Pokec Playlisty
Reklama

Ricky Fray - text, preklad

We will never obey you never give in
Never live the live that other people living
Nikdy vás neposlechneme nikdy se nepoddáme,
nikdy nebudeme žít život co všichni ostatní žijí.
because you are the waste road under the ground
We will be alone but you will hear us shout
protože vy jste ten odpad, cesta pod zemí
budeme sami, ale uslyšíte nás řvát.
So where are you now you people with brains
You better shut the fuck up we will never be the same
Tak kde jste teď, vy lidé s mozkem,
měli by jste radši držet hubu my nikdy nebudeme stejní.
Your whole body sweats got nothing to say bitch
Now listen to me closely we are Embers Bridge
Celé tvé tělo se potí, nemáš na to co říct ty kurvo,
teď me dobře poslouchej, my jsme Ember's Bridge.
This time i cant fake it
I dont got the strenght to brake it
Sometimes im frustrated
All the things i loved has faded
Tentokrát to nemůžu předstírat,
nemám sílu na to to prolomit
někdy jsem zklamaný
všechny věci co jsem měl rád uvadly.
So what are you gonna do now
You can try to stop us you can try to freak out
Tak co budeš dělat teď,
můžeš nás zkusit zastavit, můžeš zkusit vyšilovat,
Who are you Im Ricky Fray
Im just stupid motherfucker i like to complain
Kdo že to jsi ? Já jsem Ricky Fray,
jsem hloupý zkurvysyn a rád si stěžuju.
Still the same questions falls on our heads
We dont got the answers dont you understand that
Pořád ty samé otázky padají na naše hlavy,
my nemáme odpovědi copak tomu nerozumíte,
it's Too late to save us fake smiles to gave us
Nothing to say just out of the way blast !
je pozdě na to nás zachránit, pozdě na to nám dávat falešné úsměvy, už není co říct, jděte nám z cesty.
This time i cant fake it
I dont got the strenght to brake it
Sometimes im frustrated
All the things i loved has faded
Tentokrát to nemůžu předstírat,
nemám sílu na to to prolomit
někdy jsem zklamaný
všechny věci co jsem měl rád uvadly.
Dont you understand I cant just pretend
This is who i am lost in wonderland
Wake up why you scream feelings that i feel
You live in a dream so what the fuck is real !
Copak nerozumíš, nemůžu jen předstírat
tohle je kdo jsem, ztracen v říši divů,
Vstávej proč křičíš, pocity které cítím,
žiješ ve snu, tak co je kurva skutečné !

Text pridal EmbersBridge

Video přidal EmbersBridge

Preklad pridal EmbersBridge

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.