Playlisty Pokec
Reklama

Brainless - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Intro]
Eminem has a full line of chainsaws
Eminem..Eminem..Eminem..Eminem
Marshall Mathers, Eminem, the rapper…Eminem
"Who can say it for sure?
Perhaps a frontal lobotomy would be the answer,
if science could operate on this,
distorted brain and put it to good use,
society will reap a great benefit."
[Intro]
Eminem má celou řadu motorových pil
Eminem..Eminem..Eminem..Eminem
Marshall Mathers, Eminem, rapper…Eminem
"Kdo to může říct s jistotou?
Možná by frontální lobotomie mohla být odpovědí,
pokud by věda mohla operovat na tomto
zdeformovaném mozku a využít ho k dobrému uplatnění,
společnost by získala nesmírný užitek."
[Verse 1]
I walk around like a space cadet, place your bets
Who's likely to become a serial killer
Case of Tourettes, fuck, fuck-fuck!
Can't take the stress,
I make a mess as the day progresses
Angry and take it out on the neighbors hedges
Like this is how I'll cut your face up bitches
With these hedge trimmin' scissors with razor edges,
Imagination's dangerous it's the only way to escape this mess
and make the best of this situation, I guess
'cause I feel like a little bitch, this predicament's
despicable
I'm sick of just gettin' pushed, it's ridiculous
I look like a freakin' wuss, a pussy
This kid just took my stick of licorice
And threw my sticker books in a picker bush,
I wanna kick his tush but I was six
and shook
This fucker was twelve and was six foot with a vicious hook,
He hit me I fell, I got back up all I did was book,
Now there's using your head
Mama always said,
[Sloka 1]
Chodím kolem jako mimoň, přijímám vaše sázky
Kdo se pravděpodobně stane seriovým vrahem?
Případ Tourettova syndromu, hooovno, hooovno-hooovno!
Nezvládám ten stres
Dělám bordel zatímco den ubíhá
Vztek si vylévám na živém plotu sousedů
Ostříhám vaše kischty, svině
s nůžkama na plot, hrany ostré jako břitva
Představivost je nebezpečná, ale asi je to jediná cesta, jak utéct před tímhle bordelem
a vytěžit ze situace to nejlepší
Protože já se cítím jako malá děvka, tenhle problém je odporný
hnusí se mi být strkán, je to směšný
Vypadám jako mizerný srab, jako malá holka
Tenhle kluk mi právě vzal pendrek
a hodil moje knížky s nálepkami do křoví
Chci ho kopnout do prdele, ale bylo mi šest a měl jsem strach
Tomu sráči bylo 12 a měl skoro dva metry, brutální ránou
mě praštil, já spadl, postavil jsem se a utekl
Teď používej svoji hlavu
Máma vždy říkala,
[Hook]
'If you had a brain, you'd be dangerous
A brain you'd be dangerous
I'ma prove you wrong
Mama, I'ma grow one day to be famous
And I'ma be a pain in the anus
I'ma be the bomb
I'ma use my head as a weapon
Find a way to escape this insaness
Mama always said, 'Son, If you had a brain,
you'd be dangerous
Guess it pays to be brainless
[Refrén]
kdybys měl mozek, byl bys nebezpečný,
mozek, byl bys nebezpečný
Dokážu ti, že se mýlíš
Mami, jednoho dne budu slavný,
budu jako osina v zadku
Budu bomba
Budu používat svojí hlavu jako zbraň,
najdu způsob jak uniknout šílenstvu
Máma vždy říkala, "Synu, kdybys měl mozek,
byl bys nebezpečný"
Asi se vyplatí být bez mozku
[Verse 2]
Fast forward some years later
A teenager, this is fun, sweet
I just got jumped twice in one week, it's complete
It's usually once a month, this is some feat
I've accomplished
They stomped me into the mud [gee] for what reason?
You stumped me,
But how do you get the shit beat outta you, beat down and be upbeat
When you don't have nothing, no valid shot at life
