Pokec Playlisty
Reklama

Balance - text, preklad

im walking in the town
just looking at the ground
all the people around
trying to find a way out
Jdu po městě
jen koukám do země
všichni ti lidé okolo
snažím se najít cestu ven
walking on the street
steps going to the beat
my feet starts to bleed
my mind is falling deep
jdu po ulici
kroky jdou do tempa
moje chodidla začínají krvácet
moje mysl se propadá hluboko
i take a look around, someone starts to shout
its paralyzing hypnotizing someone help me out
the only thing i know its time for me to go
place only i know come with me i will show
podívám se okolo sebe, někdo začal křičet
je to paralyzující, hypnotyzující někdo mi pomozte ven
jediná věc co vím, je čas abych šel
na místo které znám jen já, pojď se mnou ukážu ti ho
I see the sun shining at me
i hear birds singing on a tree
my soul is starting to break free
that pain will never get me
vidím jak na mě svítí slunce
slyším ptáky zpívat na stromech
moje duše se začíná uvolňovat
tahle bolest mě nikdy nedostane
I came on road full of dust
the only one i trust
it lets me forget the past
time dont run out so fast
přišel jsem na cestu plnou prachu
na tu jedinou které věřím
dovoluje mi zapomenout minulost
čas neutíká tak rychle
it gives me the rest
my heart feel the best
as long as pounding in my chest
yo yo welcome to my nest
dává mi odpočinek
moje srdce se cítí nejlépe
dokud bije v mojí hrudi
yo yo vítej v mém hnízdě
even tho these days are dark, i keep on smiling, keep on smiling
even tho i face the sharks, i keep on fighting, keep on fighting
even tho it's just a little spark, i keep on trying, keep on trying
even tho these days are dark, i keep on singing, keep on singing
I když jsou tyhle dny temné, nepřestávám se usmívat, nepřestávám se usmívat
I když bojuji se žraloky, nepřestávám bojovat, nepřestávám bojovat
I když je tu jen malá jiskra, pořád se pokouším, pořád se pokouším
I když jsou tyhle dny temné, nepřestávám zpívat, nepřestávám zpívat
-RAP PART- - RAP PART-
for the killers, liars those who have tryed
for those who never give up the fight
keep an eye on what you barry and what you preserve
cause in the end everyone gets what they deserve
pro všechny vrahy, lháře ty kteří se pokoušeli
pro všechny kdo nikdy neutíkají z boje
dávejte pozor na to co pohřbíte a co zachováte
protože na konci každý dostane co si zaslouží
we are all searching for paradise
there is one thing we dont realize
our heart's constantly paralized
because of things we cannot sacrifice

všichni hledáme ráj
je tu jedna věc co si neuvědomujeme
naše srdce neustále paralyzovaná
kvůli věcem které nedokážeme objetovat
searching for paradise
constatnly paralized
searching for paradise
constantly paralized
hledáme ráj
neustále paralyzováni
hledáme ráj
neustále paralyzováni
even tho these days are dark, i keep on smiling, keep on smiling
even tho i face the sharks, i keep on fighting, keep on fighting
even tho it's just a little spark, i keep on trying, keep on trying
even tho these days are dark, i keep on singing, keep on singing
I když jsou tyhle dny temné, nepřestávám se usmívat, nepřestávám se usmívat
I když bojuji se žraloky, nepřestávám bojovat, nepřestávám bojovat
I když je tu jen malá jiskra, pořád se pokouším, pořád se pokouším
I když jsou tyhle dny temné, nepřestávám zpívat, nepřestávám zpívat

Text pridal EmbersBridge

Text opravil EmbersBridge

Video přidala RiriFenty

Preklad pridal EmbersBridge

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.