Playlisty Pokec
Reklama

Not Alike ft. Royce da 5'9'' - text, preklad

playlist Playlist
[Intro: Lil Juice]
Tay Keith, fuck these niggas up!
Yeah
[Úvod: Lil Juice]
Tay Keith, vyšukat těchto debilů
Jo
[Pre-Chorus: Eminem]
Brain dead, eye drops
Pain meds, cyclops
Daybed, iPod
"May-back", Maybach
Trainwrecks, sidewalks
Payless, high-tops
K-Fed, iHop
Playtex, icebox
[Před-Refrén: Eminem]
Mozkovo mrtvý, oční kapky
Léky proti bolesti, kyklopi
Lehátko, iPod
"May-back", Maybach
Vraky, chodníky
Bezplatná, špičková
K-Fed, iHop
Playtex, lednice
[Chorus: Eminem]
That's how much we have in common (yah!)
That's how much we have in common (whoa!)
Up on this mic when we're on it (yah)
That's how much we have in common (yuh!)
That's how much we have in common (woo!)
That's how much we have in common
We are not alike, there's nada like us on the mic (yah!)
[Refrén: Eminem]
To je tolik, co máme společného (jo!)
To je tolik, co máme společného (whoa!)
Až na tom mikrofonu, když jsme na tom (jo)
To je tolik, co máme společného (jo!)
To je tolik, co máme společného (woo!)
To je tolik, co máme společného
Nejsme si podobní, neexistuje nikdo takovej kdo je na mikrofonu takový jak jsme my (jo!)
[Verse 1: Royce Da 5'9"]
I don't do Jordans and Audemars
I do explosions and Molotovs
Y'all blowin' smoke as if y'all ain't washed
I blow the smoke from the car exhaust
Flyin' to a party I am not invited to, feelin' like the streets need me
I ain't gotta dance long as my Ferrari Spyder move like C Breezy
I don't gotta hire goons
I'd rather try to buy the moon and breathe freely
The sky is blue, the tires is new
The Maserati white and cool like G-Eazy
While these dudes tryna figure out
How to do a freestyle as fly as me (while)
I'm confused tryna figure out how to do Kapri Styles and Mya G
Everybody doin' chick joints
Probably rob these little dudes at fist point
'Member everybody used to bite Nickel
Now everybody doin' Bitcoin
We don't got nothin' in common (no!)
We don't got nothin' in common (no!)
Y'all into stuff like doubled-up Styrofoam cups
On them uppers-and-downers (woo!)
I'm into stuff like doublin' commas
Find me a brother who's solid
To count the shit up and then bust the shit down
When the cops hit us up, we can flush the shit down
We cannot give a fuck, shit, a fuckin' colonic
Sellin' your cock and your butt for a follower
Possible couple of dollars, you powder sniff
Now you slippin', call it a power trip, a product of politics
Y'all went from profit and toppin' the charts
To dropped in the park in a pile of shit
Knowledge is power, but powerless
If you've got it and you do not acknowledge it
Y'all music sound like Dr. Seuss inspired it
Hirin' strippers, prostitutes retirin'
We can spit it for ya advance
I'm fit to be king, you're cut out to fit in Prince pants
You niggas—
[Verš 1: Royce Da 5'9 "]
Jordany a Audemary nedělám
Dělám výbuchy a Molotovy
Všichni kouříte, jako byste se všichni neumývali
Vyfukuji kouř z výfuku auta
Letím na večírek, na který nejsem pozván, mám pocit, že mě ulice potřebují
Nemusím tancovat, dokud se moje Ferrari Spyder bude pohybovat jako C Breezy
Nemusím si najímat hrdlořezy
Raději bych se pokusil koupit měsíc a volně dýchat
Obloha je modrá, pneumatiky jsou nové
Maserati bílé a chladné jako G-Eazy
Zatímco se tito chlápci snaží přijít na to
Jak dělat freestyle, jak létat jako já (zatímco)
Jsem zmatený a snažím se přijít na to, jak dělat Kapri Styles a Mya G.
Všichni dělají sračky
Pravděpodobně vyloupíte tyhle malé chlápky v první chvíli
Pamatuji si, že každý kousal nikl
Teď všichni dělají bitcoiny
Nemáme nic společného (ne!)
Nemáme nic společného (ne!)
Všichni jsou do věcí, jako jsou zdvojené kelímky z polystyrenu
Na nich svršky a svršky (woo!)
Mám rád věci jako dvojité čárky
Najděte mi bratra, který je solidní
Chcete-li to započítat a pak to zničit
Když nás policajti zasáhnou, můžeme ty sračky spláchnout
Můžeme to mít v píči, kurva, zasraný tlustý střeva
Prodávám tvůj penis a zadek pro followera
Možná pár dolarů, ty čicháš prášek
Teď proklouzáváš, nazýváš to energetický výlet, produkt politiky
Všichni jste šli ze zisku a vedli žebříčky
Klesli v parku na hromadu hovna
Vědění je síla, ale bezmocná
Pokud to máte a neuznáváte to
Všechna hudba zní, jako by ji inspiroval Dr. Seuss
Najímáte striptérky, prostitutky jdou do důchodu
