Playlisty Pokec
Reklama

Love Game feat. Kendrick Lamar - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Verse 1: Eminem]
Something's burnin',
I can't figure out what (out what)
It's either lust or a cloud of dust
Judgement is clouded,
must just be the powder from the power of (love)
But I'm in somethin' I don't know how ta get outta
Left my girl in the house alone
Is that my "soon to be spouse’s" moan?
And the further I walked the louder
Pause for a minute to make certain
that's what I heard
Cause after all this is her place
So I give her the benefit of the doubt
I think I might be about ta Busta, bust her
The thought's scary yo, though and it hurts - brace
Hope it ain't "here we go, yo"
Cause my head already goes to worst case
scenario, though in the first place
But you confirmed my low end theory though
Should've known when I made it
all the way to third base
And that was only the first date,
could've made it to home plate
But you slid straight for the dome and dove face
First "No, you, under, stand, I, don't, do this for
Anyone, ever" Yeah that ain't what they all say
I'll say, you can suck a softball through a straw,
used to be my fiancé
'Til you sucked on Wayne, André and Kanye
Lebron, Akon, Jay, Lil' Jon, Raekwon,
Ma$e, Polow Tha Don, Dre, Dante Ross,
James Conway, Kwamé
Guess I'm gettin' my g-god dang Jigga on, eh?
Cause your name, I'm beyond sayin'
But fuck it, I'm movin' on, you women are all cray
But I'll probably always keep on playin' the game of
[Sloka 1: Eminem]
Něco se pálí,
nemůžu přijít na to co (na to co)
Buď je to chtíč nebo oblak prachu
Úsudek je zamlžený,
musí to být prach ze síly (lásky)
Ale jsem v něčem a nevím, jak z toho ven
Nechal jsem svoji holku doma samotnou
Je to vzdychání mojí "nastávající"?
A čím jsem blíž, tím je hlasitější
Na chvíli se zastávím, abych se ujistil,
co jsem slyšel
Protože konec konců je to její byt
A tak jí radši věřím
Myslím, že bych vybouchl, chytit jí při tom
I když ta myšlenka mě děsí a zraňuje - připravuju se
Doufám, že to není "už je to tady"
Protože v hlavě už mi probíhá
ten nejhorší scénář
Ale potvrdila jsi mi mojí teorii lacinosti
Měl jsem to tušit,
když jsem se dostal na třetí metu
a to bylo teprve první rande
mohlo dojít i na čtvrtou
Ty jsi sklouzla rovnou k orálu jako neviňátko
"Ne, ty, nero, zumíš, já tohle
nikdy, nedělám" jo jasně to říkaj všechny
Já říkám, že umíš brčkem vysát softbalovej míček
Byla jsi moje snoubenka
dokud si nevykouřila Wayna, André a Kanye
Lebrona, Akona, Jaye, Lil' Jona, Raekwona,
Ma$e, Polow Tha Dona, Dreho, Dante Rosse,
James Conway, Kwamé
Asi se dostávám k Jay-zmu eh?
Protože tvoje jméno už neříkám
Seru na to, jedu dál, vy ženský jste šílený
ale nejspíš budu pořád hrát hru o
[Bridge]
Love, Love, Love, Love, La-La-La-La-La Love
[Bridge]
Lásku, Lásku, Lásku, Lásku, La-La-La-La-La Lásku
[Hook: Kendrick Lamar]
She doesn't love me,
No she don't love me no more
She hates my company,
Yeah she don't love me no more
I tried to get her up out of my head,
Left my bags at the door
She screamed she loved me,
like she never did before
And I told her,
"Go where you wanna go
do what'cha want to do, I don't care"
And I told her,
"Go where you wanna go
do what'cha want to do, I don't care"
I told that bitch,
[Refrén: Kendrick Lamar]
Nemiluje mě,
Ne ona už mě nemiluje
Nesnese mojí společnost,
Jo už mě nemiluje
Snažil jsem se dostat ji z hlavy,
Nechal jsem kufry u dveří
Křičela, že mě miluje,
Jako nikdy předtím
A já jí řekl,
"Běž kam chceš,
dělej co chceš, nezajímá mě to"
A já jí řekl,
"Běž kam chceš,
dělej co chceš, nezajímá mě to"
Řekl jsem tý děvce,
[Verse 2: Kendrick Lamar]
I'm a sucker for love, you a sucker for dick
Suckin' dick in your momma tub,
Then your granny walked in
Told the stupid nigga to
Duck under the water, he drowned
Like an abortion,
they booked you for manslaughter
You beat the case and I called ya,
"Sherane is not available now leave
A message at the tone and Kendrick
Don't forget to buy two pair of those
Expensive heels, ya little fuckin' Ferris Wheel
Fuckin' spinnin' on me,
Fuck you think we're gonna get married still?
Fuckin' Mary had a little lamb,
This ain't no fairy tale
Fairy Godmomma better tell you how I fuckin' feel
Like you should fuckin' beat it or
Fuckin' eat it while I'm on my period
Now have a blessed day"
Bitch you serious?
