Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

[Verse 1]
One thousand different houses and munchausen
I'mma make you wanna punch out some fuckin' one "ouch"
What the fuck'd you hit me for?
Scream life as I punch counter and bunches out of anger
I once encountered a stranger
In a dumb gown, black hood
With a scythe
Shit I laughed in his face spit
Bitch gave me an extra life, like take this
Now get your ass back in that game
Bitch don't take shit for granted
And don't take shit, give it!
Only bull you should take is by the horns
A mixture of Whitey Ford and mighty Thor
I Everlast, pen is mightier than sword
Finish writing then record
Replenish keep writing more
Nothing's riding on it but your privates are you're fighting for
So you fight, scratch, you claw
Backs to wall
No one was there to catch you fall
You pick yourself back up, you dust your jacket off
You grab your balls, like they're gargantuan and
Ask yourself how fucking bad you want it
Pull out your pants, whoop your ass and flash it on em'
Nobodies gonna back you in the corner
Throw a hornet
No one's more ig-norant then you fuckin' four in the morning you're at the laboratory, storming
Like there's nothing that's more important
MC's you better consider this a formal warning, you're in for it
Girl, what would you do if I said your body was off the chain?
And I told you I smile every single time I saw your face
I ain't finished bitch
I meant in half, oil the blades
Nobody wants to play
They say I'm a spoiled little baby
But
Jeden tisíc rozdílných domů a Munchausen
Chci tě dostat do nálady, kdy budeš chtít někomu jednu vlepit "ouch"
Za co si mě kurva praštil?
Křič život
Křičím život jak jsem praštil do stolu a hrozny hněvu
Jednou jsem se setkal s cizincem
V hloupém rouchu, s černou kapucí
S kosou
Kurva vysmál sem se mu a plivl mu do tváře
Ten zmrd mi dal jeden život navíc, takhle to beru
Teď dostaň svou prdel zpátky do té hry
Píčo, neber sračky za samozřejmost
A neber sračky, ale rozdávej je
Jenom býka můžeš vzít za rohy
Mix Whiteyho Forda a mocného Thora
Vydržím, pero je mocnější než meč
Dokonči psaní, pak to nahraj
Doplň to a napiš víc
Nic nejde samo, ale ty bojuješ kvůli sobě
Takže se per, škrabej, vyškrabej se zpět po zdech
Nikdo tu nebyl aby zachytil tvůj pád
Sám jsi se zvedl, vyprášil sis mikinu
Chytil ses za koule, jako by byly obří a
Zeptej se sám sebe, jak to moc kurva chceš
Sundej si kalhoty, ukaž prdel a vyblejskni je
Nikdo tě nebude držet v rohu
Hoď sršní
Nikdo neni kurva víc arogantní než ty ve 4 ráno, když seš v pracovně , přemýšlíš
Jako by nebylo nic důležitějšího
MC radši lépe zvažte tohle formální varování, jste tu kvůli tomu
Holka, co bys dělala, kdybych řekl, že tvé tělo bylo utržené ze řetězu?
A řekl jsem ti, že se směji každý den, kdy vidím tvoji tvář
Ještě to neskončilo, děvko
Myslel jsem to jenom napůl, naolejujte ostří
Nikdo nechce hrát
Říkají, že jsem zkažený malý dítě,
Ale
[Hook]
Nobody put's baby in the corner
I'm only trying to warn ya
Cus that baby get's mad
And get's to throwing a tantrum
He'll fucking flip on ya
Nikdo netlačí dítě do rohu
Jenom vás zkouším varovat
Protože to dítě je vzteklý
A za chvíli dostane rapl
A bude ho směřovat na vás
Cus' nobody put's baby in the corner
I'm only trying to warn ya
Cus that baby get's mad
And get's to throwing a tantrum
He'll fucking flip on ya
Nikdo netlačí dítě do rohu
Jenom vás zkouším varovat
Protože to dítě je vzteklý
A za chvíli dostane rapl
A bude ho směřovat na vás
[Verse 2]
What goes through an addict's brain?
Besides static pain and big daddy kane
Break, beats and words
An erratic train of thought
Like splatter paint
Scatter brain
Yeah maybe why that explains
Why you're back but you don't rap the same
And you're looking way thinner
Because your hunger got you looking like
They took away dinner
Sugar ray leonard wouldn't sugar coat a fucking booger though
Just to wipe that bitch on a hooker's coat
When you say you're a chooka what chooka what
Now fling that bitch from your fingertips
I hope it lands on another rap singers lips
Who can't think of shit
Anything of wit, that's interesting to spit
Whose king of this fucking English Lit?
Let your middle fingers flip
On each hand, whilst extending this shit
How low can you go?
Lower then Chuck D ho
Hear the bass of this in my voice
Rocky's back, where's my Adrian?
Nobodies crazy as shady in an eighty million mile radius
I'm what Tom Brady is to the patriots of rap
Not a man, I'm a weapon
Who just happened to be a rapper
Who just happen to be on the crapper
When it happened I had an epiphany
In the bathroom, I'd never be the same after
Now I'm back with an apper-tite
For destruction the fucking recipe for disaster
So let's eat cos' I'm famished
Every deed is a dastardly one
Evil its past it
Even you asking for me to be pulled
Like to people
Is like me having my teeth pulled
Co se honí narkomanovi v hlavě?