Můžeme rappovat na tvou zálohu
Jsem způsobilý být králem, ty jsi vystřižený, abys vešel do princových kalhot
Vy blázni -
[Pre-Chorus: Eminem]
Brain dead, eye drops
Pain meds, cyclops
Daybed, iPod
"May-back", Maybach
Trainwrecks, sidewalks
Payless, high-tops
K-Fed, iHop
Playtex, icebox
[Před-Refén: Eminem]
Mozkovo mrtvý, oční kapky
Léky proti bolesti, kyklopi
Lehátko, iPod
"May-back", Maybach
Vraky, chodníky
Bezplatná, špičková
K-Fed, iHop
Playtex, lednice
[Chorus: Eminem]
That's how much we have in common (yah!)
That's how much we have in common (whoa!)
Up on this mic when we're on it (yah)
That's how much we have in common (yuh!)
That's how much we have in common (woo!)
That's how much we have in common
We are not alike, there's nada like us—
[Refrén: Eminem]
To je tolik, co máme společného (jo!)
To je tolik, co máme společného (whoa!)
Až na tom mikrofonu, když jsme na tom (jo)
To je tolik, co máme společného (jo!)
To je tolik, co máme společného (woo!)
To je tolik, co máme společného
Nejsme si podobní, neexistuje nikdo takovej jako my-
[Verse 2: Eminem]
You say you're affiliated with murderers, killas (ayy!)
The people you run with are thuggin' (gang!)
But you just a wannabe gunna (gang!)
Like you was gonna do somethin'
Actin' like you catchin' bodies (ayy!)
And you got juice, lil youngin, you buggin'
You ain't never even been charged in connection with battery
Bitch, you ain't plugged in to nothin'
Rap God spit lyrical bullets (pew!)
And gats cock, your partners better tool up
This has not to do with muscular
But have guns for sure, you better put a
Strap on, other words if you're gonna
Roll up with your (gang!) you're gon' need a arsenal
'Cause this bar is over your head
So you better have arms if you're gonna pull up (skrrt!)
Oh, you run the streets, huh?
Now you wanna come and fuck with me, huh?
This little cock-sucker, he must be feelin' himself
He wants to keep up his tough demeanour
So he does a feature, decides to team up with N9na
But next time you don't gotta use Tech N9ne
If you wanna come at me with a sub, Machine Gun
And I'm talkin' to you
But you already know who the fuck you are, Kelly
I don't use sublims and sure as fuck don't sneak-diss
But keep commenting on my daughter Hailie
I keep on telling you motherfuckers
But just in case you forgot really and need Ja memories
Jarred like strawberry or pineapple, apricot jelly
I respond rarely, but this time Shady 'bout to sound off
Like a fuckin' cocked semi-Glock demi-god
Let me put a fuckin' silencer on this little
Non-threatening blond fairy cornball takin' shots at me
You're not ready, fool, break yourself like Rocksteady Crew
Obviously, I'm not gettin' through
We can get it poppin' like Redenbach, lettin' off like Remy Ma
Heavy artillery, Godzilla, harsh with a hard shell
With a motherfucking heart bigger than Bizarre's belly
Only time you'll ever say I lost
You'll be talkin' 'bout Fetty Wap, better call Diddy
Just to try to get me off, and you better hope I don't call Trick Trick
Bitch, this shit don't fly in our city
Punk, you don't disrespect OGs, R.I.P. Prodigy
Sold Dre my soul and then told him the moment he signed me
That I'll be the most hated, though made it
So that there's no shame, it's okay to own it
'Cause life is a bitch, she's a bow-legged ho
But now those days are over
I Harvey Weinstein a bathrobe hanging open
My code name is groper, I role play with lotion
I fuck the whole world then I throw away the Trojan
Old lederhosen with home-made explosives
I blow eighty holes in you
Don't make me go in, I OJ the flows and
I'm insult to injury, Rolaids to Goldman
I'm throat spray and Motrin, I throated Nicole
As they both there to choke and my whole blade is soakin'
I double-edge sword it 'cause one place I poke and
I stick and I turn in a rotating motion
Invincible with the pen, I'm at the pinnacle of sick individuals
Stick my dick and put the tip in at minimal
I'm fuckin' these syllables, I let 'em lick on my genitals
I'm a fucking invincible, indefensible, despicable, difficult prick
A little bit unpredictable, I spit the formidable
That you bitches fuckin' with, the original
I consider me and Nickel identical—but not us
The only thing we have in common is I'm a dick and you suck
Otherwise one has nothin' to do with the other
