Playlisty Pokec
Reklama

Rap God - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

[Intro: Eminem]
"Look, I was gonna go easy on you not to hurt your feelings."
"But I'm only going to get this one chance."
"Something's wrong, I can feel it."
Six minutes. Six minutes. Six minutes, Slim Shady, you're on!
"Just a feeling I've got. Like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble, big trouble; and if he is as bananas as you say, I'm not taking any chances."
"You are just what the doc ordered."
[Intro: Eminem]
Hele, chtěl jsem na tebe jít zlehka, abych neranil tvoje city
Ale budu mít jen tuhle jednu šanci
Něco je špatně, cítím to (Na šest minut, Slim Shady, jdi na to)
Prostě mám pocit, že se má něco stát, ale nevím co.
Jestli to znamená to, co si myslím, že to znamená, jsme v průšvihu, velkým průšvihu.
A jestli je tak šílenej, jak říkáte, tak to nebudu riskovat.
(Jsi jen to, co doktor naordinoval)
[Chorus]
I'm beginnin' to feel like a Rap God, Rap God
All my people from the front to the back nod, back nod
Now, who thinks their arms are long enough to slap box, slap box?
They said I rap like a robot, so call me Rap-bot
[Refrén]
Začínám se cítit jako Bůh Rapu, Bůh Rapu.
Všichni moji lidi kývněte zepředu dozadu.
Teď, kdo si myslí, že má tak dlouhý ruce, aby mi nafackoval, nafackoval?
Řříkali, že rapuju jak robot, tak mi říkejte RapBot!
[Verse 1]
But for me to rap like a computer it must be in my genes
I got a laptop in my back pocket
My pen'll go off when I half-cock it
Got a fat knot from that rap profit
Made a livin' and a killin' off it
Ever since Bill Clinton was still in office
With Monica Lewinsky feelin' on his nutsack
I'm an MC still as honest
But as rude and as indecent as all hell
Syllables, skill-a-holic (kill 'em all with)
This flippity dippity-hippity hip-hop
You don't really wanna get into a pissin' match
With this rappity brat, packin' a MAC in the back of the Ac'
Backpack rap crap, yap-yap, yackety-yack
And at the exact same time, I attempt these lyrical acrobat stunts while I'm practicin' that
I'll still be able to break a motherfuckin' table
Over the back of a couple of faggots and crack it in half
Only realized it was ironic, I was signed to Aftermath after the fact
How could I not blow? All I do is drop F-bombs
Feel my wrath of attack
Rappers are havin' a rough time period, here's a maxi pad
It's actually disastrously bad for the wack
While I'm masterfully constructing this masterpièce
[Verš 1]
Ale podle mě musí být rapování jako počítač v mých genech
V zadní kapse mám laptop
Moje pero střílí i když spoušť je jen na půlce
Z rapu mám tlustej balík peněz
Díky čemuž žiju a zabíjím
Už od doby, kdy Bill Clinton byl pořád v kanceláři
s Monicou Lewinsky na koulích
Jsem nejupřímnější MC
Ale tak zlej a neslušnej jako samo peklo
Slabiky, závislej na skills (všechny je s nima zabíjím)
Tenhle flippity dippity-hippity hip-hop
Fakt se nechceš dostat do konfliktu s tímhle zatraceně rychlým rapem
Skryjte si ten samopal v Acuře
Zabalte rapovej odpad, yap-yap, yackety-yack
A přesně v tu samou chvíli předvádím tyhle lyricko-akrobatický kousky.
Stále budu schopnej zničit zasranej stůl o záda skupině buzerantů a rozlomit ho vejpůl.
Uvědomil jsem si, že byla ironie, když jsem byl upsanej pod Aftermath.
Jakto, že jsem nevybouchl? Vždyť jsem jen házel tyhle F-Bomby
Byl cítit hněv z mýho útoku
Rappeři z toho dostávají těžký krámy, tady máte vložky
Je to katastrofa pro ty sračky
Zatímco mistrovsky konstruuju tenhle mistrovskej kousek.
[Chorus]
'Cause I'm beginnin' to feel like a Rap God, Rap God
All my people from the front to the back nod, back nod
Now, who thinks their arms are long enough to slap box, slap box?
Let me show you maintainin' this shit ain't that hard, that hard
Everybody want the key and the secret
To rap immortality like I have got
[Refrén]
Začínám se cítit jako Bůh Rapu, Bůh Rapu.
Všichni moji lidi kývněte zepředu dozadu.
Teď, kdo si myslí, že má tak dlouhý ruce, aby mi nafackoval, nafackoval?
Nechte mě vám ukázat, že udržet si to není tak těžký, těžký
Každej chce klíč a tajemství k nesmrtelnýmu rapování, jako mám já
[Verse 2]
Well, to be truthful the blueprint's
Simply rage and youthful exuberance
Everybody loves to root for a nuisance
Hit the Earth like an asteroid
Did nothing but shoot for the Moon since (Pew!)
MCs get taken to school with this music
'Cause I use it as a vehicle to "bus the rhyme"
Now I lead a new school full of students
Me? I'm a product of Rakim