I'm in the mirror with this look on my face, curious
Why you ain't fuckin' with me,
You cut me deep as a Caesarean
You know I want you bad as a Benjamin,
I'm delirious
I want you bad as the head
shattered on George Zimmerman
After the Dillinger hit him diligently and killin' im
His mouth piece for a Cadillac emblem
That's analogy and metaphor for you
I should win a medal for all the ways I adore you
This is me talkin' cordial,
Yeah I got some home trainin'
That ain't what you like, ain't it?
What about if I was as famous
As Marshall, would you give fellatio in the carpool?
Cops pull us over, they just wanna know if you gargle,
Singin', "I hope she's good enough,
meanwhile ya chasing her"
Chlamydia couldn't even get rid of her
Pity the fool and pity the fool in me,
I'mma live with the
[Sloka 2: Kendrick Lamar]
Já se chytám na lásku, ty na ptáky
Kouřilas čůráka ve vaně tvý mámy
pak vešla tvoje babička
Řeklas tomu blbýmu negrovi,
aby se schoval pod vodou, utopil se
Jako potrat,
objednala ses na zabití
Porazila jsi to a já ti volal,
"Sherane není dostupná,
po zaznění tónu zanechte zprávu a Kendricku
nezapomeň koupit dva páry těch
drahých lodiček, ty zasranej bumerangu
Zasraně se ke mně vracíš,
naser si, myslíš, že se ještě vezmeme?
Zasraná Mary měla jehňátko,
tohle není žádná pohádka
Kmotřička víla by ti měla říct, jak se zasraně cítim
Měl bys zasraně vypadnout nebo
mě zasraně vylízat, když mám krámy
Tak se měj pěkně"
Děvko, děláš si prdel?
Koukám do zrcadla s tímhle výrazem, zvědavý
Proč to myslíš vážně (proč se mnou nechceš šukat),
řízla jsi do mě jako při císaři
Víš, že tě chci tak moc jako chci prachy,
Jsem mimo
Chci tě tak moc jako rozbít hlavu
George Zimmermana
potom co ho Dillinger svědomitě praští a zabije ho
Jeho pusa je jako znak Cadillacu
To je analogie a metafora pro tebe
Měl bych dostat metál za to, jak tě zbožňuju
Takhle mluvim přátelsky,
Jo trochu jsem doma cvičil
To se ti nelíbí, že ne?
Co kdybych byl tak slavný
jako Marshall, vykouřila bys mi ho v autě?
Policajti nás zastaví, chtějí vědět jestli kloktáš
Zpívají, "Doufám, že za to stojí,
mezitím co ji pronásleduješ"
Chlamydie se jí ani nedokážou zbavit
Lituju toho blázna a lituju sebe,
Budu žít s
[Bridge]
Game of Love, Love, Love, Love,
La-La-La-La-La Love
[Bridge]
Hrou o Lásku, Lásku, Lásku, Lásku,
La-La-La-La-La Lásku
[Hook:Kendrick Lamar]
She doesn't love me,
No she don't love me no more
She hates my company,
Yeah she don't love me no more
I tried to get her up out of my head,
Left my bags at the door
She screamed she loved me,
like she never did before
And I told her,
"Go where you wanna go
do what'cha want to do, I don't care"
And I told her,
"Go where you wanna go
do what'cha want to do, I don't care"
[Refrén: Kendrick Lamar]
Nemiluje mě,
Ne ona už mě nemiluje
Nesnese mojí společnost,
Jo už mě nemiluje
Snažil jsem se dostat ji z hlavy,
Nechal jsem kufry u dveří
Křičela, že mě miluje,
Jako nikdy předtím
A já jí řekl,
"Běž kam chceš,
dělej co chceš, nezajímá mě to"
A já jí řekl,
"Běž kam chceš,
dělej co chceš, nezajímá mě to"
[Verse 3: Eminem]
So needless to say, I'm feelin' betrayed
Snatch my house key off her key chain
She jumps off, "Wee-Bey" from The Wire's dick,
Now she's chasin' me with a cheese grater
Here goes that broken record cliché,
It's all my fault anyway
She's turnin' the tables, I'm a beat-break
She treats my face like serato,
She cuts and scratches like a DJ
Each day is an instant replay
They say what we display is
Symptomatic of attack behave
Back together but forgot today was her b-day,
She cut me off on the freeway
Simple misunderstandin' but just as
I went to slam on the brakes
That's when I realized that
She may be as crazy as me, wait
Bitch cut my fuckin' brakeline,
Stepped on them fuckers 8 times
Still goin' 73, thank God there's an exit coming up
What the mother F-U-C-K's wrong with her,
Hit the off-ramp
Til I coasted to a god damn halt, hit a fuckin' tree
Now here she comes at full speed,
She's racin' at me
Okay you wanna fuck with me, eh?
Snatch that bitch out her car
Through the window, she screamin'
I body slam her on the cement,
Until the concrete gave and created a sinkhole
Buried the stink hoe in it,
Then paid to have the street repaved
Woke up in a dream state in a cold sweat
Like I got hit with a freeze ray,
durin' a heat wave
Guess I eventually caved though,
