
[Ed Sheeran]
Byl jsem lhářem, byl jsem zlodějem
Byl jsem milencem, byl jsem nevěrný
Všechny mé hříchy potřebují svěcenou vodu, cítím jak mě omývá.
Oh, zlato, nechci se k něčemu přiznat
Pokud vše, co to způsobí bude jen bolest
Pravda a mé lži právě prší jako déšť
Tak nech tu řeku téct
[Eminem & Ed Sheeran]
My name's (ooh), my name's (ooh)
River (ooh), river run
Call me (ooh), call me (ooh)
River (ooh), we'll let the river run
[Eminem & Ed Sheeran]
Moje jméno je (ooh), moje jméno je (ooh)
River (ooh), řeko teč
Říkejte mi (ooh), říkejte mi (ooh)
River (ooh), necháme tu řeku téct
[Eminem]
Always the bridesmaid, never "The bride, hey!"
Fuck can I say? If life was a highway
And deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes
Speeds at a high rate, like I'm slidin' on ice, maybe
That's why I may have came at you sideways
I can't keep my lies straight
But I made you terminate my baby
This love triangle left us in a wreck, tangled
What else can I say? It was fun for a while
Bet I really woulda loved your smile
Didn't really wanna abort, but fuck it
What's one more lie, to tell our unborn child?
[Eminem]
Vždy družička, nikdy "nevěsta hey!"
Co mám kurva říct? Kdyby byl život dálnice
Podvod by byl enkláva, uhýbal bych v pěti pruzích
Hodně jsem zrychloval, jako kdybych klouzal po ledu, možná
To je proč jsem na tebe možná přišel z dvou stran
Nemůžu své lži udržet přímé
Ale donutil jsem tě přerušit mé dítě
Tenhle milostný trojúhelník nás nechal v troskách, zamotané
Co ještě můžu říct? Chvíli to byla zábava
Vsadím se, že bych fakt miloval tvůj úsměv
Ve skutečnosti jsem nechtěl potrat, ale srát na to
Co je jedna další lež kterou řeknu nenarozenému dítěti?
[Eminem & Ed Sheeran]
I've been a liar, been a thief
Been a lover, been a cheat
All my sins need holy water, feel it washing over me
Well, little one (I'm sorry)
I don't want to admit to something (I fucked up)
If all it's gonna cause is pain
The truth and my lies now are falling like the rain
So let the river run
[Eminem & Ed Sheeran]
Byl jsem lhářem, byl jsem zlodějem
Byl jsem milencem, byl jsem nevěrný
Všechny mé hříchy potřebují svěcenou vodu, cítím jak mě omývá.
Oh, zlato (omlouvám se)
Nechci se k něčemu přiznat (posral jsem to)
Pokud vše co to způsobí bude jen bolest
Pravda a mé lži právě prší jako déšť
Tak nech tu řeku téct

Text pridal WerityB

Text opravila Andul-Kaa

Videa přidali Tallb, WerityB

Preklad pridal clearusCZ

Preklad opravila Elizab

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.