Lakim Shabazz, 2Pac, N.W.A, Cube, hey Doc, Ren
Yella, Eazy, thank you, they got Slim
Inspired enough to one day grow up, blow up and be in a position
To meet Run–D.M.C., induct them
Into the motherfuckin' Rock and Roll Hall of Fame
Even though I'll walk in the church and burst in a ball of flames
Only Hall of Fame I'll be inducted in is the alcohol of fame
On the wall of shame
You fags think it's all a game, till I walk a flock of flames
Off a plank and, tell me what in the fuck are you thinkin'?
Little gay-lookin' boy
So gay I can barely say it with a straight face, lookin' boy
You're witnessin' a massacre
Like you're watching a church gathering take place, lookin' boy
"Oy vey, that boy's gay!"—that's all they say, lookin' boy
You get a thumbs up, pat on the back
And a "way to go" from your label every day, lookin' boy
Hey, lookin' boy! What you say, lookin' boy?
I get a "hell yeah" from Dre, lookin' boy
I'ma work for everything I have, never ask nobody for shit
Get outta my face, lookin' boy!
Basically, boy, you're never gonna be capable
Of keepin' up with the same pace, lookin' boy, 'cause—
[Verš 2]
No, abych byl upřímnej, návod je jednoduše vztek a mladá nezávaznost
Každý miluje kořenit k obtížím
Trefil jsem Zemi jako asteroid
Nic se nestalo, ale od tý doby mířím na měsíc (Pew!)
MC's tahle hudba vozí do školy
Protože jí používám jako ''Autobus rýmů''
Teď vedu novou školu plnou studentů
Já, já jsem produkt Rakima, Lakima Shabazze, 2Paca, NWA, Cube, hej Docu, Ren Yella, Eazy, díky, inspirovali Slima dostatečně na to, aby jednoho dne vyrostl, vybouchl a dostal se na pozici
Kde potkám Run D.M.C, uvedu je do zkurvený Síně Slávy Rock'n'Rollu
I když si myslím, že kdybych vešel do kostela, lehne popelem.
Jediná síň slávy, kde budu já je ta alkoholická
Na zdi hanby
Vy buzny si myslíte, že je to všechno jen hra
Dokud nevyjdu z desek jako hejno plamenů
A řekni mi co si kurva myslíš?!
Kluk, co vypadá jako malej gay
Takovej gay, že to nedokážu říct bez úsměvu
Jsi svědek masakru
Jako když si lidi hledaj místo v kostele, šampónku!
Oy vey, Ten kluk je buzerant, všichni říkaj, že tak vypadá
Dostaneš palec nahoru, poplácání po zádech a způsob, jak se zbavit odznaku buzeranta
Hej, buzno, co že jsi to říkal?
Dostal jsem ''HellYea'' od Drea
Budu to dělat pro vše co mám
a nebudu nikoho prosit o sračky
Jdi mi z očí, buzno!
Jednoduše chlapče, nikdy nebudeš schopnej se mnou udržet krok
Protože
[Chorus]
I'm beginnin' to feel like a Rap God, Rap God
All my people from the front to the back nod, back nod
The way I'm racin' around the track, call me NASCAR, NASCAR
Dale Earnhardt of the trailer park, the White Trash God
Kneel before General Zod
This planet's Krypton—no, Asgard, Asgard
[Refrén]
Začínám se cítit jako Bůh Rapu, Bůh Rapu.
Všichni moji lidi kývněte zepředu dozadu.
Způsob, jakým závodím kolem dráhy -
Říkej mi Nascar, Nascar
Dale Earnhardt přívěsovýho parku,
nebo odpadkovej Bůh
Poklekněte před Generálem Zodem
Tahle planeta je Krypton, ne Asgard, Asgard
[Verse 3]
So you'll be Thor and I'll be Odin
You rodent, I'm omnipotent
Let off, then I'm reloadin'
Immediately with these bombs, I'm totin'
And I should not be woken
I'm the walkin' dead, but I'm just a talkin' head, a zombie floatin'
But I got your mom deep-throatin'
I'm out my Ramen Noodle
We have nothin' in common, poodle
I'm a Doberman, pinch yourself in the arm and pay homage, pupil
It's me, my honesty's brutal
But it's honestly futile if I don't utilize what I do though
For good at least once in a while
So I wanna make sure, somewhere in this chicken scratch I scribble and doodle enough rhymes
To maybe try to help get some people through tough times
But I gotta keep a few punchlines
Just in case, 'cause even you unsigned
Rappers are hungry lookin' at me like it's lunchtime
I know there was a time where once I
Was king of the underground
But I still rap like I'm on my Pharoahe Monch grind
So I crunch rhymes, but sometimes when you combine
Appeal with the skin color of mine
You get too big and here they come tryin'
To censor you like that one line
I said on "I'm Back" from The Mathers LP 1 when I
Tried to say I'll take seven kids from Columbine
Put 'em all in a line, add an AK-47, a revolver and a 9
See if I get away with it now that I ain't as big as I was, but I'm
Morphin' into an immortal, comin' through the portal
You're stuck in a time warp from 2004 though
And I don't know what the fuck that you rhyme for
You're pointless as Rapunzel with fuckin' cornrows
