Pokec Playlisty
Reklama

Point Zero - text, preklad

playlist Playlist
Save me
Find me
Save me
Or speak to me
Zachraň mě
Najdi mě
Zachraň mě
Nebo ke mně mluv
You tried to stop me in my darkest hour
I don’t consider no more
The reckoning of those consequences
You tried so much to save me once more
A veil of fog
The only thing I saw and nothing more
Snažila si mě zastavit v mojí temný hodině
Už jsem to víc nezvažoval
Odplata z těhle důsledků
Snažila jsi se mě moc zachránit a ne jednou
Závoj mlhy
Jediné, co jsem viděl a nic víc
Oh fuck that shit
Hear me scream:
Do prdele tohle hovno
Slyšte mě křičet:
Save me, find me
When I’m down and lost at all
Speak to me and hold me
You will never find a guard like me!
Zachraň mě, najdi mě
Když jsem dole a ztracen v tom všem
Mluv se mnou a obejmi mě
Už nikdy nenajdeš takovou stráž jako mě!
Come rape me once more
Come and stab me again
I bless myself to suffer all my burden
Fear my world behind
I burn the mask you’ve worn
To strike the end of games
As time has gone by
Přijď mě ještě jednou znásilnit
Přijď a bodni mě znovu
Žehnám sám,abych trpěl za všechna má břemena
Boj se mého světa
Spálím masku,kterou si nosila
Udeřit konec hry
Jak čas uplynul
Oh fuck that shit
Hear me scream:
Do prdele tohle hovno
Slyšte mě křičet:
Save me, find me
When I’m down and lost at all
Speak to me and hold me
You will never find a guard like me!
Zachraň mě, najdi mě
Když jsem dole a ztracen v tom všem
Mluv se mnou, a obejmi mě
Už nikdy nenajdeš takovou stráž jako mě!
I scrambled out of the grave of life
And crowned the fate of my misery
And fled from the shadow of mine
I will never regret, I will never forget
All the time that we had
You stabbed a knife in my back
Tore my heart out my chest
I bent down to my knees
And now I’m coming back!
Vyškrábal jsem se z hrobu mého života
A korunoval osud mého trápení
A uprchl ze stínu dolu
Nikdy nebudu litovat, nikdy nezapomenu
Celou dobu jsme tohle měli
Zabodlas mi nůž do zad
Vytrhlas mé srdce z hrudi
Sklonil jsem se na kolena
A teď se vrátím!
When I’m down and lost at all
Speak to me and hold me
You will never find a guard like me
Save me, find me
You will never find a guard like me
Save me, find me
Speak to me
Když jsem dole a ztracen v tom všem
Mluv se mnou, a obejmi mě
Už nikdy nenajdeš takovou stráž jako mě!
Zachraň mě, najdi mě
Už nikdy nenajdeš takovou sráž jako mě!
Zachraň mě, najdi mě
Mluv se mnou
Save me, find me
Speak to me
Zachraň mě, najdi mě
Mluv se mnou

Text pridal Kosmonaut

Video přidal Kosmonaut

Preklad pridal Kosmonaut

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.