None come close to skunk, bug, soldier
Tongue, shrub, shoulder, one month older
Sponge, mug, folder, nun, rug, holster
Lug nut, coaster, lung, jug, roaster
Young Thug poster, unplugged toaster!
[Verš 2: Eminem]
Říkáš, že jsi spojen s vrahy, zabijákmi (ayy!)
Lidé, se kterými běháš, jsou zločinci (gang!)
Ale ty jen rádoby střílejí (gang!)
Jako kdybys něco šel udělat
Chováš se, jako bys chytal těla (ayy!)
A máš tu šťávu, Lil Youngin,otravuješ
Nikdy ti nebyla účtována ani baterie
Děvko, nejsi zapojený do ničeho
Bůh Rapu plivá lyrické kulky (pew!)
A volové, radši lépe vystrojte vaše partneri
To nemá co do činění se svaly
Ale určitě si vezměte zbraně, měli byste si dát
Popruh, jinými slovy, pokud chcete
Sbalte se se svým gangem, budete potřebovat arzenál
Protože tahle lišta je nad tvojí hlavou
Takže raději si vem zbraně pokud se chystáš vytáhnout (skrrt!)
Oh, běháš po ulicích, hm?
Teď chceš přijít a šukat se mnou, hm?
Tenhle malý čurák se musí cítit sám
Chce pokračovat ve svém tvrdém chování
Takže udělá nějakej feat, rozhodne se spojit s N9na
Ale příště nesmíš použít Tech N9ne
Jestli na mě chceš přijít s ponorkou, Machine Gun
A mluvím s tebou
Ale ty už víš, kdo kurva jsi, Kelly
Nepoužívám sublimy a určitě se kurva nepropašuješ
Ale dál komentuješ moji dceru Hailie
Stále ti říkám svině
Ale pro případ, že jsi opravdu zapomněl a potřebuješ si vzpomenout
Hrní jako jahoda nebo ananas, meruňkové želé
Odpovídám zřídka, ale tentokrát to jde Shady rozozvučet
Jako zasraný napůl pologlockový poloboh
Dovol mi dát tlumič na tenhle malý zatracený
Neohrožující blonďatou pohádkovou kukuřičný kouli která na mě střílí
Nejsi připraven, blázne, zlom se jako Rocksteady Crew
Je zřejmé, že nedojdu
Můžeme to nechat prasknout jako Redenbach, nechat to jako Remy Ma
Těžké dělostřelectvo, Godzilla, tvrdá s tvrdou skořápkou
Se zasraně větším srdcem než Bizarreovi břicho
Jediný krát, kdy řekneš, že jsem prohrál
Budeš mluvit o Fetty Wap, raději zavolej Diddy
Jen se mě pokus dostat pryč a raději doufejte, že nebudu volat Trick Trick
Děvko, tyhle sračky nelétají v našem městě
Blbečku, neznevažuj ty nejlepší, R.I.P. Prodigy
Prodal Dreovi mou duši a pak mu řekl ve chvíli, kdy mě podepsal
Že budu nejvíce nenáviděný, i když jsem to zvládl
Aby to nebylo hanbou, je v pořádku vlastnit to
Protože život je svině, je to lukostřelec
Ale teď ty dny skončily
Otevřel jsem župan Harvey Weinstein
Moje krycí jméno je groper, hraji roli s krémem
Seru na celý svět, pak odhodím Trojan
Starý lederhosen s domácími výbušninami
Vyfukuji do tebe osmdesát děr
Nenuť mě jít dovnitř, zveřejňuji toky a
Urážím zranění, Rolaidové Goldmanovi
Jsem hrdlo ve spreji a Motrin, zasáhl jsem Nicole
Jak se tam oba dusí a celá moje čepel je promočená
Mám meč s dvojitým ostřím, protože na jednom místě strkám a
Držím se a otáčím se rotujícím pohybem
S perem nepřemožitelný, jsem na vrcholu nemocných jedinců
Vem mého ptáka a vlož špičku na minimum
Já šukám tyto slabiky nechávám je lízat mé genitálie
Jsem zkurveně nepřemožitelný, neobhájitelný, opovrženíhodný, těžký píchač
Trochu nepředvídatelný, rappuji jsem hrůzostrašně
O tom že vy svině šukáte s originálem
Považuji mě a Nickel za totožné - ale ne za nás
Jediné, co máme společné, je, že jsem péro a ty saješ
Jinak jeden nemá nic společného s druhým
Žádný se nepřiblížil skunkovi, broukovi, vojákovi
Jazyk, keř, rameno, o měsíc starší
Houba, hrnek, pořadač, jeptiška, koberec, pouzdro
Pojistná matice, tácek, plíce, džbán, pekáč
Plakát Young Thug, odpojte toustovač!
[Chorus: Eminem]
That's how much we have in common (yah!)
That's how much we have in common (whoa!)
Up on this mic when we're on it (yah)
That's how much we have in common (yeah!)
That's how much we have in common (woo!)
That's how much we have in common
We are not alike, there's nada like us—
(Man, fuck this shit, let's go)
[Refrén: Eminem]
To je tolik, co máme společného (jo!)
To je tolik, co máme společného (whoa!)
Až na tom mikrofonu, když jsme na tom (jo)
To je tolik, co máme společného (jo!)
To je tolik, co máme společného (woo!)
To je tolik, co máme společného
Nejsme si podobní, neexistuje nikdo takový jako my-
(Člověče, srát na to, pojďme)

Text pridala Natt_y23

Text opravil StanMitchell

Videa přidala smokey_beam

Preklad pridala EminemShady

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.