Chance to make it or succeed
'Cause you're doomed from the start
It's like you grew up on jump street from Jump Street
But if I could just get my head out my ass
I could accomplish any task
Practicin' trash talkin'
In a trance locked in my room, yeah but I got some plans, Mama
These damn rhymes are fallin'
Outta my pants pocket I can't stop it
And I'm startin' to blend in more,
In school this shit helps for sure
I'm getting more self-assured than I've ever been before
Plus no one picks on me anymore, I done put a stop to that
Threw my first punch - end of story
Still in my skull's a vacant, empty void
Been usin' it more as a bin for storage
Take some inventory
In this gourd there's a Ford engine, door hinge, syringe, an orange,
An extension cord and a Ninja sword
Not to mention four linchpins, an astringent stored
Ironing board, a bench, a wrench, an Ore winch, an attention whore
Everything but a brain, but dome's off the fucking chain
Like an independent store,
Something's wrong with my head
Just think if I had a brain in it, thank God that I don't
Cause I'd probably be Dahmer cause Mama always said
[Sloka 2]
Rychle dopředu, o několik let později,
jsem teenager, to je sranda, pěkný
Dostal jsem do držky dvakrát za jeden týden, je hotovo
Obvykle to je jednou za měsíc, to je výkon
Uspěl jsem,
zadupadli mě do bahna, tyjo kvůli čemu?
Vykáceli jste mě,
ale jak se zbavit té špíny, poražený ale stále pozitivní,
když nemáte nic, žádná platná šance v životě
příležitost něco dokázat nebo uspět
Protože jste prokletý od začátku,
jako vyrůstat na Jump Street z 21 Jump Street
Ale kdybych pohnul zadkem
Mohl bych uspět v čemkoliv
Procvičuju pomlouvání
V tranzu zamčený ve svém pokoji, jo, ale mám nějaké plány mami
Tyhle zatracený verše padají
z mojí kapsy, nemůžu to zastavit
A začínám míchat víc
Ve škole mi tyhle sračky určitě pomůžou
Začínám být sebevědomý víc než kdykoliv předtím
plus už mě nikdo nešikanuje, tomu jsem udělal
přítrž s první ránou - konec příběhu
V mojí lebce je stále prázdno, nula, nic
je využívaná spíš jako koš ke skladování
Udělám inventru
V týhle tykvi je motor Fordu, panty od dveří, stříkačka, pomeranč,
prodlužovák a Ninja meč,
nemluvě o čtyřech zákolnících, adstringens uložen
Žehlící prkno, lavička, klíč, Oru naviják, děvka žebrající o pozornost,
všechno kromě mozku, ale hlava je šílená
jako samostatný obchod
S mojí hlavou je něco špatně
Když pomyslím, že bych v ní měl mozek, díky bohu, že nemám
protože bych byl Dahmer, protože moje máma vždy říkala
[Hook]
'If you had a brain, you'd be dangerous
A brain you'd be dangerous
I'ma prove you wrong
Mama, I'ma grow one day to be famous
And I'ma be a pain in the anus
I'ma be the bomb
I'ma use my head as a weapon
Find a way to escape this insaness
Mama always said, 'Son, If you had a brain,
You'd be dangerous
Guess it pays to be brainless
[Refrén]
kdybys měl mozek, byl bys nebezpečný,
mozek, byl bys nebezpečný
Dokážu ti, že se mýlíš
Mami, jednoho dne budu slavný,
budu jako osina v zadku
Budu bomba
Budu používat svojí hlavu jako zbraň,
najdu způsob jak uniknout šílenstvu
Máma vždy říkala, "Synu, kdybys měl mozek,
byl bys nebezpečný"
Asi se vyplatí být bez mozku
[Bridge]
Now my mom goes “womp-womp-womp”
'cause I'm not that smart, but I'm not dumb
I was on a bottom of the pile gettin' stomped
But somehow I came out on top
[Bridge]
Moje máma dělá "womp-womp-womp"
Protože nejsem tak chytrý, ale nejsem hloupý
Byl jsem zadupán na dno hromady
Ale nějakým způsobem jsem vystoupal na vrchol
[Verse 3]
