Pokec Playlisty
Reklama

Brothers On Diamir - text, preklad

playlist Playlist
The Kashmir sky
The biggest face in snow
Sixteen thousand feet
Reaching from top to toe
A sight of blinding splendour
When destiny calls
Straight on the path to fame
The king has broken a bond
The summit calls their names
Before the voice trailed away in silence
Before he was swept away
(brother, death and loneliness)
He´s crawling
He´s falling
He is desperately unclear
He´s tracing, effacing
The memory of Diamir
The western wall
A fateful call
No answer, no warning
Just fear for a brother on Diamir
A gleam of hope, racked with pain
The way to cope, when brothers remain
Woebegone, the pangs of remorse
On and on, to follow the force
The summit alone, the ghost of a chance
The venture so unknown, a fading romance
In the presence of danger, the tag-end of will
The claws of a stranger, can stroke or can kill
Enshring the memory, surmounting the fear
It´s an icebound tragedy, the fate of Diamir
The veil of obliveon of blood, tears and sweat
Out of a clear sky as his sun is set
Pay the last honors, thoughts range the past
Hold on in remembrance, memories that last
Goodbye
Kašmírové nebe
Největší tvář ve sněhu
Šestnáct tisíc stop
Natahujíc se z vrcholu ke špičce
Pohled na oslnivou nádheru
Když osud volá
Přímo na cestě k plamenu
Král prolomil vazbu
Vrcholek volá jejich jména
Než se hlas doplazil do ticha
Než byl smeten
(Bratře, smrt a osamělost)
Plazí se
Padá
Je zoufale nečistý
Stopuje, zahlazuje
Vzpomínku na Diamir
Západní zeď
Osudné volání
Bez odpovědi, bez varování
Jen strach o bratra v Diamiru
Záblesk naděje, trápen bolestí
Cesta k následování, když bratři zůstávají
Hrůza, bodavá bolest výčitek
Dál a dál, následovat sílu
Vrchol sám, duch šance
Pokus tak neznámý, mizící romantika
V přítomnosti nebezpečí, označený konec vůle
Drápy cizince, můžou udeřit nebo zabít
Zjišťování vzpomínky, překonávání strachu
Je to ledová tragédie, osud Diamiru
Závoj zapomnění krve, slz a potu
Mimo jasné nebe když jeho slunce zapadá
Zaplať poslední pocty, myšlenky zasahují do minulosti
Drž si vzpomínku, vzpomínky na minulost
Sbohem

Text pridal DjMediuM

Video přidal atblatex

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.