Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Come calm my angerPojď uklidnit můj hněv
Our love is like a perfect sky
Deep blue and the sun is shining
But it seems that sometimes
There have to be some clouds
Naše láska je jako perfektní obloha
Hluboká modrá a slunce svítí
Ale zdá se, že občas
Tam musí být nějaké mraky
And suddenly I feel this destructive anger
Deep inside
And suddenly I feel this destructive anger
Is about to rise
A najednou já cítím ten ničivý hněv
Hluboko uvnitř
A najednou já cítím ten ničivý hněv
Hodlá růst
Please come and calm this anger
You're the one to calm this anger
And if you can't calm this anger
It'll surely devour me this anger
Prosím přiď a uklidni ten hněv
Jsi jediný, kdo může ten hněv uklidnit
A jestli nedokážeš uklidnit ten hněv
Zcela jistě mě ten hněv pohltí
Dark clouds is a perfect sky
And the air is getting colder
The rain starts to fall
We feel stormy wind in our faces
Temné mraky jsou perfektní oblohou
a vzduch chladne
Začíná pršet
Cítíme bouřlivý vítr ve svých tvářích
And suddenly I feel this destructive anger
Deep inside
And suddenly I feel this destructive anger
Is about to rise
A najednou já cítím ten ničivý hněv
Hluboko uvnitř
A najednou já cítím ten ničivý hněv
Hodlá růst
Please come and calm this anger
You're the one to calm this anger
And if you can't calm this anger
It'll surely devour me this anger
Prosím přiď a uklidni ten hněv
Jsi jediný, kdo může ten hněv uklidnit
A jestli nedokážeš uklidnit ten hněv
Zcela jistě mě ten hněv pohltí
Glaring lightning breaks the clouds
And thunder is rumbling loudly
The elements have turned mad
It seems that it all will break down
Oslnivé blesky rozbijí mraky
a bouře hlasitě hřmí
Elementy zešílely
Zdá se, že se to všechno zhroutí
Please come and calm this anger
You're the one to calm this anger
And if you can't calm this anger
It'll surely devour me this anger
Prosím přiď a uklidni ten hněv
Jsi jediný, kdo může ten hněv uklidnit
A jestli nedokážeš uklidnit ten hněv
Zcela jistě mě ten hněv pohltí

Text pridal nightmareph

Video přidal nightmareph

Preklad pridala MiraSpeed

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.