I told you one day, I said they'd have that red carpet rolled out, yo
I'm nice, yo, fuck it, I'm out cold
Now everywhere I go, they scream out 'Go'
I'm 'bout to clean house, yo
I'm Lysol, now I'm just household
Outsold the sellouts, freak the hell out
Middle America, hear 'em yell out in terror
They were so scared and those kids
Just about, belted out
Whatever spouted or fell out
Of my smart aleck mouth, it was so weird
Inappropriate, so be it, I don't see it
Maybe one day when the smoke clears, it won't be as
Motherfuckin' difficult, ch'yeah, 'til then hopefully ya'll
Little homos get over your fears and phobias
It's okay to be scared-straight, they said I provoke queers
'Til emotions evoke tears, my whole career's a stroke of sheer genius
Smoke and mirrors, tactical, practical jokes, yeah
You motherfuckin' "Insert insult here"
Who the fuck would've thunk that one little ole' MC'd
Be able to take the whole culture and re-upholstery it?
And boy, they did flock,
Can't believe this little hick locked
This hip-hop shit in his pocket and still the shit got
That white trash traffic in Gridlock
Shit hoppin' like six blocks from a Kid Rock
Insane Clown Posse Concert in mid Oc-tober
And God forbid I see the wizard and get a brain in my titanium cranium
Ya'll cause I'd turn into the Unabomber,
Mama always said,
[Sloka 3]
Říkal jsem vám, že jednoho dne pro mě budou roztahovat červený koberec
Jsem milý, srát na to, jsem naprosto úžasný
Kamkoliv jdu lidi vykřikují "Jeď
Chystám se uklidit dům,
jsem Savo, tak populární
Rychle vyprodáno, Střední Amerika vyšiluje
Slyším je řvát zděšením,
byli tak vystrašení a ty děti
zpívající nahlas
cokoliv vychrlím a vypustím
z mojí přemoudřelý pusy, bylo to tak divný,
nevhodný, tak budiž, já to nevidím
Možná jednoho dne, až se vyčistí vzduch, nebude to kurva tak
obtížné, do té doby, snad vy všichni
Malí buzeranti překonáte svůj strach a fobie
Je normální mít strach být hetero, řekli že provokuju teplouše
Dokud emoce vyvolávají slzy, moje celá kariéra je úder naprostého génia,
Iluze, taktický, praktický vtipy yeah
Ty zkurvenej "urážku vložit zde"
Kdo by si sakra pomyslel, že jeden malej MC by
byl schopný vzít celou kulturu a komplet jí přečalounit?
A chlape, udělali hejno,
nemůžou uvěřit, že takovej křupan zamknul
Hip-hop do své kapsy a stále ho má
Bílý smetí tvoří zácpy v Gridlocku
skáčou šest bloků od koncertu Kid Rocka
a Insane Clown Posse v polovině října
A bože chraň, vidím čaroděje dostanu mozek do mojí titanové lebky
protože bych se změnil v Unabombera,
Máma vždy říkala,
[Hook]
'If you had a brain, you'd be dangerous
A brain you'd be dangerous
I'ma prove you wrong
Mama, I'ma grow one day to be famous
And I'ma be a pain in the anus
I'ma be the bomb
I'ma use my head as a weapon
Find a way to escape this insaness
Mama always said, 'Son, If you had a brain,
You'd be dangerous
Guess it pays to be brainless
[Refrén]
kdybys měl mozek, byl bys nebezpečný,
mozek, byl bys nebezpečný
Dokážu ti, že se mýlíš
Mami, jednoho dne budu slavný,
budu jako osina v zadku
Budu bomba
Budu používat svojí hlavu jako zbraň,
najdu způsob jak uniknout šílenstvu
Máma vždy říkala, "Synu, kdybys měl mozek,
byl bys nebezpečný"
Asi se vyplatí být bez mozku
[Outro]
"Insaness" ain't even a word, you stupid fuck
Neither is "ain't"

[Outro]
"Šílenstvo" ani neni žádný slovo, demente
"neni" taky ne

Text pridala smizuzi

Text opravila Annndy

Video přidal StanMitchell

Preklad pridala Annndy

Preklad opravila Annndy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.