Pokec Playlisty
Reklama

Rainbow - text, preklad

playlist Playlist
Fate touched my life
Led you my way --
Within a heartbeat
I was caught by your light
Osud se dotkl mého života
vedl mi tě do cesty
s tlukotem srdce
Byla jsem přichycena k tvému světlu
The surface shivered
Unveiled so unexpected beauty
True and fateful bright
Povrch se otřásl
neskrytá tak neočekávaná krása
pravda a osudová zář
You are the thought that covers me tonight
Beautiful soul -- sacred ways of life
Unfold my wings -- reach out for your light
To shelter you from pain tonight
Jsi myšlenka která mě dnes v noci zakryje
nádherná duše - posvátné cesty života
roztáhly má křídla natahující se po tvém světle
aby tě ukryla dnes večer před bolestí
A flare in time
Gathered our souls
As they touched gently
Sacred ways of fate
Zář času
posbírala naše duše
hned jak se lehce dotkly
posvátné cesty osudu
Love entered my life
So unexpected though so welcome
Living in your eyes
Láska mi vstoupila do života
tak nečekaná myšlenka tak vítaná
žijící v tvých očích
And though I know my fight begins
My soul's melting within
a myšlenka vím můj boj začíná
moje duše se vpouští
You are the thought that covers me tonight
Beautiful soul -- sacred ways of life
Unfold my wings -- reach out for your light
My heart it breaks for you tonight
Jsi myšlenka která mě dnes v noci zakryje
nádherná duše - posvátné cesty života
roztáhly má křídla natahující se po tvém světle
aby tě ukryla dnes večer před bolestí
My heart steady beats for you (eternal on, eternal on)
No despairing darkness can blind my sight
Show me your colours -- my ray of light...
I'm burning bright -- alive!
Moje srdce stále pro tebe tluče (navěky,
navěky)
Žádná zoufalá temnota mi nezaslepí zrak
Ukaž své barvy - můj paprsku světla...
Hořím zářivě - živá!
You are the thought that covers me tonight
Beautiful soul -- sacred ways of life
Unfold my wings -- reach out for your light
Never forsake -- it's once in a life...
Jsi myšlenka která mě dnes v noci zakryje
nádherná duše - posvátné cesty života
roztáhly má křídla natahující se po tvém světle
aby tě ukryla dnes večer před bolestí

Text pridal nightmareph

Video přidal nightmareph

Preklad pridala Dark_desire

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.