Za neustávající bolestí a Big Daddy Kane
Break, beaty a slova
Nevyzpytatelný proud myšlenek
Jako nastříkaná barva
Rozptýlený mozek
Yeah možná tohle vysvětluje
Proč seš zase zpátky ale nerapuješ už o tom samém
A vypadáš o dost hubenější
Sugar Ray Leonard by nebral zasraný soply, myslim
Když řekneš že máš štígro, co štígro, co
Teď odlep tu sračku od špiček svých prstů
Doufam, že to přistane na hubě nějakýho jinýho rapera
Co nedokáže ani kurva myslet
To nebyl vtip, je jednoduché plivat na jiné
Kdo je král téhle zkurvené anglické literatury?
Nechť tvuj prostředníček vyletí
Na obou rukách, zatímco natahuješ tuhle sračku
Jak nízko dokážeš jít?
Níž než Chuck D hou
Poslouchej hloubku tohohle v mým hlasu
Rocky je zpátky, Kde je můj Adrian?
Nikdo neni tak bláznivej jako Shady v okruhu 8 miliónů mil
Jsem to, co je Tom Brady pro patrioty rapu
Nejsem člověk, jsem zbraň
Kdo se nechal stát raperem
Kdo se prostě nechal stát další sračkou
Když se to stalo, měl sem zjevení
V koupelně, po něm jsem už nikdy nebyl stejný
Teď jsem zpátky i s fanfáry
Abych zničil zasraný recept na katastrofu
Tak se pojďme nažrat, páč jsem vyhladovělý
Každá hloubka je ta podlá
Zlo přešlo samo sebe
Už i ty se mě ptáš, abych se nechal vézt
Jako těch lidí
Je to jako nechat si trhat zub
[Hook]
Nobody put's baby in the corner
I'm only trying to warn ya
Cus that baby get's mad
And get's to throwing a tantrum
He'll fucking flip on ya
Nikdo netlačí dítě do rohu
Jenom vás zkouším varovat
Protože to dítě je vzteklý
A za chvíli dostane rapl
A bude ho směřovat na vás
Cus' nobody put's baby in the corner
I'm only trying to warn ya
Cus that baby get's mad
And get's to throwing a tantrum
He'll fucking flip on ya
Nikdo netlačí dítě do rohu
Jenom vás zkouším varovat
Protože to dítě je vzteklý
A za chvíli dostane rapl
A bude ho směřovat na vás
[Verse 3]
So step inside of dimension
The demented side of a mind
That's like the inside of an engine
While I multiply your undivided attention
But be reminded that if I didn't mention
I lose my mind and my temper
You'll be the first one
Who finds him offensive
Got him climbing the fences
Lost some time to addiction
But look up rhyme in the dictio-nary
I'm in the picture
Eminem is the synonym for it
I'm an enigma
Fuck it let's get to the meat, balls
I'm gonna skip the veg and potatoes
Edgamacater, they are
Shit legends are madea
Spit treachreous data
Shit that you would say to your worst enemy
This wretchedness is
What you get when you mix Treach with a Jada
And combine em' with Method Man and Redman
Whit meth-amphetamines in his left hand
And in his right there's a sledge-hammer
And pajamas, standing in front of a webcam
Beating himself in the head, til Russell let's him off dead jam
Maybe I need my head examined
Hannibal Lecter with a dead lamb
Hanging from his ceiling dripping with a bed pan
I need meds!
Swear to god cus' If I go off the edge
T.I ain't talking me off a ledge man
Heart throb at a fart, ah nah
More like a smart slob, part blob
That'll stab you with a sharp ob-ject
To the heart and leave claw marks
All over the Wal-Mart walls
Little baby with large balls
Fuck mud slinging, I'm blood flinging
There's nothing on this fucking earth better then being
King of the playground
I hate the swings but I love being the underdog
Cos when I'm pushed
I end up swinging up
Tak vstup dovnitř dimense
Dementní strana mysli
Je to jako vnitřek motoru
Zatímco já násobím tvou rozdělenou pozornost
Ale pamatuj si, že kdybych se nezmínil
Ztratil bych rozum a charakter
Byl bys ten první
Komu připadá ofenzivní
Donutili ho přelézt ploty
Ztratit nějaký čas na závislost
Ale najdi si ve slovníku slovo "rým"
Je tam má fotka
Eminem je pro to slovo synonymem
Jsem Enigma
Seru na to, pojďme na hlavní chod
Přeskočim zeleninu a brambory
Edgamacater, oni jsou
Zasraný legendy jsou vytvořeny
Plivání zrádných dat
Sračka, kterou bys řekl svému úhlavnímu nepříteli
Tahle ubohost je
Co dostaneš, když mixuješ Treach s Jadou
A zkombinuješ to s Method Manem a Redmanem
Špetka metamfetaminu v jeho levé ruce
A v jeho pravačce je kladivo
A pyžama, stojící naproti webkameře
Mlátí se do hlavy, než je Russel nechá uvíznout na mrtvém bodě
Možná potřebuju vyšetřit hlavu
Hannibal Lecter s mrtvým jehňátkem
Visící ze stropu, kape na postel
Potřebuju léky!
Přísahám Bohu, protože jsem se dostal z okraje
T.I. o mě nemluví jako o koženém muži
Srdce buší jako prdy, ah nah
Více jako chytrý flákač, část kapky
To tě bodne ostrým předmětem
Do srdce a nech stopy drápů
Po všech zdech ve Wall-Martu
Malé dítě s velkejma koulema
Srát na nalepené bahno, mrhám krví
Nic na téhle zasraný zemi neni lepší než bytí
Král hřiště
Nesnášim houpačky, ale miluju být vyděděncem
Protože když mě někdo strčí
Skončím zhoupnutím vzhůru

Text pridal Kochac

Video přidal StanMitchell

Preklad pridal Matras

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.