Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist
I live deep in symmetry
In my anonymity
Je t’adore, ma vie tres difficile
I’ll take hours to perfect
In this room of disconnect
All I need are mannequins and me
Fabric straight from arm to arm
Rescuing my heart from harm
All that I can see speaks of finesse
Radically my fashion dreams,
Costumed men and models scream
Fame is nothing more than force duress
Let them comment of my cold behaviour
Beauty has a price that’s paid by greed
Žiji hluboko v symetrii
V mé anonymitě
Miluji tě, život je velmi obtížný
Bude to trvat hodiny, než to bude perfektní
V téhle místnosti bez spojení
Vše, co je třeba jsou modely a já
Tkanina, od paže k paži
Zachraňuje mé srdce před úrazem
Vše, co vidím, mluví o jemnosti
Radikálně mé módní sny
Muži v kostýmech a křičící modely
Sláva není nic víc, než síla nátlaku
Nechte je okomentovat mé chladné chování
Krása má svou cenu a ta je teď placena chamtivostí
Where I am
I will stand alone
I don’t need the money
I do want for much
These two hands
Never will they mourn
I’d rather you not love me
Before you want too much
Kde jsem
Budu stát sama
Nepotřebuju ty peníze
Já chci něco víc
Tyhle dvě ruce
Ty nebudou nikdy truchlit
Raději bych, abys mě nemiloval
Předtím, než budeš chtít ze všeho mnohem víc

Travelling I do forget
Every single last regret
Solitarily there is one quest
To my cause I will devote
All my passion, note for note
To create and fill this emptiness
Freedom that lies underneath
Let it fall and let them breathe
Bodies are not meant to be so bound
I’m the dancer of the dance
Let the socialites in her hands
Let them love me when I’m not around
When they speak their words of my demeanor
I will let them fuel, wipe their fire

Cestováním zapomínám
Každou poslední lítost
Je tu jediný úkol u osamění
Mému případu věnuji
Veškerou mou vášeň, nota za notou
Abych vytvořila a zaplnila tu prázdnotu
Svoboda, která leží pod tím vším
Nech ji být a nech ji dýchat
Těla nejsou určený k tak pevnému svázání
Jsem tanečnice tohoto tance
Nech společnost, ať se sama v tom patlá
Nech je, aby mě milovali, když nejsem poblíž
Když mluví, jejich slova jsou slova mého chování
Nechám jim trochu paliva, setři jejich oheň (?)

Where I am
I will stand alone
I don’t need the money
I do want for much
These two hands
Never will they mourn
I’d rather you not love me
Before you want too much

Kde jsem
Budu stát sama
Nepotřebuju ty peníze
Já chci něco víc
Tyhle dvě ruce
Ty nebudou nikdy truchlit
Raději bych, abys mě nemiloval
Předtím, než budeš chtít ze všeho mnohem víc

Fading as I live in isolation
Information spreads that I have left
For them let it be an education
Those who cherish me will not let them forget

Uvadám tím, jak žiju v izolaci
Šíří se informace o tom, že jsem odešla
Nechť je to pro ně vzděláním
Ti, kteří si mě váží, je nenechají zapomenout

Where I am
I will stand alone
I don’t need the money
I do want for much
These two hands
Never will they mourn
I’d rather you not love me
Before you want too much

Kde jsem
Budu stát sama
Nepotřebuju ty peníze
Já chci něco víc
Tyhle dvě ruce
Ty nebudou nikdy truchlit
Raději bych, abys mě nemiloval
Předtím, než budeš chtít ze všeho mnohem víc

Text pridala ajousinka

Video přidala ajousinka

Preklad pridala NikitaB

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.