Pokec Playlisty
Reklama

Death Is Not the End - text, preklad

playlist Playlist
Going round in circles
Another dreary day
Any crumb of hope could save
An animal at bay
Točím se v kruzích
Další strašný den
Jakákoliv drobná naděje by mohla zachránit
Zvíře v zátoce
The prime of life has gone by
Caught in no man's land
No rosy dawn can light my day
Neither family, nor friend
Počátek života prošel
Chycena v zemi bez lidí
Žádný růžový úsvit nemůže osvítit můj den
Ani rodina ani přítel
And in a lucid moment
It was all so very clear
The time is right
To overcome the fear
A v lucidní chvíli
Bylo všechno naprosto jasné
Čas je správný
Na překonání strachu
Taking a stroll down on memory lane
One moment, one lifetime, we'll meet again
'Cause I still believe, death is not the end
(It's) all mortal clay, but my soul transcends
Procházím se ve vzpomínkách
Jedna chvíle, jeden život, potkáme se znovu
Protože stále věřím, že smrt není konec
(Je to) všechno smrtelná hlína, ale má duše přesahuje
The gloomy thoughts have come back
I couldn't find my way
What could have been, could I have seen
Why led it astray?
Ponuré myšlenky se vrací
Nemohla jsem najít svou cestu
Co mohlo být, co jsem mohla vidět
Proč mě to svedlo?
One day I was hoping
To set the world on fire
And looking back now in the end
Left is the desire
Jednoho dne jsem doufala
V zapálení světa
A ohlížím se zpět na konec
Zůstala touha
But please enshrine the memory
And build a place for me
I'll be there
Always lean on me
Ale prosím, uchovej si vzpomínku
A postav pro mě místo
Budu tu
Vždycky se na mě spolehni
Taking a stroll down on memory lane
One moment, one lifetime, we'll meet again
'Cause I still believe, death is not the end
(It's) all mortal clay, but my soul transcends
Procházím se ve vzpomínkách
Jedna chvíle, jeden život, potkáme se znovu
Protože stále věřím, že smrt není konec
(Je to) všechno smrtelná hlína, ale má duše přesahuje
For the life of me, I've gone my merry way
Not lost beyond recall
Time will pass and ease your pain
And all the good things will remain
Don't cry, I have come to rest
I'm safe back home
Procházím se ve vzpomínkách
Jedna chvíle, jeden život, potkáme se znovu
Protože stále věřím, že smrt není konec
(Je to) všechno smrtelná hlína, ale má duše přesahuje
Taking a stroll down on memory lane
One moment, one lifetime, we'll meet again
'Cause I still believe, death is not the end
(It's) all mortal clay, but my soul transcends
Procházím se ve vzpomínkách
Jedna chvíle, jeden život, potkáme se znovu
Protože stále věřím, že smrt není konec
(Je to) všechno smrtelná hlína, ale má duše přesahuje
Taking a stroll down on memory lane
One moment, one lifetime, we'll meet again
'Cause I still believe, death is not the end
(It's) all mortal clay, but my soul transcends

Text pridal trasher

Text opravil DevilDan

Video přidal Efai

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.