Pokec Playlisty
Reklama

For Such A Long Time - text, preklad

playlist Playlist
My heart's filled with loneliness and pain
Lying in my lover's arms,
I hear him breathe and I can feel
The beating of his heart
Mé srdce je plné osamění a bolesti
Ležící v náruči mého milence
Slyším ho dýchat a cítím
Bušící srdce
His hand caresses my skin
And he whispers words of love
He's sleeping in my arms and I can feel
Loneliness in my heart
Jeho ruka hladí mou kůži
A šeptá mi slova lásky
Spí v mém náručí a cítím
Osamění v mém srdci
He only reminds me of you
So I do all the things with him
For such a long time
Jen mi připomíná tebe
Tak dělám všechno s ním
Za tak dlouhou dobu
For such a long time Za tak dlouhou dobu
He tells me it's a dream coming true
And I wish it would be your voice
For such a long time
Říká mi, že sen ožívají
A přeju si, aby to byl tvůj hlas
Za tak dlouhou dobu
I take what I can get, can't be alone
I need someone beside me now
His strong arms hold me close and I can feel
His love from deep inside
Beru, co můžu získat, nemůžu být sama
Potřebuju někoho po boku
Jeho silná náruč mě drží blízko a cítím
Jeho lásku z hloubi nitra
I'm looking in his eyes deep as the sea
I know I'll hurt him bad
He's giving all he has and I can feel
No love for him right now
Dívám se do jeho očí hlubokých jako moře
Vím, že ho ošklivě zraním
Dává mi všechno, co má a já necítím
K němu žádnou lásku
He only reminds me of you
So I do all the things with him
For such a long time
Jen mi připomíná tebe
Tak dělám všechno s ním
Za tak dlouhou dobu
For such a long time Za tak dlouhou dobu
He tells me it's a dream coming true
And I wish it would be your voice
For such a long time
Říká mi, že sen ožívají
A přeju si, aby to byl tvůj hlas
Za tak dlouhou dobu

Text pridal nightmareph

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.