Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Hey handsome have you got the time
I've been watching you since the moment you arrived
A white suit from London, and shoes from Paris
Don't'cha wanna spend about an hour with me
Hej hezoune máš čas
Sledovala jsem tě od doby co jsi přijel
Bílý oblek z Londýna, a boty z Paříže
Nechtěl by jsi se mnou strávit hodinku
The scent and the aroma refuses to breathe
It's more like a haze that is trying to succeed
It's drawing me in and pulling me to you
And every thought I have turns the language blue
Ta vůně a to aroma odmítá dýchat
Je to víc jako mlha, která se snaží uspět
Přimalovává mě to dovnitř a přitahuje k tobě
A každá myšlenka obrátila řeč na modro
All it costs is just a minute now
For one dollar you can show me how
I'll take your hand and then your worries too
In just one dance I'll make your dreams come true
Vše co stojí je teď pouhá minuta
Za dolar mi můžeš ukázat jak
Vezmu tě za ruku a tvé obavy též
V pouhém jednom tanci se ti splní tvá přání
Your dreams come true, mmm... Splní tvá přání, mmm...
Don't know why you play hard to get
I'm here to kiss away any thoughts of your regret
The silk tie from Siam shows elegance and class
Handsome as the heavens that a film would never cast
Nevím proč hraješ tak těžce pro to něco dostat
Jsem tu pro polibek za jakékoliv myšlenky tvé lítosti
Hedvábná kravata od Siam ukazuje eleganci a třídu
Krásný jako nebe, kterého ve filmu nikdy neobsadí
But underneath the mask I see the skin of a man
Smooth and seductive who's really got a plan
It's drawing me in, magnetically to you
You haven't got forever, but I got that too

Ale pod tou maskou vidím kůži muže
Hladký a svůdný, kdo má opravdu plán
Přimalovává mě to dovnitř, magneticky k tobě
Nemáš věčně, ale já to mám také
All it costs is just a minute now
For one dollar you can show me how
I'll take your hand and then your worries too
In just one dance I'll make your dreams come true
Vše co stojí je teď pouhá minuta
Za dolar mi můžeš ukázat jak
Vezmu tě za ruku a tvé obavy též
V pouhém jednom tanci se ti splní tvá přání
Your dreams come true
I make your dreams come, I make your dreams come
I make your dreams come true
Splní tvá přání
Splním ti tvá přání, splním ti tvá přání
Splním ti tvá přání
I'm like the smoke on your fire
Smoldering endless desire
How long will your flame burn
Jsem jako kouř ve tvém ohni
Doutnající nekonečné touze
Jak dlouho bude tvůj plamen hořet
All it costs is just a minute now
For one dollar you can show me how
I'll take your hand and then your worries too
In just one dance I'll make your dreams come true
Vše co stojí je teď pouhá minuta
Za dolar mi můžeš ukázat jak
Vezmu tě za ruku a tvé obavy též
V pouhém jednom tanci se ti splní tvá přání
All it costs is just a minute now
For one dollar you can show me how
I'll take your hand and then your worries too
In just one dance I'll make your dreams come true
Vše co stojí je teď pouhá minuta
Za dolar mi můžeš ukázat jak
Vezmu tě za ruku a tvé obavy též
V pouhém jednom tanci se ti splní tvá přání

Text pridala petronelka3

Video přidala hanbor

Preklad pridala Lady_Leny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.