Cause she's layin' next to me in bed
Directly aimin' a gat at my head
Woke up again and jumped up like fuck it,
I've had it, I'm checkin' into rehab
I confess I'm a static addict, I guess
That's why I'm so clingy
Every girl I've ever had either says
I got too much baggage or
I'm too fuckin' dramatic
Man what the fuck is the matter?
I'm just a fucking romantic
I fuckin' love you, fuckin' bitch!
Combative, possessive,
In fact last time I was mad at an ex
I actually set off a chain reaction of tragic event
I said "hit the road" and after she left
I sent that bitch a text
I said "be careful driving,
Don't read this and have a accident"
She glanced to look at it and wrecked
Too bad, thought we had a connect
No sense dwelling makes,
Never been a more compelling case
Than the model covered in L'Oreal and mace,
Who fell from grace
Eleven stories for storytelling
While the whore was yelling "rape"
Till her vocal cords were swelling
And her voice was more horser
Than Tori Spelling's face
Still they swarm the gates of my fancy estates
To greet Norman Bates with a warm embrace
'less you're Andrea Yates, don't ask me for a date,
Don't be late
Well the sentiment's great,
But wait think there's been a mistake
You wanted an intimate date, I wanna intimidate
I have infinite hate in my blood,
It's mainly because of the game of
(Phone ring) wait, "Dinner at eight?"
I have infinite hate in my blood
And it's mainly cause of the
[Sloka 3: Eminem]
Tak samozřejmě že se cítím podvedený
Beru jí klíče od mýho domu
Seskočí z péra Wee-Beyho z The Wire
Pronásleduje mě se struhadlem
Teď přijde to klišé ze zaseknutý desky,
Stejně je to všechno moje vina
Zvrátila situaci, jsem beat-break
Zachází s mým obličejem jako Serato
řeže a škrábe jako DJ
Každý den je instantní opakování
Říkají, že to, co ukazujeme je
příznak útočného chování
Zase spolu, ale zapomněl jsem, že dnes měla narozky
Vytlačila mě z dálnice
Prostě nedorozumění, ale právě
když jsem šlápnul na brzdu
Jsem si uvědomil,
že je možná stejně šílená jako já, počkat
Ta děvka mi přeřízla brzdy,
sešlápnul jsem ty sráče 8krát
Jedu 117 za hodinu, díky bohu, že je tu sjezd
Co to s ní kurva je,
najel jsem na výjezd
až jsem dojel a zastavil o posranej strom
Teď přijíždí plnou rychlostí,
závodí se mnou
OK, chceš se mnou vyjebávat, co?
Vytáhnul jsem tu couru z jejího auta
skrz oknénko, křičí
Mlátim jejím tělem do betonu,
dokud se v něm neudělala díra
Do ní jsem pohřbil tu smradlavou děvku,
pak jsem zaplatil vydláždění
Probudil jsem se ve snu, politý potem
jako bych dostal zásah ledovým paprskem
během období veder
Asi jsem ji nakonec vykopal,
protože leží v posteli vedle mě
Míří mi pistolí přímo na hlavu
Vzbudil jsem se znovu a vyskočil, seru na to,
mám dost, jdu do léčebny
Přiznávám, jsem trvalý závislák, asi
proto jsem na všech tak zavislý
Každá holka, s kterou jsem kdy byl,
říkala buď, že jsem moc velká přítěž nebo
že jsem moc dramatický
Tyvole o co jde?
Jsem prostě romantik
Šíleně tě miluju, ty zkurvená děvko!
Agresivní, majetnický,
vlastně naposled, když jsem byl naštvaný na mojí ex
Jsem spustil řetězovou reakci vedoucí k tragické události
Řekl jsem "Vyraž na cestu" a potom co odešla
Jsem tý děvce poslal zprávu
Napsal jsem, "Řiď opatrně,
nečti to, ať se ti něco nestane"
Podívala se na to a nabourala
Smůla, myslel jsem že jsme spojení
Nemá smysl zabývat se minulostí,
žádný případ není působivější
než ten o modelce pokryté L'Orealem a slzným plynem,
která ztratila důstojnost
11 povídek k vyprávění,
zatímco ta kurva křičela "znásilnění"
dokud jí hlasivky nenatekly tak,
že její hlas byl víc koňský
než obličej Tori Spelling
Ony stejně obklopují brány k mému přepychovému domu
Aby s vřelým objetím přivítaly Normana Batese
Nezvi mě na rande, pokud nejsi Andrea Yates
Přijď včas
No ten sentiment je skvělej,
ale počkej myslím, že jsme si nerozumněli
Chtěla jsi důvěrný rande, já tě chci zastrašit
Mám nekonečnou nenávist v krvi
Je to hlavně kvůli hře o
(Telefon) počkat, "Večeře v osm?"
Mám nekonečnou nenávist v krvi
A je to hlavně kvůli
[Outro]
Game of Love, Love, Love, Love,
La-La-La-La-La Love
[Outro]
Hře o Lásku, Lásku, Lásku, Lásku,
La-La-La-La-La Lásku

Text pridala smizuzi

Text opravila Annndy

Video přidal StanMitchell

Preklad pridala Annndy

Preklad opravila Annndy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.