You write normal? Fuck being normal!
And I just bought a new Raygun from the future
Just to come and shoot ya, like when Fabolous made Ray J mad
'Cause Fab said he looked like a fag at Mayweather's pad
Singin' to a man while they played piano
Man, oh man, that was a 24/7 special on the cable channel
So Ray J went straight to the radio station
The very next day, "Hey Fab, I'ma kill you!"
Lyrics comin' at you at supersonic speed (J.J. Fad)
Uh, summa-lumma, dooma-lumma, you assumin' I'm a human
What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman
Innovative and I'm made of rubber so that anything you say is ricochetin' off of me and it'll glue to you and
I'm devastating, more than ever demonstrating
How to give a motherfuckin' audience a feeling like it's levitating
Never fading, and I know the haters are forever waiting
For the day that they can say I fell off, they'll be celebrating
'Cause I know the way to get 'em motivated
I make elevating music, you make elevator music
"Oh, he's too mainstream."
Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it
"It's not hip-hop, it's pop,"—'cause I found a hella way to fuse it
With rock, shock rap with Doc
Throw on "Lose Yourself" and make 'em lose it
"I don't know how to make songs like that
I don't know what words to use."
Let me know when it occurs to you
While I'm rippin' any one of these verses that versus you
It's curtains, I'm inadvertently hurtin' you
How many verses I gotta murder to
Prove that if you were half as nice
Your songs you could sacrifice virgins to?
Ungh, school flunky, pill junkie
But look at the accolades these skills brung me
Full of myself, but still hungry
I bully myself 'cause I make me do what I put my mind to
And I'm a million leagues above you
Ill when I speak in tongues, but it's still tongue-in-cheek fuck you!
I'm drunk—so, Satan, take the fucking wheel
I'ma sleep in the front seat
Bumpin' Heavy D and the Boyz, still "Chunky but Funky"
But in my head, there's something I can feel tugging and struggling
Angels fight with devils, and here's what they want from me
They're askin' me to eliminate some of the women hate
But if you take into consideration the bitter hatred
I have, then you may be a little patient
And more sympathetic to the situation
And understand the discrimination
But fuck it, life's handin' you lemons? Make lemonade then!
But if I can't batter the women
How the fuck am I supposed to bake them a cake then?
Don't mistake him for Satan; it's a fatal mistake
If you think I need to be overseas and take a vacation
To trip a broad, and make her fall on her face and
Don't be a retard! Be a king? Think not
Why be a king when you can be a God?
[Verš 3]
Takže ty jsi Thor, já budu Odin, ty hlodavec, já jsem všemohoucí
Vypnu se a hned se zase nahodím s těma bombama, co nosímm
A neměl bych být vzbuzen, jsem chodící mrtvola,
ale jen mluvící hlava
Plovoucí zombie, ale tvoje máma mi ho kouřila.
Můj mozek je mimo, nemáme nic společnýho, pudle!
Jsem dobrman, štípněte se do ruky a vzdejte mi hold, prckové
Jsem to já, moje upřímnost je brutální
Ale to je jedno, protože jí nevyužívám
Kdyžtak jen jednou za čas
Takže se chci ujistit, že v tý kupě popsanejch papírů
jsem načmáral dost rýmů
který pomůžou nějakým lidem skrz těžký časy
Ale pár kousků jsem si nechal pro případ v zásobě
Protože když nevydáváš, lidi jsou hladový, jako by byl čas oběda
Vím, že byly časy, kdy jsem byl král Undergroundu
Ale pořád rapuju jako za dob s Pharoanem Monchem
Chroupu si rýmy, ale někdy když zkombinuješ apelaci a mojí barvu pleti
Dostaneš něco velkýho, co se ti snažej cenzurovat
Jako na ''I'm Black'' z MAthers LP
Když jsem chtěl říct, že vezmu sedm dětí z Columbine
Postavím je do řady, přidám AK-47, revolver a devítku
Uvidíme, jestli se s tím vypořádám, když už nejsem tak velkej, jako dřív.
Ale přeměnil jsem se v nesmrtelnýho, procházejíc portálem
Zasekl ses v čase kolem 2004
Ani nevím o čem to kurva rýmuješ
Jsi bezvýznamnej jako Rapunzel se zkurvenejma copánkama
Psát normálně? Seru na to být normální!
A právě jsem si koupil paprskovou pistoli z budoucnosti
Jen abych přišel a odpráskl tě
Jako když Fabolous naštval Ray J protože řekl, že vypadá jako kokot
Kámo, to byl 24/7 speciál na kabelovce
Takže Ray J přišel další den do rádia a řekl:

Text pridal Jackil

Text opravil StanMitchell

Video přidal StanMitchell

Preklad pridal davidzahalka

Preklad opravil StanMitchell

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.