Playlisty Pokec
Reklama

Peter Pan - text, preklad

Everyone's on a rocket ship
Leaving the earth ooh-oh-oh
Shooting up so fast into the great unknown
Letting go of the nursery rhymes
Locked on land ooh-oh-oh
Left behind in another time all alone
Každý je na raketové lodi
Opouští zemi ooh-oh-oh
Střílení tak rychle do velkého neznáma
Opouštění školkovských říkadel
Zamčené na zemi ooh-oh-oh
Zanech všechno samotné na někdy jindy
I know that I can't be a kid forever
But I know that I must live it now or never
Já vím, že nemůžu být dítětem navždy
Ale také vím že musím žít teď nebo nikdy
Guys I am not like Peter Pan
I can't live forever in a Neverland
But I'm not gonna grow up too fast
I want my childhood to last
I am not like the boys and girls
Who live in their never-aging world
I wanna freeze time at the drop of a hat
But even I can't do that
Kluci já nejsem jako Petr Pan
Nemůžu žít navěky v Nikdyzemi (Země Nezemě)
Ale nevyrostu tak rychle
Chci aby moje dětství trvalo
Já nejsem jako chlapci a dívky
Kteří žíjí v jejich nikdy nekončící zemi
Chci zmrazit čas na pokles klobouku
Ale ani tohle nemohu udělat
See 'em taking off
I see 'em going so fast ooh-oh-oh
Watch 'em leaving me behind as part of their past
Putting on a cover
In a world their own ooh-oh-oh
With their painted faces standing all alone
Vidět je vzlétat
Vidím je jak jdou tak rychle
Pozoruji je jak mě opouštějí jako součást své minulosti
Nasazují si kryt
V jejich vlastním světě ooh-oh-oh
Všichni stojí sami s jejich namalovanými obličeji
I know that I can't be a kid forever
But I know that I must live it now or never
Já vím, že nemůžu být dítětem navždy
Ale také vím že musím žít teď nebo nikdy
Guys I am not like Peter Pan
I can't live forever in a Neverland
But I'm not gonna grow up too fast
I want my childhood to last
I am not like the boys and girls
Who live in their never-aging world
I wanna freeze time at the drop of a hat
But even I can't do that
Kluci já nejsem jako Petr Pan
Nemůžu žít navěky v Nikdyzemi (Země Nezemě)
Ale nevyrostu tak rychle
Chci aby moje dětství trvalo
Já nejsem jako chlapci a dívky
Kteří žíjí v jejich nikdy nekončící zemi
Chci zmrazit čas na pokles klobouku
Ale ani tohle nemohu udělat
Everyone's pushing for us to grow up
But everything's happening way too fast
Everything's changing it's all rearranging
But you only live once
Všichni jsou tlačeni k tomu aby vyrostli
Ale všechno se děje tak rychlým způsobem
Všechno se mění to všechno se přeskupuje
Ale ty žiješ jen jednou
Guys I am not like Peter Pan
I can't live forever in a Neverland
But I'm not gonna grow up too fast
I want my childhood to last
I am not like the boys and girls
Who live in their never-aging world
I wanna freeze time at the drop of a hat
But even I can't do that
Kluci já nejsem jako Petr Pan
Nemůžu žít navěky v Nikdyzemi (Země Nezemě)
Ale nevyrostu tak rychle
Chci aby moje dětství trvalo
Já nejsem jako chlapci a dívky
Kteří žíjí v jejich nikdy nekončící zemi
Chci zmrazit čas na pokles klobouku
Ale ani tohle nemohu udělat

Text pridala KuroNeko

Video přidala KuroNeko

Preklad pridala _Katherine-_

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.